Jak vysoký důchod dostanete, když pracujete za minimální mzdu?

23.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V roce 2024 je minimální měsíční mzda o 1600 Kč vyšší než v roce 2023. Bylo při práci za minimální mzdu výhodnější odejít do starobního důchodu v roce 2023, nebo v letošním? Jak vysoký starobní důchod může očekávat občan pracující za minimální mzdu? Podívejme se na praktické výpočty.

Jakou výši bude mít starobní důchod pro lidi, kteří měli osobní vyměřovací základ ve výši minimální mzdy v roce 2022, 2023 a 2024?

Zdroj: Depositphotos

Příklad 1: Minimální mzda v roce 2022 a starobní důchod

V přiložené tabulce máme vypočten starobní důchod pana Rostislava, jehož osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) je na úrovni minimální mzdy v roce 2022, tj. činí 16 200 Kč. Pan Rostislav získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Do starobního důchodu odešel v dubnu 2022 a následně mu byl jeho měsíční důchod 3krát mimořádně a 2krát řádně valorizován vždy v lednu.

  • Od června se zvýšila procentní výměra důchodu o 8,2 %.
  • Od září se zvýšila procentní výměra důchodu (z hodnoty po červnovém zvýšení) o 5,2 %.
  • Od ledna 2023 se základní výměra důchodu zvýšila o 140 Kč a procentní výměra (z hodnoty po zářijovém zvýšení) o 5,1 %.
  • Od června 2023 se valorizovaly důchody dle vládní novely, kdy se zvýšila procentní výměra o 2,3 % a pevnou částku 400 Kč.
  • Od ledna 2024 se základní výměra důchodu zvýšila o 360 Kč.
Parametr

Hodnota

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

16 200 Kč

Výpočtový základ (do částky 17 121 Kč se OVZ počítá ze 100 %)

16 200 Kč

Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)

67,5

Procentní výměra důchodu (16 200 Kč × 67,5 %)

10 935 Kč

Základní výměra důchodu

3900 Kč

Přiznaný důchod v dubnu 2022 (3900 Kč + 10 935 Kč)

14 835 Kč

Důchod od června 2022

15 732 Kč

Důchod od září 2022

16 348 Kč

Důchod od ledna 2023

17 123 Kč

Důchod od června 2023

17 824 Kč

Důchod od ledna 2024

18 184 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Měsíční důchod pana Rostislava v roce 2024 činí 18 184 Kč. Vzhledem k dosahovaným příjmům v produktivním věku a přiznanému státnímu důchodu je náhradový poměr pana Rostislava velmi příznivý. Měsíční starobní důchod má vyšší než čistou mzdu, jíž bylo dosahováno před odchodem do starobního důchodu a která činila 14 418 Kč, z hrubé mzdy ve výši 16 200 Kč bylo totiž odvedeno zdravotní a sociální pojištění. Daň z příjmů se neplatila, neboť vypočtená daň z příjmů byla nižší než sleva na poplatníka.

Tip: Jaká doba se vám nebude počítat do důchodu?

Příklad 2: Minimální mzda v roce 2023 a starobní důchod

Pan Luboš má osobní vyměřovací základ 17 300 Kč (na úrovni minimální mzdy v roce 2023) a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Níže v tabulce si vypočteme řádný starobní důchod pana Luboše přiznaný v únoru roku 2023. Panu Lubošovi byl důchod od té doby 2× valorizován.

Text

Částka

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

17 300 Kč

Výpočtový základ (do částky 17 743 Kč se OVZ počítá ze 100 %)

17 300 Kč

Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)

67,5

Procentní výměra důchodu (17 300 Kč × 67,5 %)

11 678 Kč

Základní výměra důchodu

4040 Kč

Přiznaný důchod v únoru 2023 (4040 Kč + 11 678 Kč)

15 718 Kč

Důchod od června 2023

16 387 Kč

Důchod od ledna 2024

16 747 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Měsíční důchod pana Luboše je v roce 2024 o 1437 Kč nižší než důchod pana Rostislava, i když má osobní vyměřovací základ vyšší o 1100 Kč. Důvodem je výhodný výpočet starobního důchodu v roce 2022, na který se vztahovaly dvě mimořádné valorizace. I u nízkých příjmů je rozdíl takto vysoký.

Příklad 3: Minimální mzda v roce 2024 a starobní důchod

Pan Luboš má osobní vyměřovací základ 18 900 Kč (na úrovni minimální mzdy v roce 2024) a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Níže v tabulce si vypočteme řádný starobní důchod pana Cyrila přiznaný v únoru letošního roku 2024. Dřívější valorizace výpočet důchodu v roce 2024 neovlivňují.

Text

Částka

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

18 900 Kč

Výpočtový základ (do částky 19 346 Kč se OVZ počítá ze 100 %)

18 900 Kč

Zápočet za odpracované roky (45 let × 1,5 % za každý rok pojištění)

67,5

Procentní výměra důchodu (18 900 Kč × 67,5 %)

12 758 Kč

Základní výměra důchodu

4400 Kč

Přiznaný důchod v únoru 2024 (4400 Kč + 12 758 Kč)

17 158 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Měsíční důchod pana Cyrila je o 411 Kč vyšší než měsíční důchod pana Luboše kvůli vyššímu vyměřovacímu základu a nižší mimořádné valorizaci v červnu 2023.

Naopak z důvodu velmi výhodného výpočtu starobního důchodu v roce 2022, na který se vztahovaly dvě mimořádné valorizace, má pan Rostislav měsíční důchod o 1026 Kč vyšší než pan Cyril.


Čtěte také:

 

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 72 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY