Rozdíly ve výpočtu důchodu: prosinec 2022 versus leden 2023

25.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od ledna 2023 se důchod bude počítat jinak než koncem letošního roku. Výpočet starobního důchodu bude méně výhodný, důvodem jsou především dvě mimořádné valorizace během letošního roku. Podívejme se na hlavní rozdíly ve výpočtu důchodu.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na průměrné mzdě za odpracované roky v současné hodnotě (osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění a výpočtové formuli daného roku. U předčasného důchodu je nutné počítat i s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Co se mění od roku 2023? 

  1. Jaké příjmy se hodnotí do důchodu?
  2. Jak se mění koeficienty v roce 2023?
  3. Jak se zvýší redukční hranice v roce 2023?
  4. Valorizace v letech 2022 a 2023
  5. Ukončené roky pojištění

Kdy odejít do důchodu?

Zdroj: Depositphotos

1. Hodnotí se i příjmy za rok 2022

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu důchodu v roce 2023 počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2022, při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2021.  

2. Vyšší přepočítací koeficienty

Při výpočtu osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky) se dřívější příjmy přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Přepočet dřívějších příjmů je při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 výhodnější než v roce 2022.

3. Vyšší první redukční hranice

Do první redukční hranice se osobní vyměřovací základ při výpočtu důchodu počítá ze 100 %, ve druhé redukční hranici pouze z 26 %. Redukční hranice se pro rok 2023 zvýšily na 17 743 Kč a 161 296 Kč. V roce 2022 byly redukční hranice 17 121 Kč a 155 644 Kč. 

4. Pro lednové důchody neplatí dřívější valorizace

Důchody přiznané v roce 2022 se mimořádně valorizovaly dvakrát. Při první mimořádné valorizaci se zvýšila procentní výměra o 8,2 %, při druhé o 5,2 %. Od ledna 2023 se opět zvýší, a sice základní výměra o 140 Kč a procentní výměra o 5,1 %. Pro důchody přiznané v roce 2023 se budou vztahovat až nové valorizace. 

5. Ukončení dalšího roku pojištění

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí doba pojištění v celých ukončených letech. Dřívějším odchodem do důchodu se může získat nižší doba pojištění a pozdějším odchodem do důchodu se může naopak získat vyšší doba pojištění. 

Výpočet v roce 2022 je výhodnější

V roce 2022 je výpočet starobního důchodu výhodnější než v roce 2023. Přestože se pro rok 2023 zvýšila první redukční hranice a přepočítací koeficienty, mimořádné valorizace zvýší důchody přiznané v roce 2022 natolik významně, že kdo odchází do starobního důchodu v roce 2023, je na tom hůře než při odchodu do starobního důchodu v roce 2022. Vyplatí se i předčasný důchod, pokud není krácení za předčasnost příliš vysoké.

Tip: Odejít do starobního důchodu v roce 2022, či v roce 2023?

Praktický příklad – odejít do důchodu v roce 2022, či v roce 2023

Pan Michal odejde v prosinci 2022 do předčasného důchodu dříve o 140 dní před dosažením řádného důchodového věku. Při výpočtu předčasného důchodu se tedy provede krácení za 2× započatých 90 kalendářních dní. Pan Michal získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Osobní vyměřovací základ pana Michala je 37 475 Kč. Panu Michalovi bude v prosinci přiznán předčasný důchod ve výši 20 664 Kč (se zohledněním obou mimořádných valorizací). Přiznaný předčasný důchod se bude panu Michalovi od lednové splátky valorizovat a bude mít hodnotu 21 659 Kč. 

V případě, že by pan Michal pracoval až do dosažení řádného důchodového věku, ukončil by další celý rok pojištění. Současně by měl pan Michal osobní vyměřovací základ vyšší, neboť by se použily vyšší přepočítací koeficienty. Osobní vyměřovací základ pana Michala by byl 38 816 Kč. Při době pojištění v rozsahu 46 let by byl panu Michalovi přiznán řádný starobní důchod ve výši 20 064 Kč.

Bude pro vás výhodnější odejít do starobního důchodu v roce 2022, či 2023?

Pro představu, jestli pro vás nebude výhodnější odejít do předčasného důchodu již letos nežli čekat na řádný starobní důchod v roce 2023, doporučujeme využít naše důchodové kalkulačky:

Jestliže již víte výši vašeho důchodu pro tento rok, můžete si vypočítat, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší řádný či předčasný starobní důchod.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 74 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY