Komu se nejvíc zvýší starobní důchod díky dalšímu odpracovanému roku?

06.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu starobního důchodu hraje velmi významnou roli získaná doba pojištění. Každý ukončený rok pojištění značně zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. Ovšem ne všem žadatelům stejně. Kdo si ukončením dalšího celého roku nejvíce polepší? 

Základními dvěma vstupními údaji při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 jsou osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě) a získaná doba pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční důchod. Doba pojištění se započítává v celých ukončených letech, přičemž do doby pojištění se hodnotí nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). 

Zdroj: Shutterstock

Ukončení každého roku je velmi důležité

V praxi dochází k situaci, že někteří žadatelé o starobní důchod mají získanou dobu pojištění v rozsahu, že jim k dokončení dalšího roku pojištění chybí několik dní. Pro výpočet starobního důchodu jsou na tom zbytečně hůře, než kdyby odešli do starobního důchodu o několik dní později a celý rok pojištění ukončili. 

TIPKdo letošním odchodem do důchodu dosáhne na průměrnou výši 19 438 Kč?

Praktický příklad:
Paní Kateřina získala dobu pojištění v rozsahu 45 let a 358 dní. Při výpočtu starobního důchodu je na tom stejně jako paní Lucie, která získala dobu pojištění v rozsahu 45 let a 8 dní. Do výpočtové formule oběma vstoupí doba pojištění v rozsahu 45 let – tedy v celých ukončených letech. Paní Kateřina měla raději odejít do starobního důchodu o několik dní později a ukončit 46. rok pojištění.
 

Další rok pojištění navíc nezvyšuje důchod všem stejně

V přiložené tabulce máme vypočteno několik příjmových variant při získání doby pojištění v rozsahu 45 a 46 let. Ukončení dalšího roku pojištění neznamená zvýšení státního důchodu ve všech případech o stejnou paušální částku. Výpočet je proveden podle výpočtového formule roku 2023 u žadatele o starobní důchod, který nemá nárok na výchovné k důchodu (500 Kč na každé vychované dítě). 

Každý rok pojištění totiž ve výpočtu důchodu znamená 1,5 % z výpočtového základu. To tedy znamená, že v korunovém vyjádření více zvýší další rok pojištění měsíční důchod lidem s vyššími příjmy. 
 

Osobní vyměřovací základ (OVZ)

Doba pojištění

Měsíční důchod

Zvýšení důchodu v Kč
(u stejného OVZ)

20 000 Kč

45 let

16 413 Kč

275 Kč

20 000 Kč

46 let

16 688 Kč

40 000 Kč

45 let

19 923 Kč

353 Kč

40 000 Kč

46 let

20 276 Kč

60 000 Kč

45 let

23 433 Kč

431 Kč

60 000 Kč

46 let

23 864 Kč

80 000 Kč

45 let

26 943 Kč

509 Kč

80 000 Kč

46 let

27 452 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Hlídat si průběh pojištění se vyplatí

Zodpovědní žadatelé o starobní důchod si v předstihu zkontrolují, že veškeré jejich doby pojištění má ČSSZ ve své databázi, nebo je doloží při podání žádosti o důchod. Jak je z výše uvedené tabulky názorně vidět, každý rok pojištění zvyšuje měsíční částku důchodu více, než se může na první pohled zdát, a zbytečná mezera v pojištění snižuje důchod. 

Spočítejte si, kdy půjdete do důchodu, v naší důchodové kalkulačce.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 82 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY