Komu se nejvíc zvýší starobní důchod díky dalšímu odpracovanému roku?

03.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu starobního důchodu hraje velmi významnou roli získaná doba pojištění. Každý ukončený rok pojištění značně zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. Ovšem ne všem žadatelům stejně. Kdo si ukončením dalšího celého roku nejvíce polepší? 

Základními dvěma vstupními údaji při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 jsou osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě) a získaná doba pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční důchod. Doba pojištění se započítává v celých ukončených letech, přičemž do doby pojištění se hodnotí nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). 

Zdroj: Shutterstock

Ukončení každého roku je velmi důležité

V praxi dochází k situaci, že někteří žadatelé o starobní důchod mají získanou dobu pojištění v rozsahu, že jim k dokončení dalšího roku pojištění chybí několik dní. Pro výpočet starobního důchodu jsou na tom zbytečně hůře, než kdyby odešli do starobního důchodu o několik dní později a celý rok pojištění ukončili. 

Tip: Porovnání předčasného důchodu v posledních pěti letech

Praktický příklad:
Paní Kateřina získala dobu pojištění v rozsahu 45 let a 358 dní. Při výpočtu starobního důchodu je na tom stejně jako paní Lucie, která získala dobu pojištění v rozsahu 45 let a 8 dní. Do výpočtové formule oběma vstoupí doba pojištění v rozsahu 45 let – tedy v celých ukončených letech. Paní Kateřina měla raději odejít do starobního důchodu o několik dní později a ukončit 46. rok pojištění. 

Další rok pojištění nezvyšuje důchod všem stejně

V přiložené tabulce máme vypočteno několik příjmových variant při získání doby pojištění v rozsahu 45 a 46 let. Ukončení dalšího roku pojištění neznamená zvýšení státního důchodu ve všech případech o stejnou paušální částku. Výpočet je proveden podle výpočtové formule roku 2024 u žadatele o starobní důchod, který nemá nárok na výchovné k důchodu (500 Kč na každé vychované dítě). 

Každý rok pojištění totiž ve výpočtu důchodu znamená 1,5 % z výpočtového základu. To tedy znamená, že v korunovém vyjádření více zvýší další rok pojištění měsíční důchod lidem s vyššími příjmy. 

Osobní vyměřovací základ (OVZ) Doba pojištění Měsíční důchod Zvýšení důchodu v Kč
(u stejného OVZ)
20 000 Kč 45 let 17 574 Kč 293 Kč
20 000 Kč 46 let 17 867 Kč
40 000 Kč 45 let 21 084 Kč 371 Kč
40 000 Kč 46 let 21 455 Kč
60 000 Kč 45 let 24 594 Kč 449 Kč
60 000 Kč 46 let 25 043 Kč
80 000 Kč 45 let 28 104 Kč 527 Kč
80 000 Kč 46 let 28 631 Kč

Zdroj: vlastní výpočet

Tip: Spočítejte si, kdy půjdete do důchodu, v naší důchodové kalkulačce.

 

Hlídat si průběh pojištění se vyplatí

Zodpovědní žadatelé o starobní důchod si v předstihu zkontrolují, že veškeré jejich doby pojištění má ČSSZ ve své databázi, nebo je doloží při podání žádosti o důchod. Jak je z výše uvedené tabulky názorně vidět, každý rok pojištění zvyšuje měsíční částku důchodu více, než se může na první pohled zdát, a zbytečná mezera v pojištění snižuje důchod. 

Vypočítejte si, jak vysoký bude váš starobní důchod

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 87 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY