Kde zjistíte, kolik roků se ještě musíte účastnit na důchodovém pojištění, abyste měli nárok na důchod?

03.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zajímá vás, kolik let máte odvedeno na důchodovém pojištění a kolik let účasti vám ještě zbývá pro nárok na důchod? K nalezení odpovědí můžete vyzkoušet Informativní důchodovou aplikaci od ČSSZ.

Pro zjištění těchto informací nemusíte navštívit ani kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení. ČSSZ provozuje přes svůj ePortál Informativní důchodovou aplikaci (IDA), kde tyto údaje jednoduše najdete online, stačí vám k tomu pouze počítač, internetové připojení a založená datová schránka pro fyzické či podnikající fyzické osoby.  

Všem podnikatelům byla datová schránka založena nejpozději do 31. března 2023. Nepodnikajícím fyzickým osobám ji stát automaticky prozatím nezřizuje, proto si ji musí vyřídit samy na některé z poboček Czech POINT.

K přihlášení můžete také využít Identitu občana, kde si můžete vybrat, jaký identifikační prostředek použijete k prokázání vaší totožnosti, může jít například o:

Zdroj: Shutterstock

Co všechno se v Informativní důchodové aplikaci dozvíte?

Informativní důchodová aplikace byla spuštěna již 1. července 2021 a během ledna 2023 získala již přes milion spuštění. IDA slouží poplatníkům důchodového pojištění k tomu, aby měli ucelený přehled o tom, jak si stojí v účasti na důchodovém pojištění. Aplikace poskytuje informace o důchodu každému občanovi bez rozdílu věku. Je tedy jedno, jestli vám je 20, nebo 60 let.

Podmínkou pro zobrazení informací je účast na důchodovém pojištění v minimální délce 1 roku

Nezapomeňte, že pro nárok na důchod nestačí splnit základní dobu důchodového pojištění (35 let), je nutné také dosáhnout požadovaného důchodového věku, který je aktuálně 65 let.

Nově si v aplikaci můžete zadat informaci o počtu dětí, na základě čehož se vyhodnotí váš věk pro odchod do důchodu a také navýší výsledný důchod vzhledem k nově vyplácenému výchovnému ve výši 500 Kč za každé dítě.

V aplikaci se dozvíte:

  • Orientační výši vašeho důchodu podle pravidel pro aktuální rok,
  • počet evidovaných let, kdy jste byli účastníky důchodového pojištění,
  • počet let účasti na důchodovém pojištění, které vám ještě zbývají k tomu, abyste měli nárok na důchod,
  • věk, kdy můžete odejít do důchodu,
  • podnikatelé si mohou v aplikaci kontrolovat měsíční zálohy na důchodovém pojištění.

Přehled důchodu ČSSZ

Zdroj: ČSSZ – Informativní důchodová aplikace

Které údaje o vás Informativní důchodová aplikace neeviduje?

  • Počet vychovaných dětí,
  • dobu péče o dítě,
  • dobu studia na středních a vysokých školách (za náhradní dobu pojištění se počítá pouze studium před rokem 2010),
  • dobu vojenské a civilní služby,
  • dobu péče o závislou osobu.

Jak zanést chybějící dobu důchodového pojištění do evidence ČSSZ?

Informace o získané době pojištění či náhradní době pojištění mohou uživatelé do portálu ČSSZ sami vkládat, aniž by po nich aplikace vyžadovala prokázaní této doby příslušnými doklady. Z toho důvodu se tyto doby pojištění nezobrazují v evidenci ČSSZ.

Pokud tuto dobu chcete do evidence ČSSZ zanést, kontaktujte či navštivte podle vašeho trvalého bydliště příslušnou OSSZ. Pro evidenci budete potřebovat originální doklady dob pojištění či náhradních dob pojištění, ze kterých si OSSZ vytvoří kopie.


Čtěte také:

Základní čísla pro starobní důchod v roce 2024

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 42 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY