6 mýtů, že máte odpracováno na důchod

24.04.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet starobního důchodu ovlivňují zásadním způsobem odpracované roky a dosažené výdělky. Jak moc ovlivňují odpracované roky výši důchodu? Které příjmy nemají na výpočet důchodu vliv? Podívejme se na vybrané důchodové omyly panující u odpracovaných let.

Státní starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejnou a v roce 2020 činí 3 490 Kč. Na výši základní výměry důchodu nemá tedy vliv počet odpracovaných let nebo dosažené výdělky. Individuální průběh pojištění žadatele o důchod se projevuje pouze ve výši procentní výměry důchodu.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Žadatel o důchod musí odpracovat 35 let

Pro přiznání starobního důchodu v roce 2020 musí žadatel o důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Do doby pojištění nutné pro přiznání starobního důchodu se však započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří při splnění zákonných podmínek např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let věku, podpora v nezaměstnanosti v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu. Lze tedy odpracovat např. 25 let a zbylých požadovaných minimálních 10 let získat formou náhradních dob pojištění.

Předčasní důchodci mohou odpracovat méně let

Kdo má řádný důchodový věk 63 let a více, ten může do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech a kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 let, ten může do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Odchodem do předčasného důchodu se však minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu nesnižuje.

Roky odpracované na důchod - jak se počítají

(foto: Shutterstock)

 

Odpracovaný rok navíc zvýší důchod jen o stokoruny ročně

Každý rok pojištění ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než si někteří občané myslí. Čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Roční rozdíl může činit i 3 500 Kč.

Rozhodují pouze výdělky za posledních 20 let

Jedním ze dvou základních údajů při výpočtu starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, tj. průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Osobní vyměřovací základ se však nepočítá za posledních 10 let či 20 let před odchodem do důchodu, ale od roku 1986. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 tedy ovlivňují výši starobního důchodu všechny rozhodné příjmy v letech 1986 až 2019, tedy za 34 let.

Důchod ovlivňují všechny zdaněné příjmy

Osobní vyměřovací základ se počítá ze všech příjmů v rozhodném období, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění. Z některých příjmů se daň z příjmu fyzických osob platí, ale sociální pojištění nikoliv. Např. při nepodepsaném prohlášení k dani se z hrubé odměny z dohody o provedení práce v částce 10 000 Kč a méně daň z příjmu fyzických osob platí, ale sociální pojištění nikoliv. Takový příjem tedy nemá na výši důchodu žádný vliv.

Dvě práce se počítají do důchodu dvakrát

Zaměstnanci mající současně dva příjmy ze závislé činnosti podléhající sociálnímu pojištění si nemohou odpracovaným měsícem zvýšit dobu pojištění o dva měsíce. Žádný odpracovaný rok se nemůže počítat při výpočtu důchodu jako dva roky.

PříkladPaní Simona bude po celý rok 2020 pracovat současně na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB a zaměstnavatele XY, pro každého za hrubou měsíční mzdu 16 000 Kč. Odpracovaný rok 2020 se bude do doby pojištění počítat jako jeden rok. Ročním vyměřovacím základem bude však částka 384 000 Kč (16 000 Kč + 16 000 Kč) x 12 měsíců).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 34 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY