Porovnání předčasného důchodu v posledních pěti letech

20.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Krácení u předčasného důchodu je od října 2023 vyšší než v minulosti. Vypočítejme si, jak finančně vychází porovnání předčasného důchodu u průměrné mzdy v letech 2024, 2023, 2022, 2021 a 2020. Ve kterých letech byl náhradový poměr nejvyšší? Kdy je předčasný důchod nejvyšší?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě (tzv. osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost.

Zdroj: Shutterstock

Výpočet hrubého náhradového poměru v letech 2020–2024

V tabulce níže si vypočteme hrubý náhradový poměr u předčasného důchodu v letech 2020 až 2024 při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (o necelé tři roky dříve). Výpočet předčasného důchodu v jednotlivých letech je proveden podle platné výpočtové formule v lednu příslušného roku.

  • Krácení se tedy provádí za 12× započatých 90 kalendářních dní, a nikoliv za 13× započatých 90 kalendářních dní, jako by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
  • Získaná doba pojištění je ve všech případech 43 let. Osobní vyměřovací základ v jednotlivých letech je na úrovni průměrné mzdy za třetí čtvrtletí předchozího roku, např. v roce 2024 je osobní vyměřovací základ 42 658 Kč, což je průměrná hrubá měsíční mzda za třetí čtvrtletí roku 2023.
  • Hrubý náhradový poměr pro předčasné důchody v jednotlivých letech je poměrem mezi přiznanou částkou předčasného důchodu a osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky).

Rok

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Částka předčasného důchodu

(předčasnost 1080 dní)

Hrubý náhradový

poměr

2024

42 658 Kč

43 let

16 216 Kč

38,0 %

2023

39 858 Kč

43 let

15 811 Kč

39,7 %

2022

37 499 Kč

43 let

15 133 Kč

40,4 %

2021

35 402 Kč

43 let

13 944 Kč

39,4 %

2020

33 697 Kč

43 let

13 564 Kč

40,3 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky názorně vidíme, že původně přiznaná částka předčasného důchodu v lednu příslušného roku byla v náhradovém poměru nejvyšší v roce 2022, kdy dosahovala 40,4 % předchozího rozhodného příjmu. Nejnižší hodnota je potom v roce 2024, kdy náhradový poměr činí 38,0 %.

Tip: Spočítejte si vlastní předčasný důchod v naší kalkulačce

 

Valorizace a výše předčasného důchodu v roce 2024

V další tabulce máme vypočtenu hodnotu všech dříve přiznaných předčasných důchodů začátkem roku 2024, tedy po zohlednění příslušných valorizací (řádných i mimořádných). Valorizace v minulých letech byly následující:

  • V lednu 2021 se zvýšila základní výměra o 60 Kč (na 3550 Kč) a procentní výměra o 7,1 %.
  • V lednu 2022 se zvýšila základní výměra o 350 Kč (na 3900 Kč) a procentní výměra o 1,3 % a 300 Kč.
  • V červnu 2022 se zvýšila procentní výměra z důvodu mimořádné valorizace o 8,2 %.
  • V září 2022 se zvýšila procentní výměra z důvodu mimořádné valorizace o 5,2 %.
  • V lednu 2023 se zvýšila základní výměra o 140 Kč (na 4040 Kč) a procentní výměra o 5,1 %.
  • V červnu 2023 se zvýšila procentní výměra z důvodu mimořádné valorizace o 2,3 % a 400 Kč.
  • V lednu 2024 se zvýšila základní výměra o 360 Kč (na 4400 Kč).

Rok

Původně přiznaný

předčasný důchod

Částka předčasného důchodu

v lednu 2024, po valorizacích

2024

16 216 Kč

16 216 Kč

2023

15 811 Kč

16 482 Kč

2022

15 133 Kč

18 551 Kč

2021

13 944 Kč

18 057 Kč

2020

13 564 Kč

18 546 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Přiznané předčasné důchody v roce 2024 vychází finančně výrazně méně výhodně, než tomu bylo v minulých letech. Vždyť předčasný důchod (o necelé tři roky dříve) přiznaný v lednu 2022 u průměrné mzdy má v lednu 2024 hodnotu 18 551 Kč, což je o 2335 Kč (18 551 Kč − 16 216 Kč) měsíčně více než předčasný důchod přiznaný u průměrné mzdy v lednu 2024.


Čtěte také: 

Příklady, proč dobře placení víc tratí při odchodu do předčasného důchodu

Jak se liší důchod přiznaný v roce 2022, 2023 a 2024? Vyplatilo se odejít do předčasného?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY