Jak by se měla určovat dovolená lidem pracujícím na dohody

02.11.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) budou mít od příštího roku nárok na dovolenou. Podle čeho se bude stanovovat počet dnů dovolené?

Řada lidí využívá dohody místo klasického pracovního úvazku. Oproti běžným zaměstnancům ovšem nemají benefity v tak velkém rozsahu. A jedním z nich je například právo vzít si dovolenou. Dá se očekávat, že zatímco lidem pracujícím na DPP a DPČ přinese novela mnoho výhod, pro zaměstnavatele naopak bude velmi administrativně náročné přizpůsobit novelizovanému zákonu své zavedené procesy.

DPP a DPČ a nárok na dovolenou

Zdroj: Shutterstock

Zaměstnavatelé již nyní musí oznamovat rozvržení práce nejpozději 3 dny před začátkem směny

Pro zajištění předvídatelnosti práce musí zaměstnavatelé nově již od 1. října 2023 zaměstnance pracující na dohodu informovat o rozvržení pracovní doby nejpozději 3 dny před začátkem směny. Novela ale umožňuje dohodnout se i na jiném termínu, který ovšem musí pořád splňovat podmínku předvídatelnosti.

Není však přitom povinností zaměstnavatele připravovat pracovní rozvrh na celý měsíc, stačí zaměstnance informovat v zákonné či dohodnuté lhůtě o jedné či více nadcházejících směnách, kdy již zaměstnavatel ví, že příslušného zaměstnance bude potřebovat.

Pro výpočet dovolené u DPP a DPČ je nutné určit rozsah týdenní pracovní doby

Pro to, aby se mohl stanovit počet dnů dovolené, je nutné určit maximální týdenní pracovní dobu, podle které se stanovuje dovolená i u klasických zaměstnaneckých úvazků.

Novela zákona stanovuje týdenní pracovní dobu u DPP i DPČ na 20 hodin týdně, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu byla tato doba reálně čerpána.

Pracovní vztah na kteroukoliv z dohod musí pro splnění nároku na dovolenou trvat minimálně 4 týdny a zaměstnanec bude muset odpracovat minimálně 80 hodin v kalendářním roce.

Čerpání dovolené se nebude zahrnovat do odpracovaného limitu dohod o provedení práce, což je max. 300 hodin za kalendářní rok. U dohody o pracovní činnosti je tato maximální doba stanovena na 80 hodin měsíčně.

Nezapomeňte na cestovní pojištění Poradíme!

Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním.

Vzorec výpočtu dovolené u DPP a DPČ

Za odpracování týdenní doby (20 h) bude zaměstnanci náležet dovolená v délce 1/52 vynásobené základní výměrou dovolené (4 týdny = 80 hodin). Výsledek se pak zaokrouhlí nahoru.

Minimální délka dovolené: 1/52 z 80 hodin = 1,5 dne dovolené.

Návrh vzorce podle novely zákona: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby / 52 × týdenní pracovní doba × výměra dovolené.

Vzorové příklady (podle návrhu zákona MPSV)

Zaměstnanec pracující na žních má k výkonu této práce uzavřenou se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, a to na dobu od června do září. Zaměstnanec takto odpracoval 292 hodin, jeho výměra dovolené činí 4 týdny (tj. zákonné minimum). Zaměstnanec odpracoval 14násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (292 : 20 = 14,6), za což mu vznikne právo na 22 hodin dovolené (14/52 × 20 × 4 = 21,54). Nebudou-li tyto hodiny za trvání pracovněprávního vztahu vyčerpány, dojde k jejich proplacení při jeho skončení.

Student si při studiu na VŠ přivydělává na základě dohody o pracovní činnosti, kterou má se zaměstnavatelem uzavřenou na dobu neurčitou. Má přitom sjednaný rozsah práce na 8 hodin týdně, kdy pracuje pravidelně dvakrát týdně po dobu 4 hodin. Za kalendářní rok 2024 odpracoval pro účely dovolené celkem 416 hodin. Jeho výměra dovolené činí 4 týdny. Zaměstnanec odpracoval 20násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (416 : 20 = 20,8), za což mu vznikne právo na 31 hodin dovolené (20/52 × 20 × 4 = 30,77).

Středoškolský student uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, podle níž má 15. 7. odpracovat 6 hodin v rámci pořadatelské činnosti na běžeckých závodech. Pracovněprávní vztah zaměstnance netrval alespoň 28 kalendářních dní, nadto ani neodpracoval alespoň čtyřnásobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (80 hodin), tudíž mu právo na dovolenou nevznikne.

Zdroj: MPSV


Čtěte také:

Paušální náhrada nákladů zaměstnancům na home office bude 4,60 Kč za hodinu

Daňové osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů se omezí

Podívejte se, jak by mohl v roce 2024 vzrůst příspěvek na péči

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: Spotřebitel