Jak by se měla určovat dovolená lidem pracujícím na dohody

14.02.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) by mohli mít od příštího roku nárok na dovolenou. Novelu, která upravuje zákoník práce, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Účinná by měla být od 1. ledna 2024.

Vláda by měla chystanou novelu zákona projednávat v nejbližších týdnech. Kromě nového nároku na dovolenou novela obsahuje také například úpravy pravidel pro poskytování práce z domova.

Řada lidí využívá dohody místo klasického pracovního úvazku. Oproti běžným zaměstnancům ovšem nemají benefity v tak velkém rozsahu. A jedním z nich je například právo vzít si dovolenou. Dá se očekávat, že zatímco lidem pracujícím na DPP a DPČ přinese novela mnoho výhod, pro zaměstnavatele naopak bude velmi administrativně náročné přizpůsobit novelizovanému zákonu své zavedené procesy.

DPP a DPČ a nárok na dovolenou

Zdroj: Shutterstock

Zaměstnavatelé budou muset oznamovat rozvržení práce nejpozději 3 dny před začátkem směny

Pro zajištění předvídatelnosti budou zaměstnavatelé muset zaměstnance pracující na dohodu informovat o rozvržení pracovní doby nejpozději 3 dny před začátkem směny. Novela ale bude umožňovat dohodnout se i na jiném termínu, který ovšem musí pořád splňovat podmínku předvídatelnosti.

Nebude přitom povinností zaměstnavatele připravovat pracovní rozvrh na celý měsíc, stačí zaměstnance informovat v zákonné či dohodnuté lhůtě o jedné či více nadcházejících směnách, kdy již zaměstnavatel ví, že příslušného zaměstnance bude potřebovat.

Pro výpočet dovolené u DPP a DPČ je nutné určit rozsah týdenní pracovní doby

Pro to, aby se mohl stanovit počet dnů dovolené, je nutné určit maximální týdenní pracovní dobu, podle které se stanovuje dovolená i u klasických zaměstnaneckých úvazků.

Novela zákona navrhuje, aby týdenní pracovní doba pro výpočet dovolené byla stanovena u DPP i DPČ na 20 hodin týdně, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu byla tato doba reálně čerpána.

Pracovní vztah na kteroukoliv z dohod musí pro splnění nároku na dovolenou trvat minimálně 4 týdny a zaměstnanec bude muset odpracovat minimálně 80 hodin v kalendářním roce.

Čerpání dovolené se nebude zahrnovat do odpracovaného limitu dohod o provedení práce, což je max. 300 hodin za kalendářní rok. U dohody o pracovní činnosti je tato maximální doba stanovena na 80 hodin měsíčně.

Vzorec výpočtu dovolené u DPP a DPČ

Za odpracování týdenní doby (20 h) bude zaměstnanci náležet dovolená v délce 1/52 vynásobené základní výměrou dovolené (4 týdny = 80 hodin). Výsledek se pak zaokrouhlí nahoru.

Minimální délka dovolené: 1/52 z 80 hodin = 1,5 dne dovolené.

Návrh vzorce podle novely zákona: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby / 52 × týdenní pracovní doba × výměra dovolené.

Vzorové příklady (příklady dle návrhu zákona MPSV)

Zaměstnanec pracující na žních má k výkonu této práce uzavřenou se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, a to na dobu od června do září. Zaměstnanec takto odpracoval 292 hodin, jeho výměra dovolené činí 4 týdny (tj. zákonné minimum). Zaměstnanec odpracoval 14násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (292 : 20 = 14,6), za což mu vznikne právo na 22 hodin dovolené (14/52 × 20 × 4 = 21,54). Nebudou-li tyto hodiny za trvání pracovněprávního vztahu vyčerpány, dojde k jejich proplacení při jeho skončení.

Student si při studiu na VŠ přivydělává na základě dohody o pracovní činnosti, kterou má se zaměstnavatelem uzavřenou na dobu neurčitou. Má přitom sjednaný rozsah práce na 8 hodin týdně, kdy pracuje pravidelně dvakrát týdně po dobu 4 hodin. Za kalendářní rok 2024 odpracoval pro účely dovolené celkem 416 hodin. Jeho výměra dovolené činí 4 týdny. Zaměstnanec odpracoval 20násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (416 : 20 = 20,8), za což mu vznikne právo na 31 hodin dovolené (20/52 × 20 × 4 = 30,77).

Středoškolský student uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, podle níž má 15. 7. odpracovat 6 hodin v rámci pořadatelské činnosti na běžeckých závodech. Pracovněprávní vztah zaměstnance netrval alespoň 28 kalendářních dní, nadto ani neodpracoval alespoň čtyřnásobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (80 hodin), tudíž mu právo na dovolenou nevznikne.

Zdroj: MPSV


Čtěte také:

Které legislativní změny mohou očekávat zaměstnanci v roce 2023?

Praktické příklady, kteří zaměstnanci obdrží daňový přeplatek

Na jaké odškodnění má nárok zaměstnanec po pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát