Příspěvek na péči má nově růst pokaždé, když se zvýší důchody

21.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Příspěvek na péči pro osoby s lehkou závislostí by se měl zvýšit od 1. července 2023 na 2000 Kč. Současně by se podle návrhu zákona měly příspěvky na péči valorizovat v každém stupni závislosti vždy, když se zvýší důchody.

Podmínky příspěvku na péči upravuje zákon o sociálních službách. Návrh zákona, který má novelizovat jeho současnou podobu, poslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení.

Zdroj: Depositphotos

Novela zákona navrhuje zvyšovat příspěvek na péči tehdy, když se zvýší důchody

V současné době lze výši příspěvku na péči upravit pouze změnou zákona, což je podle důvodové zprávy návrhu zákona časově velmi náročné a neflexibilní. Z tohoto důvodu chce MPSV stanovit valorizační mechanismus pro účely změn v příspěvku na péči.

Navrhuje se, aby výše příspěvku na péči byla valorizována souběžně s navýšením důchodů. Vláda by tak měla při každém navýšení důchodů vydat nařízení, které zvýší příspěvek na péči.

„Příspěvek na péči by se zvýšil o tolik procent, kolik činilo zvýšení procentní výměry důchodu (současně je stanoveno pravidlo zaokrouhlování),“ udává důvodová zpráva návrhu zákona. Procentní výměra důchodu má vzrůst v červnu letošního roku o 2,3 %.

Naopak zvyšování důchodů o pevnou částku nebude mít na výši příspěvku na péči žádný vliv.

Kdo se dočká zvýšení příspěvku na péči již v červenci 2023?

Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let s lehkou závislostí se zvýší v případě schválení novely zákona na 2000 Kč. Takoví lidé jsou nesoběstační ve třech až čtyřech základních životních potřebách. Podle důvodové zprávy je nyní příspěvek na zajištění tolika potřeb neadekvátní.

Nově by musel také příjemce příspěvku na péči dokazovat, že jsou přijaté finance skutečně využívány na náklady spojené s péčí o závislou osobu. V současné právní úpravě tento nárok zatím chybí. V souvislosti s tím se také navrhuje, aby žadatel o příspěvek v žádosti uvedl majitele účtu, na který budou peníze zasílány, pro případnou pozdější kontrolu ze strany státní správy.

Rozšíří se okruh lidí, kteří mohou pobírat příspěvek na péči za hendikepovaného

Nově by mohli pobírat příspěvek na péči místo oprávněné osoby také ti, kteří jsou podle občanského zákoníku pověřeni k zastupování oprávněné osoby (závislé osoby).

Zástupcem osoby může být potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner. Dále bude moci postiženého zastupovat plně svéprávná osoba, která s ním žila minimálně 3 roky ve společné domácnosti.

Komu je určen příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je vyplácen osobám, které jsou kvůli svému zdravotnímu stavu závislé na pomoci jiné osoby. Výše příspěvku se odvíjí od stupně jejich závislosti, který se zkoumá v rámci sociálního šetření u klienta v jeho domácnosti. Lze je také provést v nemocničním či sociálním zařízení, pokud je zde klient umístěn nepřetržitě více než 60 dnů.

Výsledek z toho šetření je společně se žádostí o stanovení stupně závislosti zaslán sociálními pracovnicemi na OSSZ k posudkovému lékaři, který rozhodne o stupni závislosti. Žadatel má právo se do 15 dnů od rozhodnutí odvolat.

Pro to, aby vznikl nárok na příspěvek na péči, je nutné podat žádost o příspěvek na péči na pobočce Úřadu práce podle svého trvalého bydliště.

Tip: Kdo je zvláštním příjemcem příspěvku na péči?

K čemu se využívá příspěvek na péči?

Příspěvek na péči by měl být využit pouze na úkony spojené s péčí o závislou osobu. Pokud je žadatel klientem pobytové sociální služby, je příspěvek zpravidla zasílán poskytovateli služby.

Čerpat příspěvek na náklady spojené s péčí může také pečující člen z rodiny či jiná osoba poskytující péči. Nárok na příspěvek vzniká nejčastěji u osob starších 65 let, které z hlediska věku ztrácí soběstačnost při každodenních úkonech.

Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu práce v měsíčních intervalech.

Aktuální výše příspěvků na péči pro osoby mladší 18 let

  • 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 13900 , jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 19200 , jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Aktuální výše příspěvků na péči pro osoby starší 18 let

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4400 , jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 12800 , jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 19200 , jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Po připomínkovém řízení musí návrh zákona ještě schválit vláda a parlament. Účinnost novely zákona se navrhuje od 1. července 2023.


Čtěte také:

I ve starobním důchodu můžete žádat o příspěvek na bydlení. Co dostanete?

Lidé v evidenci Úřadu práce si mohou od ledna vydělat více. O kolik?

Na jaké odškodnění má nárok zaměstnanec po pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 60 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY