Víte, jaké bonusy můžete v roce 2023 čerpat u své zdravotní pojišťovny?

27.02.2023 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zajímá vás, na jaké benefity máte nárok u své zdravotní pojišťovny? Podívejte se na přehled čtyř nejpopulárnějších pojišťoven a jejich benefitů, které poskytují svým pojištěncům.

Každá zdravotní pojišťovna v ČR poskytuje pro své pojištěnce finanční benefity, kterými se je snaží podpořit v oblasti zdravotní prevence. Jednotlivé příspěvky jsou zpravidla jednorázové a vyplácejí se na základě podání žádosti pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce.

V tabulkách najdete benefity čtyř nejpopulárnějších zdravotních pojišťoven v ČR. Pro více informací o samotných benefitech a žádostech o ně lze navštívit konkrétní stránky dané zdravotní pojišťovny, odkaz na ni je vždy uveden pod tabulkou.

Pro proplacení jednotlivých benefitů si nezapomeňte uschovat dokumenty o proběhlé platbě za danou službu či výrobek. Žádost zdravotní pojišťovně musíte zpravidla podat do konce prosince aktuálního roku.

Benefity od zdravotních pojišťoven v roce 2023

Zdroj: Shutterstock

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Pohyb

Podpůrné programy

Prevence

Dárci

K porodu a po porodu

Pro děti do 1 roku

Pro děti od 1–18 let

Pro dospělé od 18–65 let

Pro dospělé od 65 let

Pro dospělé od 18 let

Pro děti a studenty do 26 let

Pro všechny

Pro pojištěnce od 7 let

Pro dospělé od 65 let

Komplexní onkologická prohlídka

Onkologické ošetření u specialistů

Odvykání kouření

Dentální hygiena

Rehabilitační aktivity

Pro dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Pro dárce orgánů

Výhodné cestovní pojištění

Pro těhotné ženy a maminky do 12 měsíců od porodu

Příspěvek na nákup potřeb pro miminka

Příspěvek pro nedonošené novorozence s váhou do 1500 g

Až 500 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 3000 Kč na:

Až 8000 Kč na:

Až 12 000 Kč na:

Až 2000 Kč na:

Až 5000 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 3000 Kč na:

Až 500 Kč na:

 

Až 1000 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Až 2000 Kč / 500 Kč na:

Až 10 000 Kč na:

-

Až 3500 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Až 3000 Kč na:

Plavání a vaničkování kojenců

Pravidelnou pohybovou aktivitu (gymnastika, hokej…)

Pravidelnou pohybovou aktivitu

Pohybovou, sportovní nebo kondiční aktivitu

Přístrojové ošetření nohou pro diabetiky

Bezlepkovou dietu

Nízkobílkovinnou dietu

Paruku po ztrátě vlasů kvůli alopecii a onkologickému onemocnění

Podporu duševního zdraví u terapeuta

Kognitivní pomůcky spojené s testováním paměti

Komplexní onkologickou prohlídku

Vyšetření kožních znamének

Odvykání kouření (léčivý přípravek Champix a volně prodejné léčivé přípravky)

Dentální hygienu od 1 roku pojištěnce

Rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu

Rehabilitační aktivity za minimálně 1 odběr v letošním roce (2000 Kč)

Rehabilitační aktivity lázeňského typu

Bezpříspěvkový dárce krve, plazmy, kostní dřeně, krevních destiček může získat 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí

Screeningová vyšetření

Nákup potřeb pro miminka zakoupených v lékárně

Nákup umělé výživy

 

Sportovní prohlídku absolvovanou u lékaře

Pravidelnou pohybovou aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem

Pohybovou aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem

Pomůcky pro diabetiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitační aktivity pro neaktivního dárce po předložení pamětního listu ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (500 Kč)

Nákup sportovního vybavení

 

Aktivity, nákup potřeb pro miminko a na podporu kojení

 

Nákup mateřského mléka z banky

 

Úhradu členského příspěvku

 

Zdravotní cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákup vitaminů, doplňků stravy a zdravotnických prostředků

 

 

 

Rehabilitační péči poskytnutou těmto předčasně narozeným miminkům

 

Permanentky za pohybové aktivity (15–18 let)

 

Členské příspěvky a startovné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke komunikaci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky můžete využít její elektronickou aplikaci.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Program zdraví

Program pohyb

Program prevence

Program zdravá duše

Pro děti

Pro dospělé

Pro děti

Pro dospělé

Pro dospělé

Pro děti a dospělé

Až 300 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 1500 Kč na:

Až 300 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 700 Kč na:

Až 1500 Kč na:

Až 300/5000 Kč na:

Až 250 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Až 300 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 300/800 Kč na:

Až 4000 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Až 300 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 800 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Vitamínový doplněk zakoupený v lékárně

Dioptrické brýle (6–16 let)

Očkování, které je nehrazené z veřejného pojištění

Vitamínový doplněk zakoupený v lékárně

Dentální hygienu

Očkování, které je nehrazené z veřejného pojištění

Prevenci v těhotenství a po porodu (služby laktační poradkyně, kurz cvičení, prvotrimestrální screening…)

Dárce krve, krevních derivátů a kostní dřeně

Sportovní lékařskou prohlídku

Plavání (permanentky, kurzy…)

Pravidelné pohybové aktivity (fotbal, gymnastika…)

Nákup doplňků určených k podpoře kloubů (od 65 let)

Pravidelné pohybové aktivity

Preventivní vyšetření rakoviny prostaty (300 Kč)

Odvykání kouření při potvrzení o skončené léčbě

Paruku při ztrátě vlasů z důvodu alopecie nebo chemoterapie

Preventivní vyšetření poruch paměti / kognitivních funkcí (nad 40 let)

Terénní služby klinického psychologa, dětského psychiatra nebo klinického logopeda (3–20 let)

Zakoupení výukové platformy Simple Steps pro autisty

Prevenci poruch nehrazených z veřejného pojištění

Prevenci zubního kazu – utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploškách postranních zubů (6–14 let)

Dentální hygienu

Snímatelná i pevná rovnátka

 

Doplňky stravy na podporu průběhu těhotenství

 

Pomůcky související s péčí o miminko (monitor dechu…)

 

 

Sportovní ochrannou přilbu (do 16 let)

Sportovní a ozdravné pobyty

 

Plavání (permanentky, kurzy…)

Preventivní vyšetření proti rakovině prsu (800 Kč)

Dermatoskopické vyšetření kožních znamének

 

Konzultační služby nehrazené z veřejného pojištění u dětského psychiatra, klinického psychologa nebo klinického logopeda

 

 

 

 

 

Očkování proti lidskému papilomaviru (14–18 let)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakoupení samoodběrového testu k prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomůcky související s péčí o miminko (monitor dechu…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke komunikaci s Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky můžete využít její elektronickou aplikaci.

Zdroj: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Program prevence

Pro děti

Pro ženy

Pro muže

 

 

Až 500 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Až 1500 Kč na:

Až 200/300 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Až 200/300 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 1000 Kč na:

Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky

Organizované plavecké kurzy

Očkování nehrazená z veřejného pojištění

Koupi doplňku stravy obsahující omega-3 mastné kyseliny pro klienty s vysokým cholesterolem (200 Kč)

Sportovní prohlídku

Očkování nehrazená z veřejného pojištění

Koupi doplňku stravy obsahující omega-3 mastné kyseliny (200 Kč)

Sportovní prohlídku

Očkování nehrazená z veřejného pojištění

Sportovní kroužky

Fixní a snímatelná rovnátka

Letní tábor pro děti od 3 let

Vyšetření zrakového nervu (300 Kč)

Vyšetření v rámci prevence rakoviny prsu

Laserové operace očí

Vyšetření zrakového nervu (300 Kč)

Preventivní vyšetření znamének

Laserové operace očí

Ochrannou přilbu

Pro dívky od 12 let příspěvek na prevenci trombózy (genetické vyšetření DNA)

 

 

Preventivní vyšetření znamének

 

 

Vitamínové doplňky pro starší 60 let

 

Vyšetření zraku

 

 

 

Vitamínové doplňky pro starší 60 let

 

 

Zakoupení pažního tlakoměru

 

Sportovní prohlídku

 

 

 

Zakoupení pažního tlakoměru

 

 

Vyšetření v rámci prevence rakoviny tlustého střeva, které není hrazené z veřejného pojištění

 

Prevenci obezity

 

 

 

Vyšetření v rámci prevence rakoviny tlustého střeva, které není hrazené z veřejného pojištění

 

 

Erektilní dysfunkci na léky s léčivou látkou avanafil, sildenafil, tadalafil, vardenafil

 

Preventivní vyšetření znamének

 

 

 

Terapii rázovou vlnou

 

 

Prevenci rakoviny prostaty, která není hrazená z veřejného pojištění

 

Monitor dechu a chůvičky

 

 

 

Prevenci obezity (konzultace u odborníka, sestavení jídelníčku…)

 

 

Terapii rázovou vlnou

 

 

 

 

 

Pravidelné sportovní aktivity (700 Kč)

 

 

Prevenci obezity (konzultace u odborníka, sestavení jídelníčku…)

 

Ke komunikaci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou můžete využít její elektronickou aplikaci.

Zdroj: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Program prevence

Pro děti

Pro ženy

Pro muže

 

Až 1000 Kč na:

Až 1500 Kč na:

Až 2000 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 2000 Kč na:

Až 3000 Kč na:

Až 500 Kč na:

Až 2000 Kč na:

Vyšetření dermatoskopem

Organizované plavání

Očkování, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění

Organizované plavání

Očkování, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění

Předporodní kurz

Organizované plavání

Očkování, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění

 

Organizované sportovní a pohybové aktivity

 

Sportovní pohybové aktivity

Podporu odvykání kouření

Vitamíny a doplňky stravy pro těhotné nebo ženy po porodu

Sportovní pohybové aktivity

 

 

Ozdravný pobyt v přírodě

 

Sportovní preventivní prohlídku

 

Pomůcky pro kojení

Sportovní preventivní prohlídku

 

 

Screeningové vyšetření tupozrakosti

 

Prevenci nadváhy a obezity

 

Laktační poradenství

Prevenci nadváhy a obezity

 

 

Fixní nebo snímatelná rovnátka zubů

 

Vyšetření u optometristy

 

Cvičení pro ženy po porodu

Vyšetření u optometristy

 

 

Sportovní preventivní prohlídku

 

Prevenci karcinomu prsu

 

Vyšetření v těhotenství, která nejsou hrazena z veřejného pojištění

Prevenci karcinomu prostaty

 

 

Prevenci nadváhy a obezity

 

Prevenci karcinomu kůže

 

Prevenci karcinomu kůže

 

 

 

Vyšetření u optometristy

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní ochranné pomůcky

 

 

 

 

 

 

Ke komunikaci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky můžete využít její elektronickou aplikaci.

Zdroj: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky


Čtěte také: 

Rozhovor: Většina zubařů jednou bude bez smluv s pojišťovnami, míní stomatolog

Co dělat, když se v cizině zraníte bez cestovního pojištění

Není pojistné jako pojistné, rozdíly mezi zdravotním a sociálním pojištěním

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ