Jak požádat o snížení záloh na pojistné, když vyděláváte méně než loni

30.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Nedaří se vašemu podnikání tak jako loni? Můžete si požádat o snížení záloh až na minimum. A ve specifických případech i pod minimální hranici záloh.

Pracujete jako OSVČ, ale vašemu podnikání se nedaří tak dobře jako v loňském roce. Přitom na základě loňského výdělku platíte vysoké zálohy na sociální a zdravotní pojištění, což vám už tak napjatý aktuální rozpočet ještě více zatěžuje. Pokud je vaše situace náročná, můžete u své zdravotní pojišťovny a u České správy sociálního zabezpečení požádat o snížení záloh.

Zdroj: Shutterstock

Z minimálních záloh se nesnižuje…

Pro úplnost dodejme, že žádost o snížení záloh na pojistné můžete podat jen v případě, že platíte vyšší než minimální zálohy. Ty jsou pro rok 2023 stanoveny následovně:

  • na zdravotní pojištění činí minimální záloha 2722 Kč,
  • na sociální pojištění činí minimální záloha 2944 Kč.

Pokud tedy platíte zálohy v této minimální výši, o snížení až na výjimky požádat nemůžete. Obě instituce vám totiž na základě žádosti mohou placení povinných záloh snížit až na tuto minimální hranici. Pokud už ji platíte, není zkrátka kam snižovat.

Tip: OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2022

… pokud nejste výjimka

Nižší než minimální zálohy vám obě instituce mohou povolit jen ve specifických situacích. Například když máte samostatně výdělečnou činnost vedenou jen jako vedlejší, a nikoli hlavní. Nebo pokud jste loňské daňové přiznání podávali se záporným výsledkem.

Tip: Sociální pojištění OSVČ – základ a sazby pojistného

Platíte více? Zkuste si požádat

Pokud jsou vaše zálohy na pojistné vyšší, zkuste si o snížení požádat. Nejprve si propočítejte, o kolik se váš průměrný měsíční zisk snížil v letošním roce oproti tomu minulému. Abyste měli šanci, že váš nárok bude uznán, musí být průměrný měsíční zisk alespoň o třetinu nižší než loni. 

V případě, že se vám sice nedaří tolik jako loni, ale zároveň vaše průměrné měsíční zisky ještě neklesly alespoň o třetinu, nemá smysl žádost podávat.

Pokud ale vaše zisky klesly o více než 30 %, už má podání žádosti smysl. Doložit pokles příjmů můžete několika způsoby. Někdo dokládá snížení zisku například pokladním deníkem. Stačí ale také podepsat příslušný tiskopis, kde vyplníte příslušné příjmy a podpisem stvrdíte, že vámi uvedené údaje jsou pravdivé.

Tip: Jak vysoké zálohy platí OSVČ na zdravotní pojištění?

Žádat lze až od dubna

Průměr vašich měsíčních zisků se stanoví minimálně ze tří po sobě jdoucích měsíců. To znamená, že žádost můžete podat nejdříve v dubnu 2023, abyste do ní mohli uvést své zisky od ledna do března letošního roku.

Jak na snížení v praxi?

O snížení záloh musíte každou instituci požádat zvlášť, a to na příslušném formuláři. Na České správě sociálního zabezpečení vyplníte Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu.

Obdobný dokument si pak musíte vyplnit pro příslušnou zdravotní pojišťovnu:

Na jak dlouho vám zálohy sníží?

Po podání příslušných žádostí musíte počkat na vyjádření daných institucí. Pokud vám žádost uznají, přijde vám informace s tím, o jakou částku vám povinné odvody snižují a od kdy. Nové odvody pak začínáte platit od dalšího měsíce. Snížení přitom nemusí být vždy až na minimální zálohy. Záleží na tom, jaké jsou vaše doložené zisky.

Snížené zálohy pak budete platit až do podání dalšího přehledu na jaře 2024. Následně vám obě instituce spočítají případný přeplatek nebo nedoplatek na základě skutečných zisků. 

 

Autor článku

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ