Roky ve škole dnešní studenti pocítí při výpočtu důchodu

10.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje významným způsobem získaná doba pojištění, přičemž aktuálním žadatelům o důchod se započítává do doby pojištění i studium, zatímco budoucím žadatelům již nikoliv. Získání nižší doby pojištění například o sedm let znatelně sníží státní důchod.

Při výpočtu starobního důchodu platí, že každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční částku důchodu více, než si někteří žadatelé o důchod připouštějí. Do doby pojištění se přitom započítávají dny, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a tzv. náhradní doby pojištění.

Dříve se jako náhradní doba pojištění započítávalo i studium, aktuálně již nikoliv. Dobou pojištění přitom bylo možné získat hned několik let pojištění, což bude nedávným a současným studentům při výpočtu starobního důchodu chybět.

Zdroj: Pixabay

Hodnocení studia v čase

Do doby pojištění se započítává studium od skončení povinné školní docházky do dosažení 18 let, ale muselo být získáno před rokem 1996, tato doba pojištění se přitom hodnotí ze 100 %. Náhradní dobou pojištění je i doba studia po dobu prvních šesti let po dosažení 18 let, pokud takové studium trvalo alespoň jeden rok a bylo získáno před rokem 2010, tato doba pojištění se hodnotí z 80 %. Budoucí žadatelé o starobní důchod získají tedy nižší dobu pojištění než jejich rodiče.

Tip: Spočítejte si, kdy byste měli jít podle aktuálních pravidel do důchodu

Praktické výpočty

V přiložené tabulce máme pro zjednodušení vypočten řádný starobní důchod podle legislativy roku 2023 pro různé doby pojištění u žadatele o důchod, který nemá nárok na výchovné. Pro názornost vše u osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky) ve výši 39 858 Kč, což je průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství za III. čtvrtletí roku 2022.

Každý rok pojištění hraje velmi důležitou roli a při získání doby pojištění nižší např. o zmíněných sedm let z důvodu studia to podle aktuální výpočtové formule znamená nižší měsíční důchod o 2467 Kč (47 let pojištění nebo 40 let pojištění).

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční starobní důchod

39 858 Kč

48 let

20 955 Kč

39 858 Kč

47 let

20 603 Kč

39 858 Kč

46 let

20 251 Kč

39 858 Kč

45 let

19 898 Kč

39 858 Kč

44 let

19 546 Kč

39 858 Kč

43 let

19 193 Kč

39 858 Kč

42 let

18 841 Kč

39 858 Kč

41 let

18 489 Kč

39 858 Kč

40 let

18 136 Kč

39 858 Kč

39 let

17 784 Kč

39 858 Kč

38 let

17 432 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z údajů v tabulce vidíme, že lidé, kteří studovali po roce 2010, budou mít nižší starobní důchod, neboť díky nezapočítání studia jako náhradní doby pojištění získají nižší celkovou dobu pojištění, než kdyby se jim studium započítávalo. Při zohlednění aktuální výpočtové formule je rozdíl vyšší, než by někteří budoucí žadatelé o starobní důchodu očekávali. Vše samozřejmě při porovnání podle aktuálního legislativního stavu v roce 2023, který se může do budoucna výrazně změnit.

Čtěte také: Brigády vám mohou zvýšit důchod. Ověřte si, že je ČSSZ eviduje

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY