Brigády vám mohou navýšit důchod. Ověřte si, že je ČSSZ eviduje

28.02.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I pár dnů brigády vám může pomoci navýšit budoucí důchod. Od jakého výdělku na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) se stáváte účastníky na důchodovém pojištění? O kolik se vám může navýšit důchod, pokud získáte navíc celý rok účasti na důchodovém pojištění?

Do výpočtu důchodu se zahrnují veškeré příjmy získané po roce 1986. Výdělky získané před tímto rokem výši důchodu nijak neovlivňují. Rokem ale není nijak limitovaná účast na důchodovém pojištění, ta se započítává za celý život pojištěnce, kdy byl účasten na důchodovém pojištění.

Zásadní podmínkou pro získání důchodu je dosáhnutí důchodového věku. V současné době je maximální věk odchodu do důchodu nastaven na 65 let.

Brigáda a účast na důchodovém pojištění

Zdroj: Depositphotos

DPP a DPČ při překročení limitů zakládají účast na důchodovém pojištění

Jestliže jste měli v průběhu života brigády, které zakládaly účast na důchodovém pojištění, mohou vám při výpočtu navýšit důchod nebo splnit potřebnou dobu pojištění. Nezáleží ani na tom, jak dlouho brigáda trvala. Důležité je, že vám z tohoto příjmu strhával zaměstnavatel sociální pojištění.

Při zahájení pracovního vztahu se zaměstnavatelem podepisujete dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Každá smlouva má své limity, od kterých se odvádí zdravotní a sociální pojištění (6,5 % sociální a 4,5 % zdravotní).

U DPP je zdravotní a sociální pojištění strháváno od výdělku 10 001 Kč. Pokud si tedy vyděláte pod tuto částku, brigáda se do účasti na důchodovém pojištění nezapočítává. Jestliže by to byl pouze váš jediný příjem a vydělali byste si pod tuto hranici, je nutné se přihlásit u své zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a platit si zdravotní pojištění sami. Pokud jste ovšem státními pojištěnci (studenti, maminky na rodičovské…), platí za vás zdravotní pojištění stát a nemusíte se přihlašovat ke zdravotnímu pojištění jako OBZP.

U DPČ se limit pro odvod zdravotního a sociálního pojištění v roce 2023 navýšil z 3500 Kč na částku 4000 Kč. Při výdělku 4000 Kč je vám tedy již strháváno pojištění zaměstnavatelem a rovněž se tato doba bude počítat do důchodového pojištění. Pod tuto limitní částku je stejně jako u DPP potřeba mít vyřešeno zdravotní pojištění, pokud nemáte jiné příjmy.

Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech

K nároku na důchod je potřeba získat dobu pojištění v minimální délce 35 let, delší doba výši důchodu navyšuje. Přičemž do doby pojištění se nepočítá jen doba, kdy jste pracovali, ale i tzv. náhradní doba pojištění (doba studia do r. 2010, evidence na Úřadu práce, rodičovská…).

Každých 360 dní, kdy jste byli účastníky na důchodovém pojištění, se vám započítává jako jeden rok pojištění. Jestliže tedy máte odpracováno například 35 celých roků a 300 dní, bude pro vás výhodnější ještě nasbírat dalších 60 dnů účasti. Samotných 300 dnů by totiž jen tak propadlo a vy byste přišli zbytečně o vyšší důchod, jelikož za každý ukončený rok pojištění se navyšuje také procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu.

Pro ukázku rozdílu, jak může 1 rok pojištění navíc ovlivnit výši důchodu, budeme počítat s vyměřovacími základy (průměrnou hrubou mzdou v současné hodnotě) v několika hodnotách, které jsou uvedeny v tabulce. Při výpočtu se pracovalo s 35 a 36 lety účasti na důchodovém pojištění.

Při výpočtu v tabulce se nezohledňuje nově vyplácené výchovné za každé dítě.

Vyměřovací základ

35 let účasti na důchodovém pojištění

36 let účasti na důchodovém pojištění

25 000 Kč

14 346 Kč

14 641 Kč

27 000 Kč

14 619 Kč

14 921 Kč

29 000 Kč

14 892 Kč

15 202 Kč

31 000 Kč

15 165 Kč

15 483 Kč

33 000 Kč

15 438 Kč

15 764 Kč

35 000 Kč

15 711 Kč

16 045 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Z tabulky je patrné, že čím vyšší je vyměřovací základ, tím větší je i rozdíl ve výši důchodu při 35 a 36 letech účasti na důchodovém pojištění.

Tip: Svoji výši důchodu pro rok 2023 si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Podívejte se do důchodové aplikace, zda vám ČSSZ eviduje brigády, které zakládaly účast na pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nemusí mít vaše doby účasti na důchodovém pojištění vždy v evidenci. Z toho důvodu je dobré si aktuální stav ověřit v důchodové aplikaci, kam se přihlásíte například skrze datovou schránku.

V případě, že byste svoji dobu účasti na důchodovém pojištění nenašli, je potřeba tyto doby doložit originálními doklady z DPP/DPČ na pobočce správy sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště.

O tom, co všechno v důchodové aplikaci naleznete, píšeme v našem článku.


Čtěte také: Vypočítejte si, jak se má zvýšit váš důchod od června 2023

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY