Srážky ze mzdy při exekuci: dlužník má splácet, ne upadnout do chudoby

14.03.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Účelem exekuce srážkami ze mzdy je samozřejmě zaplacení dluhů, které nejsou spláceny dobrovolně. Zároveň ovšem dlužník nemůže skončit v chudobě. Jsou nezabavitelné částky dobře nastaveny? Jak se projevuje v exekucích zvyšování životního minima a nákladů na bydlení?

Už dříve jsme psali o tom, jak vysoké jsou nezabavitelné částky (ze mzdy, platu, důchodu apod.) pro dlužníky v exekuci. Tedy kolik vždy musí zůstat dlužníkovi a jeho rodině, a to bez ohledu na výši dluhů, které jsou po něm vymáhány v exekuci. A že se výše nezabavitelných částek odvíjí od výše životního minima jednotlivce a od normativních nákladů na bydlení

Mezi tím, co v rámci exekučních srážek sebere zaměstnanci zaměstnavatel podle pokynů exekutora, a ochranou sociální pozice dlužníka musí existovat určitá rovnováha.

Zdroj: Depositphotos

Nezabavitelné minimum je tvořeno nezabavitelnými částkami a 1/3 nebo 2/3 dalšího zbytku čisté mzdy

Dlužníkovi vždy musí zůstat určité nezabavitelné minimum, i když dluží sebevíc a je proti němu nařízeno i více exekucí. Toto nezabavitelné minimum je tvořeno součtem nezabavitelné částky na samotného dlužníka (aktuálně je to 13 638 Kč) a nezabavitelných částek na jeho rodinné příslušníky (aktuálně se na vyživované děti a na manželku či manžela, na každého z nich, počítá 3409,50 Kč).

A k tomu dlužníkovi zůstává ještě i jedna třetina, nebo dvě třetiny z částky, která z čisté mzdy nebo platu či důchodu zůstane po odečtení nezabavitelných částek. Jde tak o 1/3 (pokud je exekuce kvůli přednostním pohledávkám, jako např. náhrada škody na zdraví, daňové dluhy), nebo 2/3 (pokud se splácí nepřednostní dluh, např. půjčka) z částky až do 30 686 Kč. Všechno, co převyšuje onen zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) až do zmíněných maximálně 30 686 Kč, už připadá věřitelům. Co zůstává z částky do 30 686 Kč, se dělí mezi dlužníka a věřitele.

Dlužníkovi zůstávají 2/3, pokud splácí nepřednostní pohledávky, nebo naopak jenom 1/3, pokud splácí přednostní pohledávky. 

Vyzkoušejte: Kalkulačka srážek ze mzdy 2023

Jak se zvyšovaly v posledních letech nezabavitelné částky

Nelze tak říci, že dlužníkovi zůstává jenom nějaká „žebračenka“, ačkoli si takto někteří dlužníci stěžují. Nezabavitelné částky se průběžně s každým rokem zvyšují, jak ukazujeme v tabulce:

 

2018

2021

2023

Nezabavitelná částka na dlužníka

6225,33 Kč

7872,75 Kč

13 638 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

1556,33 Kč

2624,25 Kč

3409,50 Kč

Jak vidno, nezabavitelné částky průběžně narůstají. Nadto nezabavitelné minimum nejsou jen nezabavitelné částky. Můžeme to ilustrovat na příkladu ženatého zaměstnance se 2 vyživovanými dětmi, který má mzdu 26 000 Kč čistého a exekuce srážkami z jeho mzdy je nařízena pro nepřednostní pohledávku, třeba pro splacení komerční půjčky.

Dlužníkům zůstává stále více a splácení dluhů se omezuje

Zatímco v roce 2018 byl poměr mezi tím, co zůstane z čisté mzdy 26 000 Kč dlužníkovi a co připadne věřiteli, 17 121 Kč vs. 8879 Kč, jak uvádí právník Richard W. Fetter, v r. 2021 už dlužníkovi zůstávalo 22 582 Kč a sraženo pro věřitele bylo jenom 3418 Kč. Letos v r. 2023 je už sráženo v exekuci jenom 711 Kč a 25 289 Kč zůstává dlužníkovi a jeho rodině.

Ochrana dlužníků se postupně každým rokem zvyšuje. A v poslední době (loňský rok 2022 a letošní rok 2023) se významně odráží na ochraně dlužníka i inflační vývoj a zvyšování životního minima a nákladů na bydlení.

Problém v praxi je v tom, že dlužník, který se nevyhýbá práci, pracuje oficiálně, a ne načerno, nemá motivaci, aby si vydělal více, než mu maximálně může náležet, a to právě nezabavitelné částky + zmíněná jedna nebo dvě třetiny ze zbytku čisté mzdy vypočítané maximálně z částky 30 686 Kč.

Dlužníkovi tak maximálně mohou zůstat:

nezabavitelné částky + nejvýše 10 228 (jedna třetina zbytku čisté mzdy, pokud je sráženo pro přednostní pohledávky), nebo

nezabavitelné částky + nejvýše 2 × 10 228, tj. 20 456 Kč (tj. dvě třetiny zbytku čisté mzdy, pokud je sráženo pro nepřednostní pohledávky).

Dlužník nemá žádnou motivaci vydělat si více. Nepotřebuje, aby mu bylo přidáno, aby si vydělal na přesčasech, protože všechno nad nezabavitelné minimum (nezabavitelné částky + omezená výše zbytku čisté mzdy, a to její 1, nebo 2 třetiny) připadne vždy věřitelům.

Tip: Příspěvek na bydlení pro rok 2023

Některé dluhy se stávají nesplatitelnými

Výsledkem opakovaně zvyšované ochrany dlužníků pak je, jak uvádí právník a soudní exekutor Lukáš Jícha, že ve třetině exekucí srážkami z důchodu a ve čtvrtině exekucí srážkami ze mzdy, v nichž ještě v roce 2019 probíhaly (mohly probíhat) srážky, nelze již dnes provádět vůbec žádné srážky. Věřitelé mají smůlu. Dluhy nejsou a nemohou být spláceny.

Ochrana dlužníků přitom nemá vést k tomu, aby se dluhy, které nadělali, staly nesplatitelnými a věřitelé ostrouhali. Dluhy se mají platit. Navíc ochrana dlužníků se může otočit proti nim samotným. Určitě je totiž lepší splácet dluhy postupně, když je dlužníkovi strháváno ze mzdy, platu, důchodu, podnikatelské odměny, než aby byly dlužníkům sepisovány a zabavovány a následně v dražbě prodávány movité věci, které pak budou dlužníkově rodině chybět.

Soudní exekutor Jícha říká, že „trend spočívající v navyšování životního minima i normativních nákladů (na jehož základě dochází k navyšování nezabavitelného minima) vede k vyhubení exekuce srážkami ze mzdy a ztráty efektivity jednoho z nejméně invazivních způsobů exekuce“.

Změní se konstrukce nezabavitelných částek?

Právník Lukáš Jícha, který vykonává profesi soudního exekutora, k tomu říká: „Řešení tohoto tristního stavu je třeba hledat v takovém způsobu výpočtu nezabavitelné částky tak, aby již napříště nebyl závislý na výši životního minima a normativních nákladů na bydlení, které vláda zvyšuje ze zcela jiných důvodů, než je ochrana povinného. Za tím účelem je třeba novelizovat občanský soudní řád, kdy napříště bude výše srážky ze mzdy určena pevným procentem z příjmu povinného, přičemž je na zvážení, zda bude výše srážky lineární, nebo progresivní závisle na výši příjmu povinného.“


Čtěte také:

Náklady na pobyt na záchytce si intoxikovaní lidé budou nadále hradit sami. I ti, kteří nic nevyváděli

 

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: Spotřebitel