I z milionového příjmu může plynout nižší důchod než z minimální mzdy

22.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro výpočet starobního důchodu není rozhodující, jaká částka byla zaplacena na dani z příjmů, ale odvody na sociální pojištění. V praxi dochází k situaci, že lidé pracující za minimální mzdu zaplatí na sociální pojištění více než lidé s milionovým zdanitelným příjmem.

Dvěma základními vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá mzda v současné hodnotě za odpracované roky, kdy dřívější příjmy se převádějí na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Do výpočtu osobního vyměřovacího základu přitom vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Zdroj: Depositphotos

Pasivní příjmy sociálnímu pojištění nepodléhají

Sociální pojištění se vypočítává pouze z příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti. Z kapitálových příjmů, z příjmů z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů se sociální pojištění neplatí.

Výše důchodu u minimální mzdy

V následující tabulce máme vypočten řádný starobní důchod podle výpočtové formule roku 2024 u osobního vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy u různých dob pojištění. Pro přiznání starobního důchodu musí být v roce 2024 získána alespoň minimální doba pojištění v rozsahu 35 let. Výpočet důchodu je proveden u žadatele o starobní důchod, který nemá nárok na výchovné k důchodu ve výši 500 Kč na každé dítě.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

18 900 Kč

35 let

14 323 Kč

18 900 Kč

37 let

14 890 Kč

18 900 Kč

39 let

15 457 Kč

18 900 Kč

41 let

16 024 Kč

18 900 Kč

43 let

16 591 Kč

18 900 Kč

45 let

17 158 Kč

18 900 Kč

47 let

17 725 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Praktický příklad

Pan Pavel aktuálně žije především z pasivních příjmů z kapitálového majetku podle § 8 zákona o daních z příjmů a z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Z těchto pasivních příjmů má za rok 2023 daňový základ ve výši 850 000 Kč.

Vzhledem k vysokým pasivním příjmům si může pan Pavel dovolit vykonávat samostatnou výdělečnou činnost pouze s ročním hrubým ziskem ve výši 150 000 Kč. Celkový daňový základ pana Pavla za rok 2023 je tedy 1 000 000 Kč a na dani z příjmů fyzických osob zaplatí při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka 119 160 Kč (1 000 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 30 840 Kč).

Sociální pojištění za rok 2023 však bude platit z minimálního vyměřovacího základu, protože skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) je nižší než minimální vyměřovací základ. Minimální roční vyměřovací základ ve výši 120 972 Kč odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě 10 081 Kč. Přestože tedy zaplatil za rok 2023 pan Pavel daň z příjmů z miliónového příjmu, pro důchodové účely je na tom hůře než zaměstnanec pracující za minimální mzdu.

Tip: Roky ve škole dnešní studenti pocítí při výpočtu důchodu

 

Výše důchodu u minimálního pojistného

V další tabulce si pro názornost vypočteme starobní důchod při osobním vyměřovacím základu ve výši 10 081 Kč u různých dob pojištění pole výpočtové formule roku 2024.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

10 081 Kč

35 let

9693 Kč

10 081 Kč

37 let

9995 Kč

10 081 Kč

39 let

10 298 Kč

10 081 Kč

41 let

10 600 Kč

10 081 Kč

43 let

10 903 Kč

10 081 Kč

45 let

11 205 Kč

10 081 Kč

47 let

11 508 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Vypočítejte si výši vašeho starobního důchodu

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY