Nevyčerpané výhody a další časté daňové chyby manželů

14.04.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Některé manželské páry platí zbytečně více na dani z příjmů. Ať už je důvodem nevyčerpání všech daňových výhod a úlev, na které mají nárok, nebo nezvolení ideální varianty pro zdaňování některých příjmů. Podívejme se na vybrané praktické příklady.

Rodiny s dětmi mají nárok na daňové zvýhodnění, u malých dětí na školkovné a při nízkých příjmech druhého z manželů na slevu na manželku (manžela). V některých případech však zbytečně nevyužijí tyto daňové slevy v plném rozsahu.

Zdroj: Shutterstock

První chyba: Nevyužití slevy na manželku

Živnostník Štěpán má roční daňový základ ve výši 454 300 Kč a má nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti. Starší syn je ve druhé třídě a s mladší dcerou byla manželka celý rok 2022 doma na rodičovské dovolené. Živnostník Štěpán si spočítal, že při uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti ve výši 37 524 Kč nebude na dani z příjmů nic platit, a ještě dostane daňový bonus 219 Kč, protože o tuto částku je vyšší daňové zvýhodnění než vypočtená daň z příjmů. Daň z příjmů je 37 305 Kč (454 300 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 30 840 Kč).

Pan Štěpán se tedy mylně domnívá, že již pro něj nemá cenu uplatňovat slevu na manželku, když na dani z příjmů nic neplatí. V případě, že do daňového přiznání pan Štěpán uvede i slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, vznikne mu nárok na daňový bonus v částce 25 059 Kč. Využití slevy na manželku panu Štěpánovi zvýší daňový bonus právě o částku 24 840 Kč a její využití znatelně zvýší rodinný příjem.

Tip: Sleva na manželku/manžele pětkrát jinak

Druhá chyba: Čerpání školkovného u nesprávného rodiče

Podnikatelka Kateřina se dohodla se svým manželem Michalem, že naplno se bude podnikání věnovat ona a on své podnikání citelně omezí, aby se mohl věnovat synovi, který je ještě ve školce. Školkovné na syna za rok 2022 činí 16 200 Kč (odpovídá tak maximální možné hranici, která se řídí minimální mzdou, pro rok 2023 už to bude 17 300 Kč).

Pan Michal má za rok 2022 hrubý zisk z podnikání jen 200 000 Kč. Podle domluvy však uplatní v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na syna a školkovné právě pan Michal. Daň z příjmů po uplatnění slevy na poplatníka je 0 Kč (200 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 30 840 Kč), sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmů maximálně do nuly. Daňové zvýhodnění na jedno dítě v částce 15 204 Kč se stává pro pana Michala v plném rozsahu daňovým přeplatkem.

Přestože tedy pan Michal v daňovém přiznání uplatnil školkovné v částce 16 200 Kč, školkovným si roční daň z příjmů nesnížil a uplatněné školkovné ani nezvýšilo daňový bonus, protože daňový bonus je v případě pana Michala v maximální možné výši. S ohledem na rodinné finance tedy bylo lepší, aby školkovné na syna uplatnila paní Kateřina, která by si o tuto částku vzhledem ke svému vysokému zisku snížila roční daň z příjmů fyzických osob.

Čtete také: Jaký je rozdíl při uplatnění školkovného a daňového zvýhodnění na děti?

Třetí chyba: Zvýšení měsíčního daňového příjmu

Paní Kristýna je zaměstnaná na plný úvazek u zaměstnavatele XY a její manžel je OSVČ. Manželé mají dvě děti, na které je možné čerpat daňové zvýhodnění. Pro rodinu je lepší, když daňové zvýhodnění bude uplatňovat paní Kristýna měsíčně při výpočtu čisté měsíční mzdy, než když si daňové zvýhodnění bude nárokovat manžel Luděk v daňovém přiznání, finančně si totiž polepší ihned, a ne až za rok.

V případě čerpání daňového zvýhodnění měsíčně bude mít totiž rodina čistý měsíční příjem vyšší o 3127 Kč, což je měsíční částka daňového zvýhodnění na dvě děti. Když daňové zvýhodnění bude čerpat pan Luděk, o částku 37 524 Kč (3127 Kč × 12 měsíců) si rodina polepší až za celý rok.

Čtvrtá chyba: Kdo bude zdaňovat příjem z nájmu?

Paní Veronika pracuje pouze na zkrácený úvazek a její hrubá měsíční mzda je jenom 15 000 Kč. Manžel Robert má relativně vysoké příjmy z podnikání, takže finanční situace rodiny je dobrá. Manželé mají i příjem z pronájmu nemovitosti za rok 2022 ve výši 140 000 Kč. Pan Robert chce, aby manželka neměla žádné daňové starosti, tak tento příjem zdaňuje on.

Z finančního hlediska se jedná o špatné rozhodnutí. Příjmy z nájmu, které plynou manželům ze společného jmění manželů, se podle § 9 zákona o daních z příjmů zdaňují jen u jednoho z nich, v případě manželů Veroniky a Roberta je však výhodnější tento příjem zdanit u paní Veroniky.

Paní Veronika totiž v plném rozsahu nevyužila pro své příjmy slevu na poplatníka, a navíc si může daňový základ snížit o spoření na doplňkové penzijní spoření o 24 000 Kč (maximální možný daňový odpočet). Při uplatnění 30% výdajového paušálu u nájmu tedy zaplatí paní Veronika z příjmu z nájmu daň ve výši 7260 Kč.

Výpočet daně z příjmů paní Veroniky

Položka

Částka

Roční hrubá mzda

180 000 Kč

Daňový základ z nájmu

98 000 Kč
(140 000 Kč × 70 %)

Celkový daňový základ

278 000 Kč

(180 000 Kč + 98 000 Kč)

Daňový odpočet (penzijní)

24 000 Kč

Daňový základ po odpočtu

254 000 Kč

(278 000 Kč − 24 000 Kč)

Daň z příjmů

38 100 Kč

(254 000 Kč × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Daň z příjmu za rok 2022

7260 Kč

(38 100 Kč − 30 840 Kč)

Když však bude příjem z nájmu zdaňovat manžel Robert, který všechny daňové odpočty a daňové slevy vyčerpal v plném rozsahu již pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z příjmu z nájmu zaplatí daň z příjmů ve výši 14 700 Kč (140 000 Kč × 70 % × 15 %).

Tip: S našimi chytrými daňovými formuláři hravě odečtete slevy na děti i školkovné

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ