Výpočet, proč poslední valorizace zvedly o tisíce korun maximální důchod

24.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočtovou formulí starobního důchodu je nepřímo stanovena maximální měsíční částka starobního důchodu. Valorizace výrazně pomohly lidem s nadstandardními příjmy, kteří tak mají současný důchod citelně vyšší než lidé s vysokými příjmy žádající o starobní důchod v roce 2024. Podívejme se na praktické výpočty.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se započítává osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky) do částky 175 868 Kč.

  • Do částky 19 346 Kč se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %.
  • Od 19 346 Kč do 175 868 Kč se osobní vyměřovací základ započítává z 26 %.

K osobnímu vyměřovacímu základu nad 161 296 Kč se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží a měsíční částka starobního důchodu v těchto případech závisí pouze na získané době pojištění.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad – přiznání důchodu v roce 2024

Pan Luděk má osobní vyměřovací základ 176 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Panu Luďkovi bude v roce 2024 přiznán řádný starobní důchod 44 929 Kč.

Pan Vladimír má osobní vyměřovací základ 190 000 Kč a rovněž získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Panu Vladimírovi bude rovněž přiznán řádný starobní důchod ve výši 44 929 Kč (základní výměra ve výši 4400 Kč + procentní výměra ve výši 40 696 Kč).

Vyšší důchod než 44 929 Kč může být v roce 2024 přiznán pouze žadatelům o starobní důchod, kteří získali dobu pojištění vyšší než 45 let. Při získání doby pojištění např. v rozsahu 43 let je maximální starobní důchod 43 128 Kč.

Čtěte také: Porovnání důchodu z minimální mzdy a minimálních záloh OSVČ v roce 2024

Valorizace výrazně zvyšuje maximální důchod

Systém valorizace je výhodný zejména pro lidi s velmi vysokými příjmy, kteří v takových případech mají vyšší měsíční starobní důchod než aktuální žadatelé o starobní důchod. Rozdíly jsou přitom velmi vysoké, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Pan Václav odešel do řádného starobního důchodu v listopadu 2021. Osobní vyměřovací základ měl pan Václav 145 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. V roce 2021 se osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu započítával ze 100 % do částky 15 595 Kč a od částky 15 595 Kč do 141 764 Kč se započítával z 26 %.

Panu Václavovi byl přiznán maximální měsíční starobní důchod odpovídající době pojištění v rozsahu 45 let, tj. 36 220 Kč (základní výměra 3550 Kč + procentní výměra 32 670 Kč).

Situace v roce 2024

Panu Václavovi se přiznaný starobní důchod valorizoval od ledna 2022, mimořádně od června 2022, mimořádně od září 2022, řádně od ledna 2023, mimořádně od června 2023 a řádně v lednu 2024. V roce 2024 má měsíční starobní důchod ve výši 45 671 Kč. Podrobný výpočet je uveden v tabulce níže:

Položka

Částka

Přiznaný důchod v listopadu 2021

36 220 Kč

Důchod od ledna 2022

  • základní výměra se zvýšila o 350 Kč
  • procentní výměra se zvýšila o 1,3 % + 300 Kč

37 295 Kč

Důchod od června 2022

  • procentní výměra se zvýšila o 8,2 %

40 034 Kč

Důchod od září 2022

  • procentní výměra se zvýšila o 5,2 %

41 913 Kč

Důchod od ledna 2023

  • základní výměra se zvýšila o 140 Kč
  • procentní výměra se zvýšila o 5,1 %

43 992 Kč

Důchod od června 2023

  • procentní výměra se zvýšila o 2,3 % + 400 Kč
45 311 Kč

Důchod od ledna 2024

  • základní výměra se zvýšila o 360 Kč
45 671 Kč

Zdroj. vlastní výpočet autora

V roce 2024 má pan Václav měsíční starobní důchod vyšší o 742 Kč (45 671 Kč − 44 929 Kč), přestože měl v produktivním věku nižší příjmy než pan Luděk a pan Vladimír. Měsíční částku starobního důchodu v roce 2024 panu Václavovi pozitivně ovlivnily minulé valorizace.

Tip: Jak se liší důchod přiznaný v roce 2022, 2023 a 2024? Vyplatilo se odejít do předčasného?

Spočítejte si výši přiznaného důchodu v roce 2024

 

Čtěte také: 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY