Letošní výdělky a další položky, se kterými nemůžete počítat při výpočtu důchodu

15.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší hodnocené příjmy během produktivního života a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Některé příjmy se však při výpočtu starobního důchodu nehodnotí a stejně tak doba pojištění. V praxi tedy může nastat situace, že předčasný důchod je vyšší než řádný důchod. Jak je to možné?

Výpočet starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, vždyť aktuálním žadatelům o starobní důchod se hodnotí v zákonném rozsahu i doba studia. Někteří občané mají vyšší důchod než očekávají, jiní naopak nižší. 

Zdroj: Depositphotos

Příjmy z aktuálního roku se nepočítají

Do výpočtu starobního důchodu vstupují rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Příjmy, ze kterých v produktivním věku nebylo zaplaceno sociální pojištění, nemají na výpočet starobního důchodu žádný vliv, vůbec do výpočtové formule nevstupují. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2023. Dosažené příjmy v roce 2024 již do výpočtové formule roku 2024 nevstupují, bez ohledu na to, zda se do starobního důchodu odešlo začátkem roku, nebo se odejde koncem roku 2024.

Vypočítejte si výši starobního důchodu

 

Odpracované dny navíc „propadají“

Měsíční částka starobního důchodu výrazně závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). V případě, že je získána doba pojištění např. v rozsahu 45 let a 250 dní, do výpočtové formule vstupuje pouze 45 let. Dny navíc nad ukončený rok pojištění již nemají vliv na výši starobního důchodu.

Nelze mít vyšší základní výměru starobního důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou. V roce 2024 činí základní výměra státního důchodu 4400 Kč. Ani velmi vysoké příjmy v produktivním věku nebo práce po celý produktivní život (tj. ihned od ukončení školy až do důchodového věku) nejsou důvodem pro vyšší základní výměru státního důchodu. Rovněž počet vychovaných dětí nebo současná majetková situace základní výměru státního důchodu neovlivňují. Základní výměru státního důchodu mají dokonce shodně vysokou řádní důchodci i předčasní důchodci, dřívější odchod do starobního důchodu základní výměru nekrátí.

 

Mimořádné valorizace platí pouze v daném roce

Během roku 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace a v roce 2023 proběhla další mimořádná valorizace, které zvýšily státní důchod všem příjemcům státního důchodu. Nárok na mimořádnou valorizaci měli i občané, kteří odešli do státního důchodu v prosinci 2023. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se však mimořádné valorizace z minulého roku ani předchozích let nehodnotí.

Výchovné k důchodu nemá každý rodič

Od roku 2023 je součástí procentní výměry důchodu výchovné na každé vychované dítě ve výši 500 Kč. Nárok na výchovné přitom mají zpravidla ženy, muži výjimečně při splnění zákonných podmínek. Výchovné tedy neobdrží oba rodiče a mnoho rodičů výchovné k důchodu nedostane, přestože své děti vzorně vychovali. Výchovné náleží pouze ke starobním důchodům, a to i předčasným. Invalidní důchodci nemohou výchovné k důchodu dostat, obdrží ho až v budoucnu při přiznání vlastního starobního důchodu.

Od října 2023 se odchod do předčasného důchodu ztížil, zvýšilo se i jeho krácení

Od října 2023 se zvýšilo krácení u předčasného důchodu na jednotnou hodnotu ve výši 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Do předčasného důchodu lze odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku (dříve to bylo 5 let) a při splnění podmínky doby pojištění 40 let.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY