Kdy vám jeden den sníží důchod o 350 Kč?

16.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Správné načasování odchodu do předčasného důchodu je velmi důležité, vždyť kvůli jednomu dni může být měsíční důchod nižší o 350 Kč, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši průměrné hrubé měsíční mzdy v současné hodnotě za odpracované roky, získané době pojištění a krácení za předčasnost. Právě krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dnů, takže není jedno, kdy se do předčasného důchodu odejde.

Starobní důchod

Zdroj: Shutterstock

Kdy je možné do předčasného důchodu odejít?

Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje a u žen se aktuálně ještě zohledňuje počet vychovaných dětí. Nejdřívější možný termín odchodu do předčasného důchodu mají tedy žadatelé různý. Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Ženy, které mají řádný důchodový věk nižší než 63 let (muži mají důchodový věk již vyšší než 63 let), mohou do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Tip: Vypočítejte si výši starobního (i předčasného) důchodu

Jak vysoké je krácení u výpočtového základu?

Podle zákona o důchodovém pojištění není krácení za každých započatých 90 kalendářních dní stejně vysoké, výpočtový základ se snižuje následovně: 

  • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

Krácení se provádí z výpočtového základu, a nikoliv z vypočteného důchodu. Výpočtový základ (neboli redukovaný osobní vyměřovací základ) je vyšší než výsledný důchod. 

Praktický příklad krácení výpočtového základu

Při průměrné hrubé mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) ve výši 40 000 Kč činí podle výpočtové formule letošního roku výpočtový základ 23 530 Kč. Do částky 17 743 Kč se průměrná mzda počítá ze 100 % a od částky 17 743 Kč z 26 %. Výpočtový základ ve výši 23 530 Kč je tedy součtem částek 17 743 Kč + 5787 Kč ((40 000 Kč − 17 743 Kč) × 26 %).

Pozor na odchod do předčasného důchodu na rozhraní

Při výpočtu předčasného důchodu tedy není jedno, zda se odejde do důchodu dříve např. o 360 dní, nebo 361 dní před dosažením řádného důchodového věku, 1080 dní nebo 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku. Započíst dalších započatých 90 kalendářních dní znamená další krácení předčasného důchodu. Rozdíl přitom není nezanedbatelný. 

Praktický příklad – odchod do předčasného důchodu

Paní Ema odejde v březnu 2023 do předčasného důchodu dříve o 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku. Osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky) má paní Ema ve výši 41 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 42 let.

Dobu pojištění má samozřejmě nižší, než kdyby pracovala až do řádného starobního důchodu. Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je tedy i právě z důvodu získání nižší doby pojištění větší, než činí samotné krácení za předčasnost. 

  • Měsíční předčasný důchod paní Emy činí tedy 15 246 Kč. 

Kdyby však paní Ema odešla do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, potom by měla předčasný důchod ve výši 15 603 Kč, což je o 357 Kč více. Špatné načasování předčasného důchodu přináší paní Emě značnou trvalou měsíční ztrátu ve výši státního důchodu.

Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1081 dní je krácení výpočtového základu 15,9 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 5 × 1,5 %). Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní je krácení výpočtového základu 14,4 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %). U osobního vyměřovacího základu v částce 41 000 Kč činí výpočtový základ 23 790 Kč, proto je finanční rozdíl právě 357 Kč (23 790 Kč × 1,5 %).

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY