Skutečné zdanění práce v Česku se u nízkých a vysokých mezd příliš neliší

30.05.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnancům je z hrubé mzdy srážena daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, navíc za ně povinné pojistné platí zaměstnavatel. Efektivní daňová sazba se v Česku příliš neliší. Zdanění práce dokonce u nadstandardních mezd klesá. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Z důvodu existence pouze dvou sazeb daně z příjmů a existence maximálního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění se celkové zdanění práce v Česku příliš neliší. Níže si to podrobně vypočítáme.

Zdroj: Depositphotos

Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem činí 6,5 % a sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem 4,5 %. Sazby daně z příjmů jsou 15 % a 23 %. Vyšší sazbě daně z příjmů podléhá při výpočtu měsíční daně z příjmů hrubá mzda nad 161 296 Kč a za celý rok 2023 nad 1 935 552 Kč.

Při výpočtu daně z příjmů se uplatňují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Každý zaměstnanec má nárok na slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč měsíčně a 30 840 Kč za celý rok.

Tip: Mzdová kalkulačka pro rok 2023

Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 24,8 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění. Sociální pojištění se však odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí, a to ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Maximální vyměřovací základ pro rok 2023 činí 1 935 552 Kč.

Příklad 1: Zdanění práce u podprůměrné mzdy

V přiložené tabulce níže máme vypočteno efektivní zdanění práce na roční bázi u hrubé měsíční mzdy 20 000 Kč, tj. 240 000 Kč za rok. Při výpočtu daně z příjmů se uplatňuje pouze základní daňová sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč.

Položka

Částka

Roční hrubá mzda

240 000 Kč

Sociální pojištění

placené zaměstnancem

15 600 Kč

(240 000 × 6,5 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnancem

10 800 Kč

(240 000 × 4,5 %)

Daň z příjmů

36 000 Kč

(240 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Roční daň z příjmů

5160 Kč

(36 000 − 30 840)

Sociální pojištění

placené zaměstnavatelem

59 520 Kč

(240 000 × 24,8 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnavatelem

21 600 Kč

(240 000 × 9 %)

Daně ze mzdy celkem

112 680 Kč

(15 600 + 10 800 + 5160 + 59 520 + 21 600)

Efektivní zdanění práce

46,95 %

(112 680 : 240 000)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Příklad 2: Zdanění práce u průměrné mzdy

V přiložené tabulce níže máme vypočteno efektivní zdanění práce na roční bázi u hrubé měsíční mzdy 40 000 Kč, tj. 480 000 Kč za rok. Při výpočtu daně z příjmů se uplatňuje pouze základní daňová sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč.

Položka

Částka

Roční hrubá mzda

480 000 Kč

Sociální pojištění

placené zaměstnancem

31 200 Kč

(480 000 × 6,5 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnancem

21 600 Kč

(480 000 × 4,5 %)

Daň z příjmů

72 000 Kč

(480 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Roční daň z příjmů

41 160 Kč

(72 000 − 30 840)

Sociální pojištění

placené zaměstnavatelem

119 040 Kč

(480 000 × 24,8 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnavatelem

43 200 Kč

(480 000 × 9 %)

Daně ze mzdy celkem

256 200 Kč

(31 200 + 21 600 + 41 160 + 119 040 + 43 200)

Efektivní zdanění práce

53,38 %

(256 200 : 480 000)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Příklad 3: Zdanění práce u nadprůměrné mzdy

V přiložené tabulce níže máme vypočteno efektivní zdanění práce na roční bázi u hrubé měsíční mzdy 80 000 Kč, tj. 960 000 Kč za rok. Při výpočtu daně z příjmů se uplatňuje pouze základní daňová sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč.

Položka

Částka

Roční hrubá mzda

960 000 Kč

Sociální pojištění

placené zaměstnancem

62 400 Kč

(960 000 × 6,5 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnancem

43 200 Kč

(960 000 × 4,5 %)

Daň z příjmů

144 000 Kč

(960 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Roční daň z příjmů

113 160 Kč

(144000 − 30 840)

Sociální pojištění

placené zaměstnavatelem

238 080 Kč

(960 000 × 24,8 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnavatelem

86 400 Kč

(960 000 × 9 %)

Daně ze mzdy celkem

543 240 Kč

(62 400 + 43 200 + 113 160 + 238 080 + 86 400)

Efektivní zdanění práce

56,59 %

(543 240 : 960 000)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Příklad 4: Zdanění práce u nadstandardní mzdy

V přiložené tabulce níže máme vypočteno efektivní zdanění práce na roční bázi u hrubé měsíční mzdy 200 000 Kč, tj. 2 400 000 Kč ročně. Při výpočtu daně z příjmů se uplatňuje pouze základní daňová sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč.

Položka

Částka

Roční hrubá mzda

2 400 000 Kč

Sociální pojištění

placené zaměstnancem

125 811 Kč

(1 935 552 × 6,5 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnancem

108 000 Kč

(2 400 000 × 4,5 %)

Daň z příjmů

397 156 Kč

(do 1 935 552 Kč sazba 15 %, nad 23 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Roční daň z příjmů

366 316 Kč

(397 156 − 30 840)

Sociální pojištění

placené zaměstnavatelem

480 017 Kč

(1 935 552 × 24,8 %)

Zdravotní pojištění

placené zaměstnavatelem

216 000 Kč

(2 400 000 × 9 %)

Daně ze mzdy celkem

1 296 144 Kč

(125 811 + 108 000 + 366 316 + 480 017 + 216 000)

Efektivní zdanění práce

54,01 %

(1 296 144 : 2 400 000)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Rozdíly ve zdanění práce jsou v Česku velmi nízké, u nadstandardní mzdy je dokonce nižší než u nadprůměrné mzdy, neboť pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ