Výpočet předčasného důchodu v 60 letech

29.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří lidé v ČR nyní uvažují o odchodu do předčasného důchodu v 60 letech. S jakou částkou předčasného důchodu je možné počítat? Podívejme se na praktické výpočty.

Aktuálně může většina lidí odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Dříve mohou odejít pouze ženy, které vychovaly více dětí a mají řádný důchodový věk nižší než 63 let, ty mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Vláda chce navíc v rámci úsporného rozpočtového balíčku pravidla pro předčasné odchody do důchodu zpřísnit

 

Zdroj: Shutterstock

Jak se takový předčasný důchod vypočítá?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši rozhodných příjmů, získané době pojištění a krácení za předčasnost. Právě krácení za předčasnost je při odchodu do předčasného důchodu již v 60 letech značné, neboť krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Současně musí žadatelé o předčasný důchod počítat s tím, že získají nižší dobu pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku.

Tip: Spočítejte si, v kolika letech můžete jít do řádného důchodu podle pravidel pro rok 2023

Praktický příklad

Paní Marie se narodila 2. 6. 1963, vychovala dvě děti. Důchodový věk má 63 let a 8 měsíců. Nejdříve může paní Marie odejít do předčasného důchodu podle aktuálně platné legislativy v 60 letech. Paní Marie si tedy požádala o předčasný důchod.

Paní Marie má osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) ve výši 43 260 Kč. Paní Marie získala dobu pojištění v rozsahu 42 let. Jak vysoký předčasný důchod bude paní Marie mít?

Krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní a činí:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní,
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Výpočet předčasného důchodu paní Marie

Položka

Částka

Osobní vyměřovací základ

43 260 Kč

Zápočet v první hranici

(do 17 743 Kč, ze 100 %)

17 743 Kč

Zápočet v druhé hranici

(od 17 743 Kč do 161 296 Kč, z 26 %)

6635 Kč

Výpočtový základ

(17 743 Kč + 6635 Kč)

24 378 Kč

Získaná doba pojištění

42 let

Krácení za předčasnost (v %)

(4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 7 × 1,5 %)

18,9 %

Krácení v korunách z výpočtového základu

(24 378 Kč × 18,9 %)

4607 Kč

Základní výměra důchodu

(všichni penzisté mají stejně vysokou)

4040 Kč

Procentní výměra důchodu

(24 378 × (42 let × 1,5 %))

15 359 Kč

Procentní výměra důchodu po krácení

(15 359 Kč − 4607 Kč)

10 752 Kč

Měsíční starobní důchod

(4040 Kč + 10 752 Kč)

14 792 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Paní Marii bude přiznán předčasný důchod ve výši 14 792 Kč + výchovné 1 000 Kč na dvě děti, i předčasný důchod přiznaný v 60 letech se bude paní Marii valorizovat jako ostatním penzistům.

Čtěte také: Milionový příjem navíc v produktivním věku zvedne důchod o pár stokorun

Předčasný důchod podle výše mzdy

V následující tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod v 60 letech, pokud by měla paní Marie jinou mzdu a získala jinou dobu pojištění. K částce je potřeba přičíst 1 000 Kč výchovné na dvě děti.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

37

39

41

43 let

20 000 Kč

10 750

11 300

11 849

12 399

30 000 Kč

11 702

12 330

12 957

13 585

40 000 Kč

12 653

13 359

14 064

14 770

50 000 Kč

13 605

14 389

15 172

15 956

60 000 Kč

14 557

15 419

16 280

17 142

80 000 Kč

16 460

17 478

18 495

19 513

100 000 Kč

18 363

19 537

20 710

21 884

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 181 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY