Co musíte odpracovat, abyste dosáhli na předčasný důchod 20 tisíc

26.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost, přičemž měsíční částku vyplácené penze výrazně ovlivňuje termín odchodu do předčasného důchodu. Vypočítejme si, o kolik musí být rozhodné příjmy vyšší, aby byla částka předčasného důchodu stejně vysoká jako při odchodu do důchodu řádného.

Měsíční částku předčasného důchodu mimo dosahovaných příjmů a získané doby pojištění značně ovlivňuje právě krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Navíc získají občané volící předčasný důchod nižší dobu pojištění, než když pracují až do dosažení řádného důchodového věku.

Při stejném průběhu pojištění a stejném termínu odchodu do důchodu musí mít tedy žadatelé o předčasný důchod vyšší příjmy než žadatelé o řádný starobní důchod, aby měli stejně vysokou penzi. Čím dříve se do předčasného důchodu odchází, tím vyšší příjem musí zájemci o předčasný důchod mít.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad srovnání

Pan Jaroslav odejde v květnu 2023 do řádného starobního důchodu, osobní vyměřovací základ má ve výši 40 435 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Panu Jaroslavovi je tak v květnu 2023 přiznán řádný starobní důchod ve výši 20 000 Kč.

Pan Miroslav odejde do předčasného důchodu v květnu 2023 dříve o 350 dní před dosažením řádného důchodového věku. Pan Miroslav získá dobu pojištění 44 let.

Krácení výpočtového základu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku a činí:

  • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

V případě pana Miroslava se tedy krácení při výpočtu předčasného důchodu provede za 4 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Pro pana Miroslava bylo výhodné neodejít do předčasného důchodu dříve přesně o rok, tj. o 365 dní před dosažením řádného důchodového věku. V takovém případě by se totiž provedlo krácení za předčasnost už za 5 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Vzhledem k tomu, že pan Miroslav má osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě) za odpracované roky ve výši 47 865 Kč, je i panu Miroslavovi přiznán v květnu starobní důchod ve výši 20 000 Kč. Průměrnou mzdu musí mít pan Miroslav vyšší o 7430 Kč než pan Jaroslav, aby měli stejně vysoký starobní důchod.

Tip: Spočítejte si, jak zvýší důchody valorizace v červnu 2023

Jak zvyšuje předčasnost příjmové nároky?

V následující tabulce máme vypočteny různé varianty, kdy je starobní důchod ve výši 20 000 Kč v závislosti na krácení za předčasnost. Názorně je tedy vidět, o kolik musí mít zájemci o předčasný důchod vyšší rozhodné příjmy, aby měli stejně vysoký důchod. Všechny vypočtené částky jsou provedeny v květnu, tedy ještě před mimořádnou valorizací. Na způsob červnové mimořádné valorizace nemá vliv, zda je přiznán řádný starobní, nebo předčasný důchod.  

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Termín odchodu

do předčasného důchodu

Měsíční důchod

40 435 Kč

45 let

0 dní

20 000 Kč

41 660 Kč

45 let

90 dní

20 000 Kč

42 925 Kč

45 let

180 dní

20 000 Kč

44 220 Kč

45 let

270 dní

20 000 Kč

47 865 Kč

44 let

360 dní

20 000 Kč

51 800 Kč

44 let

540 dní

20 000 Kč

58 910 Kč

43 let

720 dní

20 000 Kč

65 095 Kč

43 let

900 dní

20 000 Kč

75 800 Kč

42 let

1080 dní

20 000 Kč

84 105 Kč

42 let

1260 dní

20 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Méně výhodný výpočet v roce 2023

Vzhledem ke dvěma mimořádným valorizacím v roce 2022 byl výpočet starobního důchodu v loňském roce výhodnější než v roce 2023. Pro dosažení starobního důchodu ve výši 20 000 Kč od ledna 2023 (tedy po řádné valorizaci) stačilo mít nižší příjem, než je ve výše uvedené tabulce. Výpočet důchodu v roce 2022 byl výhodnější než v aktuálním roce.

Dokonce bylo výhodnější odejít v roce 2022 do předčasného důchodu než odejít do řádného starobního důchodu v roce 2023. Případné budoucí legislativní úpravy zpřísňující a zhoršující podmínky předčasných důchodců by ještě více rozevřely důchodové nůžky mezi řádnými a předčasnými důchody.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 144 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY