V šesti zemích EU je hodinová minimální mzda vyšší než 11 eur, v ČR mnohem níž

16.06.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ve většině členských zemí Evropské unie hodinová minimální mzda pravidelně roste, neboť rostou i mzdy v národním hospodářství. Nejvyšší hodinová minimální mzda v letošním roce je z členských zemí EU v Lucembursku a nejnižší v Bulharsku.

Správné nastavení minimální mzdy je velmi důležité. Hranice minimální mzdy by měla být nastavena tak, aby zaměstnanci pracující za minimální mzdu měli dostatečně vyšší životní standard než lidé pobírající pouze sociální dávky. V případě, že je však minimální mzda příliš vysoká, prodražuje zaměstnavatelům pomocné práce a v konečném důsledku to vede ke kumulaci pracovních činností a snížení nabídky méně kvalifikovaných zaměstnání. Hodinová minimální mzda je legislativou stanovena ve 22 členských zemích Evropské unie.

Zdroj: Shutterstock

Hodinová minimální mzda se pohybuje v členských zemích EU okolo 40 % průměrné mzdy. Nad touto hranicí je např. ve Slovinsku, Francii, Portugalsku, Německu, Polsku, Lucembursku, Belgii nebo ve Španělsku. Pod uvedenou hranicí je v Lotyšsku, v Maďarsku, v Irsku, v Estonsku, v Česku, v Litvě nebo v Nizozemí.

Tip: Mzdová kalkulačka pro rok 2023

Jak stoupá hodinová minimální mzda v Česku

V následující tabulce máme uveden vývoj hodinové minimální mzdy v Česku od roku 2015. Za uvedené období se téměř zdvojnásobila. Mzdové náklady zaměstnavatele za vykonanou práci zaměstnance pracujícího za minimální mzdu jsou pochopitelně vyšší, protože zaměstnavatelé platí za zaměstnance ještě 24,8 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance je v souhrnu 33,8 %.

 

Minimální hodinová mzda v Česku v letech 2015 až 2023

Rok

Minimální hodinová mzda

2023

103,80 Kč

2022

96,40 Kč

2021

90,50 Kč

2020

87,30 Kč

2019

79,80 Kč

2018

73,20 Kč

2017

66,00 Kč

2016

58,70 Kč

2015

55,00 Kč

Minimální mzda je nejvyšší v Lucembursku

Podle výše hodinové minimální mzdy si můžeme jednotlivé členské země Evropské unie, kde je minimální mzda stanovena legislativou, rozdělit do tří skupin. V zemích, kde není měnou euro, je hodnota hodinové minimální mzdy ovlivněna aktuálním směnným kursem. V závorce je hodinová minimální mzda v eurech, která byla uvedena v publikaci WSI (Wirtschfts-und Sozialwissenschaftliches Institut, Deutschland), Report Nr. 82, März 2023.

  • V první skupině jsou země, kde je hodinová minimální mzda vyšší než 11 eur. Těmito zeměmi jsou Lucembursko (13,80 €), Německo (12,00 €), Belgie (11,85 €), Nizozemí (11,75 €), Irsko (11,30 €) a Francie (11,27 €).
  • Ve druhé skupině jsou země, kde je hodinová minimální mzda v rozmezí 5 € až 7 €, a sice Slovinsko (6,96 €), Španělsko (6,55 €), Kypr (5,70 €) a Litva (5,14 €).
  • Ve třetí skupině jsou země, kde je hodinová minimální mzda nižší než 5 eur. Jedná se o tyto země: Polsko (4,87 €), Malta (4,82 €), Portugalsko (4,50 €), Estonsko (4,30 €), Česko (4,23 €), Řecko (4,12 €), Chorvatsko (4,05 €), Slovensko (4,02 €), Lotyšsko (3,67 €), Rumunsko (3,64 €), Maďarsko (3,41 €) a Bulharsko (2,41 €).

Pramen: WSI (Wirtschfts-und Sozialwissenschaftliches Institut, Deutschland), Report Nr. 82, März 2023


Spočítejte si: Kalkulačka dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Čtěte také: Zaručená mzda v roce 2023 vzrostla pouze u dvou skupin. Jak se její hodnoty měnily v průběhu let?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU