Míra zdanění práce se liší, hodně dobře placeným pomáhá strop

13.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Rozdíly v celkovém zdanění práce jsou v Česku v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi malé. Paradoxně zaměstnanci s velmi nízkou mzdou mají efektivní zdanění práce téměř shodné jako zaměstnanci s nadstandardní mzdou. Zaměstnanci s velmi vysokými mzdami mají efektivní zdanění práce nižší, neboť pro platbu sociálního pojištění je zaveden strop.

Do celkových přímých daní je nutné zahrnout nejenom daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění sražené zaměstnanci z hrubé mzdy, ale i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance.

  • Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanci 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % na sociálním pojištění za zaměstnance platí zaměstnavatel.
  • Na sociálním pojištění odvádí zaměstnanci 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 24,8 % za ně platí zaměstnavatel, přičemž se však sociální pojištění platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky hrubé mzdy nad limit se již sociální pojištění neplatí, a to ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Strop pro platbu sociálního pojištění (maximální vyměřovací základ) pro rok 2023 činí 1 935 552 Kč.
  • Pro roční zdanitelný příjem za rok 2023 do 1 935 552 Kč je sazba daně z příjmů 15 % a pro vyšší zdanitelný příjem potom 23 %.

Tip: Stáhněte si chytré daňové formuláře a přehledy o příjmech

Zdroj: Depositphotos

V přiložené tabulce máme vypočteno efektivní zdanění práce u jednotlivých ročních hrubých mezd. Výpočet je proveden na roční bázi roku 2023. Efektivní zdanění počítáme jako poměr všech daňových plateb vůči mzdovým nákladům (tj. hrubé mzdě + povinné pojistné placené zaměstnavatelem). Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob se ve všech případech počítá s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka.

Zvláštnost ve výpočtu je u hrubé roční mzdy 180 000 Kč, kdy se provádí při výpočtu zdravotního pojištění dopočet do minima. Jedná se o práci na zkrácený úvazek, kdy hrubá měsíční mzda nedosahuje minimální měsíční mzdy platné pro plný úvazek. Dále potom u ročních mezd ve výši 2 000 000 Kč a 5 000 000 Kč, kdy je odvod na sociálním pojištění stejný, neboť se vypočítává z maximálního vyměřovacího základu.

Zdanění práce za rok 2023 u jednotlivých hrubých mezd (v Kč)

Roční mzda

SP

zaměstnanec

SP

zaměstnavatel

ZP

zaměstnanec

ZP

zaměstnavatel

Mzdové náklady

DPFO

Efektivní

zdanění

180 000

11 700

44 640

11 832

16 200

240 840

0

35,03 %

240 000

15 600

59 520

10 800

21 600

321 120

5160

35,09 %

300 000

19 500

74 400

13 500

27 000

401 400

14160

37,01 %

360 000

23 400

89 280

16 200

32 400

481 680

23160

38,29 %

420 000

27 300

104 160

18 900

37 800

561 960

32 160

39,21 %

500 000

32 500

124 000

22 500

45 000

669 000

44 160

40,08 %

600 000

39 000

148 800

27 000

54 000

802 800

59 160

40,85 %

700 000

45 500

173 600

31 500

63 000

936 600

74 160

41,40 %

100 0000

65 000

248 000

45 000

90 000

1 338 000

119 160

42,39 %

1 500 000

97 500

372 000

67 500

135 000

2 007 000

194 160

43,16 %

2 000 000

125 811

480 017

90 000

180 000

2 660 017

274 316

43,24 %

5 000 000

125 811

480 017

225 000

450 000

5 930 017

964 316

37,86 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Příklad výpočtu s hrubou mzdou 420 000 

Zdanění práce v Česku v roce 2023 se pohybuje cca od 35 % do 43 %, rozdíly ve zdanění práce jsou tedy v Česku nízké. Z údajů v tabulce je názorně vidět, že zdanění práce zaměstnance s roční hrubou mzdou 420 000 Kč (tj. 35 000 Kč měsíčně) je 39,21 %. Podrobný výpočet pro tuto částku je uveden v tabulce níže.

Text

Částka

Roční hrubá mzda

420 000 Kč

Roční sociální pojištění placené zaměstnancem

27 300 Kč (420 000 × 6,5 %)

Roční sociální pojištění placené zaměstnavatelem

104 160 Kč (420 000 × 24,8 %)

Roční zdravotní pojištění placené zaměstnancem

18 900 Kč (420 000 × 4,5 %)

Roční zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

37 800 Kč (420 000 × 9 %)

Roční pojistné placené zaměstnancem

46 200 Kč (27 300 Kč + 18 900 Kč)

Roční pojistné placené zaměstnavatelem

141 960 Kč (104 160 + 37 800)

Roční mzdové náklady

561 960 Kč (420 000 + 141 960)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Daň z příjmů

32 160 Kč (420 000 × 15 % − 30 840 Kč)

Daně ze mzdy celkem

220 320 Kč (46 200 + 141 690 + 32 160)

Zdanění práce (v %)

39,2 % (220 320 Kč : 561 960 Kč, v %)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Zaměstnanec s hrubou roční mzdou 420 000 Kč má vyšší zdanění práce než zaměstnanec s roční hrubou mzdou 5 000 000 Kč. Důvodem je skutečnost, že z roční hrubé mzdy nad 1 935 552 Kč neplatí sociální pojištění ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Daňové podmínky pro lidi se značně vysokými příjmy jsou v Česku velmi příznivé.

TIP: Co se stane, když zaměstnanec dvakrát podepíše prohlášení k dani

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ