Zdanění vysokých pasivních příjmů se podle plánů vlády zvýší

17.07.2023 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2020 ještě v Česku platila sedmiprocentní solidární daň, které však podléhaly pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Od roku 2021 jsou zavedeny dvě daňové sazby, přičemž vyšší sazbě podléhají i pasivní příjmy. Z jakých pasivních příjmů se bude odvádět vyšší daň z příjmů z důvodu připravovaných legislativních změn?

Solidární 7% daň z příjmů se odváděla v roce 2020 z daňového základu podle § 6 a § 7 zákona o daních z příjmů nad 1 672 080 Kč. Pasivní příjmy (z kapitálového majetku, z nájmu…) v roce 2020 podléhaly pouze 15% sazbě daně z příjmů. Od roku 2021 jsou v Česku zavedeny dvě daňové sazby – 15 % a 23 %. Do celkového daňového základu se započítávají i pasivní příjmy.

Zdroj: Shutterstock

Zdanění za rok 2020

Pan Rostislav měl v roce 2020 daňový základ z pasivních příjmů podle § 8 a § 9 zákona o daních z příjmů ve výši 2 000 000 Kč. Celkový daňový základ 2 000 000 Kč podléhal tedy 15procentní sazbě daně a vypočtená daň z příjmů při využití pouze slevy na poplatníka činila 275 160 Kč (2 000 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 24 840 Kč). Veškerý daňový základ za rok 2020 podléhal pouze 15% sazbě daně z příjmů, z pasivních příjmů se solidární daň neplatila. Souhrnná efektivní daňová sazba v případě pana Rostislava činila 13,8 % (275 160 Kč : 2 000 000 Kč).

Tip: Proč musí rentiéři platit zdravotní pojištění a důchodové by si platit měli

Zdanění v letech 2021 až 2023

Od roku 2021 jsou v Česku zavedeny dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 %. Hranice druhé daňové sazby je nastavena na čtyřnásobek průměrné mzdy. Vyšší daňové sazbě přitom podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy i pasivní příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních daňových příjmů. Zdanění nadstandardních pasivních příjmů bylo v letech 2021 až 2023 vyšší než v roce 2020. V roce 2022 však nižší než v roce 2021 a v roce 2023 nižší než v roce 2022. Důvodem bylo zvýšení hranice, od které zdanitelný příjem podléhal vyšší 23% sazbě daně a zvýšení slevy na poplatníka.

Praktický příklad – zdanění za rok 2021

V roce 2021 měl pan Rostislav rovněž daňový základ z pasivních příjmů podle § 8 a § 9 zákona o daních z příjmů rovněž 2 000 000 Kč, žádné jiné zdanitelné příjmy neměl. Celkový daňový základ činil 2 000 000 Kč. Do daňového základu 1 701 168 se uplatnila 15% sazba daně a z částky nad základ pak 23% sazba daně. Daň z příjmů z prvního daňového pásma byla 255 175 Kč (15 % z 1 701 168 Kč), z druhého daňového pásma 68 732 Kč (23 % × (2 000 0000 Kč − 1 701 168 Kč)). Celková daň z příjmů byla 323 907 Kč. Po odpočtu slevy na poplatníka ve výši 27 840 Kč potom 296 067 Kč (323 907 Kč − 27 840 Kč). Efektivní daňová sazba tedy činila 14,8 % (296 067 Kč : 2 000 000 Kč).

Praktický příklad – zdanění za rok 2022

V roce 2022 měl pan Rostislav stejnou strukturu zdanitelných příjmů jako v předcházejících dvou letech. Z daňového základu nad 1 867 728 Kč se v roce 2022 odváděla 23% sazba daně z příjmů. Sleva na poplatníka činila již 30 840 Kč. Roční daňová povinnost pana Rostislava byla 279 742 Kč. Efektivní daňová sazba byla 14,0 % (279 742 Kč : 2 000 000 Kč).

Praktický příklad – zdanění za rok 2023

I za rok 2023 bude mít pan Rostislav stejné zdanitelné příjmy, roční daňová sleva na poplatníka je i za rok 2023 ve výši 30 840 Kč. Vyšší 23% daňové sazbě však podléhají zdanitelné příjmy nad 1 935 552 Kč. Daň z příjmu za rok 2023 po uplatnění slevy na poplatníka činí 274 316 Kč, efektivní daňová sazba je 13,7 % (274 316 Kč : 2 000 000 Kč).

Čtěte také: Byla solidární daň zrušena? Kdo musí odvádět vyšší 23% daň z příjmů?

Zdanění za rok 2024

V případě úspěšného legislativního procesu, kterým má projít vládní konsolidační balíček, budou od příštího roku vyšší 23% daňové sazbě podléhat zdanitelné příjmy nad trojnásobek průměrného výdělku. Snížení hranice pro vyšší daňovou sazbu by znamenalo vyšší zdanění lidí s vysokými příjmy, což by platilo samozřejmě i pro pasivní příjmy. Při použití průměrné mzdy pro rok 2023 by byla hranice pro vyšší 23% daňovou sazbu 1 451 664 Kč.

Praktický příklad – zdanění za rok 2024

Při daňové změně a snížení hranice pro 23% sazbu daně z příjmů by pan Rostislav z daňového základu ve výši 2 000 000 Kč (opět pouze z pasivních zdanitelných příjmů) zaplatil na dani z příjmů 313 027 Kč, efektivní daňová sazba by stoupla na 15,7 % (313 027 Kč : 2 000 000 Kč). Při výpočtu počítáme se slevou na poplatníka ve výši 30 840 Kč a limitem pro odvod 23% sazby daně z příjmů ve výši 1 451 664 Kč (1 935 552 Kč : 4 × 3).

Efektivní zdanění vysokých pasivních příjmů by bylo při prosazení vládou navržených legislativních změn vyšší než v roce 2020, podle praktického příkladu s daty roku 2023 o necelá dvě procenta. Efektivní daňová sazba by však stále byla nižší než 16 % a daňové podmínky pro lidi s velmi vysokými příjmy nadále příznivé.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DANĚ