Příklady, proč za více odpracovaných let ne vždy náleží vyšší důchod

01.08.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I když někteří žadatelé o starobní důchod pracovali a z příjmu odváděli sociální pojištění více let, mohou mít nižší starobní důchod než lidé, kteří odpracovali méně roků. Jak je to možné? Podívejme se na vybrané praktické příklady.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění.

Z příjmů od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, se vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě.

Do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let věku, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek…).

Vyšší počet odpracovaných let tedy automaticky nezaručuje vyšší starobní důchod, jak si ukážeme na pěti vybraných příkladech.

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Nízké příjmy

Pan Roman má osobní vyměřovací základ ve výši 26 100 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 47 let, náhradních dob pojištění měl minimum, neboť pracoval ihned po vyučení. Pan Ondřej má osobní vyměřovací základ 78 300 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 35 let. Panu Romanovi je tedy přiznán starobní důchod 18 804 Kč a panu Ondřejovi 22 427 Kč. Vzhledem k výrazně nižším příjmům nestačí panu Romanovi ani vyšší doba pojištění o 12 let, aby měl vyšší starobní důchod než pan Ondřej.

Tip: Důchodová kalkulačka v roce 2023

Příklad 2: Náhradní doby pojištění se hodnotí taky

Pan Karel má osobní vyměřovací základ ve výši 42 150 Kč a odpracoval celkem 38 let. Celkem pan Karel získal dobu pojištění v rozsahu 45 let. Pan Milan má osobní vyměřovací základ 42 150 Kč, odpracoval 35 let, ale včetně náhradních dob pojištění získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Na výši důchodu mají výrazný vliv i právě náhradní doby pojištění. Panu Milanovi je tedy v červenci přiznán řádný starobní důchod 21 445 Kč a panu Karlovi 21 076 Kč.

Příklad 3: Výchovné k důchodu

Paní Simona má osobní vyměřovací základ 39 400 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 45 let. Paní Kateřina má osobní vyměřovací základ 39 400 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Paní Simona nevychovala žádné dítě a paní Kateřina vychovala tři děti. Paní Simoně je přiznán starobní důchod 20 581 Kč a paní Kateřině 21 399 Kč. Výchovné k důchodu činí 500 Kč na každé vychované dítě. Přestože odpracovala paní Simona o dva roky více než paní Kateřina (náhradní dobu pojištění mají stejnou), má starobní důchod nižší.

Čtěte také: Jak ovlivní výši důchodu poslední roky práce za výrazně nižší mzdu

Příklad 4: Předčasný důchod

Pan Pavel odejde v červenci do řádného důchodu, přičemž osobní vyměřovací základ má 40 500 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 42 let. Panu Pavlovi bude přiznán řádný starobní důchod 19 689 Kč.

Pan Lubomír odejde v červenci do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. Osobní vyměřovací základ má pan Lubomír rovněž 40 500 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Pan Lubomír má starobní důchod ve výši 16 930 Kč. Přestože pan Lubomír získal vyšší dobu pojištění než pan Pavel, má měsíční důchod nižší. Důvodem je odchod do předčasného důchodu. Krácení u předčasného důchodu o necelé tři roky dříve je vyšší, než o kolik stoupne státní důchod za získané dva roky pojištění navíc.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2023

Příklad 5: Odchod do důchodu až v roce 2023

Pan Filip odešel do řádného starobního důchodu v prosinci 2022. Osobní vyměřovací základ měl pan Filip 41 620 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Panu Filipovi byl v prosinci přiznán měsíční důchod 21 550 Kč. Po zohlednění lednové valorizace a mimořádné červnové valorizace činí měsíční důchod pana Filipa 23 418 Kč. Pan Rostislav odešel do řádného starobního důchodu v červenci 2023, získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a osobní vyměřovací základ má 43 130 Kč (díky výhodnějšímu přepočtu dřívějších příjmů při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 než v roce 2022). Panu Rostislavovi byl přiznán měsíční starobní důchod 21 625 Kč.

Čtěte také: Kolik vás může stát špatné naplánování předčasného důchodu?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY