K čemu se zavazujete podepsáním rezervační smlouvy, když si pronajímáte byt přes realitku?

31.08.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Rozhodli jste se pro nájemní byt, který je pronajímán skrze realitní kancelář? K čemu se zavazujete, pokud podepíšete rezervační smlouvu? Jaké poplatky vás čekají ještě před předáním bytu?

Při hledání nájemního bytu můžete na inzertních portálech narazit na takové, které nabízí přímo pronajímatel, tedy majitel nemovitosti. S ním budete řešit všechny záležitosti týkající se pronájmu. Ve většině případů však narazíte na ty, které jsou pronajímány skrze realitní firmu, kterou si pronajímatel vybral.

Zdroj: Depositphotos

Při pronájmu bytu skrze realitní kancelář zaplatíte navíc provizi

Pokud se majitel bytu rozhodne využít k nalezení nájemníka realitní společnost, musí počítat s tím, že za tuto službu bude makléři náležet finanční odměna, tedy provize.

Není právně uzákoněno, že by tuto provizi musel platit budoucí nájemce, avšak ve většině případů přesouvají pronajímatelé tuto povinnost právě na ně.

V jaké výši se provize platí?

Nelze jednoznačně říci, v jaké výši by měla provize realitní kanceláři náležet. Její výši si určuje sama realitní kancelář jako odměnu za zprostředkování služeb (inzerce bytu, prohlídky se zájemci, příprava smluv, komunikace apod…). Obvykle se provize platí ve výši jednoho nájmu (včetně cen energií a služeb) a k tomu se připočítá 21 % DPH.

Jestliže tedy měsíční nájemné činí včetně energií a služeb 19 000 Kč, zaplatíte na provizi celkem 22 990 Kč.

K čemu zavazuje podpis rezervační smlouvy zájemce a k čemu realitní kancelář?

Částka provize se platí při uzavření rezervační smlouvy. Podpisem rezervační smlouvy se zájemce zavazuje k tomu, že má vážný zájem uzavřít v budoucnu nájemní smlouvu. Současně se tak zavazuje uhradit provizi

Naopak realitní kancelář (zprostředkovatel) se podepsáním rezervační smlouvy zavazuje danou nemovitost pro zájemce rezervovat a neuzavírat smlouvy s žádnými jinými zájemci.

Máte nárok na vrácení zaplacené provize?

V případě, že zájemce do smluveného data neuzavře nájemní smlouvu, nemůže požadovat provizi nazpět. Provize následně propadne realitní kanceláři jako pokuta za nesplnění rezervační smlouvy.

Kdy by vám provize měla být vrácena?

Provize by měla být zájemci vrácena pouze tehdy, když se pronajímatel nemovitosti rozhodne po uzavření rezervační smlouvy byt zájemci nepronajmout. Není to ovšem pravidlem, že se rezervační poplatek skutečně vrátí, záleží, jaký obsah rezervační smlouvy svým podpisem obě strany odsouhlasily.

Tip: Co byste měli vědět o realitní úschově při nákupu nemovitosti?

K provizi platíte dále kauci a první nájemné

S provizí čeká zájemce také úhrada kauce (jistoty) a prvního nájemného

Nájemné je splatné v den, který stanoví nájemní smlouva. Zpravidla se platí měsíc předem. Občanský zákoník udává splatnost nájemného následovně: „Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel.“

V případě, že termín pro splatnost nájemného smlouva neuvádí, je splatné podle výše uvedeného zákona nejpozději do 5. dne, za který nájemné náleží.

Nájemné za září je tedy splatné nejpozději do 5. září kalendářního roku.

Výše kauce (jistoty) může činit maximálně trojnásobek částky nájmu. Termín její splatnosti není nijak daný, většinou se platí při podpisu nájemní smlouvy. 

Provize, kauce i první nájemné se ve většině případů platí v hotovosti. Druhé nájemné se již běžně posílá na účet pronajímateli.

Rezervační smlouva není nijak zákonem vymezená

Zákon nijak rezervační smlouvu neupravuje, z toho důvodu je na smluvních stranách, které náležitosti si v ní ujednají.

Rezervační smlouva není totéž co zprostředkovatelská smlouva, která je vymezená zákonem o realitním zprostředkování. Zprostředkovatelská smlouva totiž nesmí ukládat zájemci povinnost uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy (nájemní smlouvy) a ani zájemce za pozdější neuzavření smlouvy nějak sankcionovat.

Rezervační smlouva má tak svým obsahem nejblíže ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy, na což by si měli dát zájemci pozor, jelikož většina realitních kanceláří používá právě tyto smlouvy, které právně naplňují smlouvu o smlouvě budoucí.


Čtěte také:

Čím dál oblíbenější realitní aukce: co od nich očekávat?

Můžete žádat o příspěvek na bydlení, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Kdy obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitých věcí jen určité, vybrané, konkrétní nemovitosti?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ