Co byste měli vědět o realitní úschově při nákupu nemovitosti?

10.11.2021 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Budete v blízké době kupovat nemovitost? Kvůli ochraně financí se určitě budete poohlížet po úschově peněz, abyste ochránily své finance při nákupu tak drahé věci, jakou bezesporu nemovitost je. Můžete však svůj majetek vložit do úschovy realitní kanceláře?

Zákon o realitním zprostředkování a o změně některých souvisejících zákonů č. 39/2020 Sb. nabyl účinnosti v minulém roce kvůli větší ochranně klientů. Mj. se v něm také řeší tzv. úschova. Co byste tedy měli vědět, pokud chcete tuto možnost využít, a to třeba jen proto, abyste ušetřili?

Úschova peněz při nákupu nemovitosti

Při nákupu nemovitosti můžete peníze ještě před samotným převodem prodávajícímu uchovat buď u advokáta, notáře, realitky nebo banky. Za tuto službu si pak musíte připlatit nemalé finance navíc. U realitky ale obvykle ne, neboť bývá úschova často zahrnuta v provizi RK za zprostředkování obchodu s nemovitostí.

Může vám realitka nabízet úschovu peněz?

Úschova peněz u realitní kanceláře je možná, ale dle zákona nemá realitní kancelář oprávnění tuto službu svým klientům vyloženě nabízet. Může vám však umožnit její využití, pokud si o ni zažádáte. Taková žádost pak musí mít písemnou formu na samostatné listině. Nesmí být součástí žádné smlouvy, aby zájemce mohl svůj zájem nebo souhlas poskytnout samostatně.

Pokud by tato pravidla nebyla ze strany realitky anebo realitního zprostředkovatele dodržena a porušil by se tak realitní zákon, může mu být živnostenským úřadem uložena pokuta až do výše půl milionu korun.

Aby však mohlo vůbec k úschově peněz dojít, musí být dodrženy ještě další podmínky.

Čtěte také: Očima právníka: jak bezpečně na rezervační poplatek u nemovitosti

Nákup nemovitosti a úschova peněz u realitní kanceláře

Zdroj: Depositphotos

 

Podmínky úschovy peněz u realitní kanceláře

Dle § 4 odst. 2 je podmínkou, že smlouva o úschově za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy musí mít vždy písemnou podobu a pokud je účet vedený u banky anebo zahraniční banky, která má v České republice pobočky, musí být zřízen pro každého uschovatele jako samostatný účet úschovy a veden na jméno realitního zprostředkovatele, který je zapsán ve veřejném rejstříku.

Realitní zprostředkovatel navíc musí informovat banku v souladu se zákonem o bankách o tom, že majitelem prostředků vložených na účtu není on, ale třetí osoba. Logicky pak není možné, aby pracovník realitní kanceláře anebo sama kancelář využila peníze na účtu jakýmkoliv jiným způsobem, než na který jsou určeny.

Pokud pak jde navíc o první úschovu peněžních prostředků, je nutné, aby realitní zprostředkovatel o této skutečnosti informovat i obecný živnostenský úřad.

Čtěte také: Zákon o realitním zprostředkování: co znamená jeho novela pro klienty?

Záznam o úschově v evidenci úschov

Jednou z podmínek, aby mohlo dojít k úschově peněz u realitní kanceláře, je také to, že musí být o každé učiněn záznam ve vedené evidenci úschov, což má na starost realitní zprostředkovatel. Takový záznam musí obsahovat:

  • údaje o výši finančních prostředků,
  • měnovou jednotku, ve které byly peníze obdrženy,
  • informace o délce trvání úschovy a popř. i pravidla, za jakých bude vydána příjemci,
  • účet, na který má být vydána,
  • identifikační údaje osoby, která je majitelem účtu, pokud to není příjemce
  • a datum vydání peněz uchovateli nebo příjemci.

Identifikační údaje o příjemci a uchovateli, pokud jde o fyzické osoby, musejí obsahovat všechna jména a příjmení, rodná čísla, místa narození, pohlaví, státní občanství a trvalý nebo jiný pobyt.

Pokud by šlo o podnikající fyzickou osobou, je nutné dodat ještě její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení a samozřejmě také místo podnikání, IČO apod.

Čtěte také: Jakou zvolit úschovu peněz při nákupu nemovitosti?

Jakým způsobem dodat peníze do úschovy?

Pokud si zvolíte k úschově peněz právě realitní kancelář, je dobré vědět, že přijetí peněžních prostředků je možné pouze bezhotovostním převodem. To samé pak platí i pro jejich vydání.

TIP: Kalkulačka hypotékPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ