Lze mít předčasný důchod vyšší než čistou mzdu před důchodem?

15.08.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu starobního důchodu je v Česku významným způsobem zastoupen prvek solidarity. Zaměstnanci s nízkou mzdou, kteří pracovali po celý život, mají v praxi starobní důchod dokonce vyšší než mzdu před odchodem do důchodu. To platí zejména pro lidi, kteří odešli do starobního důchodu ještě v roce 2022. Může však být i předčasný důchod vyšší než mzda přijímaná na účet před důchodem?

Z důchodu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Daň z příjmů pouze výjimečně, pokud je souhrnná roční částka obdrženého důchodu vyšší než 36násobek minimální mzdy. V takovém případě podléhá dani z příjmů částka nad tuto hranici. Pro rok 2023 to je 622 800 Kč (17 300 Kč × 36).

Z hrubé mzdy se naproti tomu vždy odvádí sociální a zdravotní pojištění a zpravidla i daň z příjmů. V textu níže budeme tedy porovnávat částky, za které příjemci nakupují zboží a služby, tedy státní důchod a čistou mzdu obdrženou od zaměstnavatele na účet (po daňových odvodech).

Zdroj: Shutterstock

Nízké příjmy = vyšší náhradový poměr

Vzhledem k výpočtové formuli starobního důchodu mají lidé s nízkými příjmy vysoký náhradový poměr při odchodu do důchodu a jejich životní úroveň odchodem do důchodu klesá málo, nebo dokonce vůbec neklesá, samozřejmě za podmínky získání vysoké doby pojištění. Čím vyšší příjmy v produktivním věku, tím nižší náhradový poměr při odchodu do důchodu. Předčasný důchod u lidí s vysokými příjmy znamená samozřejmě ještě větší pokles životní úrovně.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu 2023

Minimální mzda a předčasný důchod

Níže v tabulce máme vypočten měsíční předčasný důchod v červenci letošního roku u osobního vyměřovacího základu na úrovni aktuální minimální mzdy, tedy v částce 17 300 Kč. Doba pojištění se liší v závislosti na tom, kdy se do předčasného důchodu odešlo. Při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku 46 let, při odchodu do předčasného důchodu dříve o 720 kalendářních dní 45 let a při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní 44 let.

Čím dříve se přestane pracovat, tím nižší doba pojištění se získá. Výsledný měsíční předčasný důchod je tedy nižší oproti případnému řádnému starobnímu důchodu nejenom z důvodu krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, ale i právě z důvodu získání nižší doby pojištění.

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Předčasnost

Měsíční předčasný

důchod

17 300 Kč

46 let

360 dní

16 016 Kč

17 300 Kč

45 let

720 dní

14 901 Kč

17 300 Kč

44 let

1080 dní

13 573 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Čtěte také: Kdo má důchod 30 % a kdo nad 80 % předchozí hrubé mzdy?

Výpočet čisté mzdy u minimální mzdy

Z hrubé mzdy ve výši 17 300 Kč je sraženo zdravotní pojištění ve výši 779 Kč (17 300 Kč × 4,5 %), sociální pojištění ve výši 1125 Kč (17 300 Kč × 6,5 %) a daň z příjmů ve výši 25 Kč (17 300 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 2570 Kč). Čistá mzda činí tedy 15 371 Kč (17 300 Kč − 779 Kč − 1125 Kč − 25 Kč). Při výpočtu daně z příjmů počítáme s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka.

V praxi tak může být předčasný důchod vyšší než dosahovaná čistá mzda před odchodem do důchodu. V případě osobního vyměřovacího základu ve výši 17 300 Kč a získání doby pojištění v rozsahu 46 let aktuálně činí předčasný důchod při odchodu do důchodu o necelý rok dříve 16 016 Kč, zatímco čistá mzda 15 371 Kč. Při vyšším krácení za předčasnost a nižší době pojištění to již neplatí. Předčasný důchod může být vyšší než dosahovaná mzda před odchodem do důchodu, jedná se však o speciální případy, naprostá většina žadatelů o předčasný důchod si samozřejmě finančně pohorší.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 28 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY