Jak vypořádat rozvod, když nemovitost jednoho z manželů splácela hypotéka ze společných prostředků?

15.08.2023 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Občanský zákoník souvislosti majetku při rozvodu řeší jen rámcově, stroze, nekonkrétně – musely ji zodpovědět až soudy. Jeden z manželů si může odnést po rozvodu plně, nebo hodně vyplacenou nemovitost a druhý nic. Proč tomu tak je?

Součástí rozvodového řízení nebo jeho následkem je i vypořádání společného majetku manželů. Jde o vypořádání toho, co manželé nabyli společně za trvání manželství do svého majetkového společenství, které vzniká manželům – společného jmění manželů.

V zásadě je potřeba všechno, ať majetková aktiva, nebo i pasiva (dluhy), vypořádat na polovinu. Každý z manželů má nárok na rovný díl. Není třeba se soudit. Ostatně jen zcela výjimečně soudy přiznají jednomu z manželů větší vypořádací podíl než tomu druhému. A je úplně jedno, že jeden z nich tzv. živil rodinu, přinášel domů peníze ze zaměstnání nebo podnikání, zatímco druhý se doma staral třeba o děti, o pohodu rodiny.

Zdroj: Depositphotos

V zásadě se vše získané společně rozděluje na půl, složitější je to s kombinací společného a výlučného majetku

Problémy a podstata soudních sporů spočívají často někde jinde. Dnes vstupují do manželství lidé, muži a ženy, ve vyšším věku. Už tak často mají nějaký svůj majetek získaný před sňatkem a tím může být třeba i byt či dům v tzv. osobním vlastnictví, který je ovšem splácen v rámci hypotéky.

Tip: Co se změnilo a možná ještě změní u hypoték?

Co bylo získáno před manželstvím stejně jako za něj darem nebo dědictvím, zůstává jen jednomu z manželů

Tady ale musíme poznamenat, že mnozí lidé mají zbytečné obavy, že v manželství, resp. po jeho rozvodu, mohou přijít o majetek, který nabyli už před sňatkem. Zapomeňte na americké filmy a seriály. Stejně tak se součástí společného jmění manželů nestávají ani věci a jiné majetkové hodnoty nabyté sice za trvání manželství, ovšem v rámci dědictví ve prospěch jednoho z manželů. Pro takové případy jsou manželské majetkové smlouvy zcela zbytečné.

To, co někdo měl, už před sňatkem, stejně jako to, co obdržel v rámci dědictví nebo darem za trvání manželství, není součástí společného jmění. A proto se ani neřeší v rámci vypořádání společného jmění manželů. Co bylo vaše už před sňatkem, nebo jste zdědili či dostali během manželství darem (a náhodou vás neobdarovali společně s druhým z manželů), je vaše a zůstane vám i po rozvodu.

Tip: O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?

Co je vnos a co je investice? O ty v soudních sporech mezi bývalými partnery nejvíce jde

Problémy a vleklé soudní spory vyvolávají spíše jiné situace. Jde o vypořádání tzv. vnosů a investic. Co to je? Neznámá slova se vztahují k obvyklým situacím.

Hospodaření manželů z právního hlediska není jednoduché. Jednoduché by to bylo jen u lidí, kteří do manželství vstoupili zcela bez ničeho a všechno si koupili, získali, vybudovali až za jeho trvání za prostředky nabyté třeba za mzdu ze svého zaměstnání. Vše by se dělilo na polovinu, jak už jsme si řekli.

Ale tak tomu je v praxi málokdy. Manželé už často mají určitý majetek před vstupem do manželství, ale stejně tak i dluhy. Zjednodušme si to tak, že vnosem se rozumí příspěvky z výlučného majetku jednoho z manželů ve prospěch společného jmění manželů, tedy vklad z vlastního na společné, a investicí naopak investice ze společného jmění manželů do výlučného majetku (na výlučný majetek) jednoho z manželů.

Příklad: Jeden z manželů získal od rodičů darem nebo dědictvím nějaký majetek, ze kterého mu plynou peníze, třeba nájemné apod. A ty používá třeba na zvelebení společného domu nebo bytu, který si manželé pořídili společně. Nebo naopak oba vydělávající manželé renovují byt nebo dům, který vlastní jen jeden z manželů, a oba na rekonstrukce a opravy přispívají ze svých mezd. Nebo oba manželé společně splácejí hypotéku na byt jednoho z nich, který si pořídil už před sňatkem. A tak tomu je často. Co s tím po rozvodu?

Splácení hypotéky na byt jednoho z manželů je příspěvkem na život rodiny. Co z toho plyne?

Jak rozhodl soud? Je-li v době trvání manželství, a tak i společného jmění manželů ze společných prostředků, hrazena hypotéka na nemovitost, ve které oba (případně s dětmi) bydlí, jde o peníze vynaložené na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti. Při vypořádání společného jmění manželů je proto třeba zjistit, jakou částku by museli manželé vynaložit, kdyby nebydleli v nemovitosti jednoho z nich, ale platili nejspíš nájemné. 

Jestliže je částka vynaložená na splátky hypotéky stejná, nebo i nižší než nájem, pak vlastník nemovitosti nemusí druhému z manželů (nevlastníkovi) nic nahrazovat. Pouze jestliže by měsíční splátky hypotéky byly vyšší než obvyklé nájemné, pak musí vlastník poměrně nahradit druhému z manželů to, co bylo na splátky hypotéky na jeho dům či byt vynaloženo.

Nejvyšší soud k tomu dospěl při řešení sporu ex-manželů. Odmítl argumentaci, že ex-manžel – vlastník nemovitosti by hypotéku musel hradit, i kdyby v této nemovitosti rodina nebydlela. To je sice pravda, uznal soud, ale rodina tam bydlela. Platby hypotéky tak sloužily především k zajištění základní potřeby rodiny. 

Tip: Peníze jsou v manželství společné, půjčit z nich kamarádovi jen tak nemůžete

Záleží, jestli je hypotéka nižší, nebo vyšší, než by byl nájem stejného bytu nebo domku

V řešeném případě byly splátky hypotéky nízké, necelých 7 tisíc korun měsíčně, takže odpovídaly podle hodnocení soudu jen zlomku nákladů, které by rodina musela vydat, pokud by si podobný dům pronajala.

Možná se to nezdá spravedlivé, protože původní vlastník nemovitosti si z manželství odnáší vyplacenou nemovitost nebo více splacenou hypotéku na ni a druhý nic. A v jiném regionu mohou být splátky mnohem vyšší podle hodnoty nemovitosti. Ale takto justice autoritativně vyřešila problém se splácením hypotéky na nemovitost jednoho z manželů, kterou získal už před sňatkem, jestliže se manželé rozvádějí. Stejně tak budou řešeny i jiné případy odpovídající dané situaci.


Čtěte také:

Konec úvěrové turistiky v Čechách? Za předčasné splacení hypotéky si zřejmě připlatíme

Jak to bude s předčasným splacením hypotéky?

Kdo získá státní dotace na zateplení starých domů?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY