Věková podmínka u vdovského důchodu v příkladech

22.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Standardní doba pobírání vdovského důchodu je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku se vdovský (vdovecký) důchod pobírá pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, jednou z nich je dosažení požadovaného věku. Podívejme se ve vybraných příkladech, kdy se tak stane, kdy ne a jak je to s případnou obnovou vdovského (vdoveckého) důchodu.

Podmínky pro nárok na vdovský důchod nejsou automatické. Zemřelý manžel musel ke dni úmrtí pobírat starobní nebo invalidní důchod, nebo musel splňovat ke dni úmrtí potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu, nebo zemřít v důsledku pracovního úrazu. Dále v textu budeme hovořit o vdovských důchodech, které se v praxi pobírají mnohem častěji než vdovecké důchody, zákonná úprava pro oba důchody je však shodná.

Zdroj: Depositphotos

Vdovský důchod po uplynutí jednoho roku

Jakmile uplyne jeden rok, vdovský důchod dál chodí na účet, jestliže vdova splňuje některou ze zákonných podmínek (např. péči o dítě, péči o závislé rodiče nebo dosažení stanoveného věku). V článku se zaměřujeme právě na věkovou podmínku, která je podle § 50 zákona o důchodovém pojištění následující:

  • Vdova má nárok na výplatu vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku, jestliže dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného roku narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Tip: Důchodová kalkulačka – spočítejte si odchod od důchodu podle roku narození

Obnova vdovského důchodu do dvou let

V případě, že je některá ze zákonných podmínek pro pokračování pobírání vdovského důchodu splněna ve dvouleté obnovovací lhůtě, výplata vdovského důchodu se na základě podané žádosti obnoví.

Praktické příklady:

Praktický příklad – Výplata vdovského důchodu pouze rok

Paní Romaně (53 let) zemřel manžel. Paní Romana má již dospělé děti a nesplňuje ani jinou zákonnou podmínku pro nárok na výplatu vdovského důchodu po uplynutí základní lhůty. Paní Romana bude dostávat vdovský důchod na účet pouze jeden rok. Věkovou podmínku nesplní, neboť řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1970 je 65 let a tento věk ponížený o 4 roky je 61 let (vlastní důchodový věk paní Romany je rovněž 65 let). Požadovaného věku nedosáhne paní Romana ani v ochranné lhůtě.

Čtěte také: Vdovský důchod a důchodový věk v příkladech

Praktický příklad – Již trvalá výplata vdovského důchodu

Vdově Kateřině zemřel před rokem manžel. Vzhledem k tomu, že má paní Kateřina 67 let, bude jí pokračovat výplata vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku. Paní Kateřina již má nárok na vlastní starobní důchod, a proto z vdovského důchodu, který má nižší než vlastní starobní důchod, pobírá pouze polovinu procentní výměry. Při souběhu nároku na dva důchody se v plné výši pobírá pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží jen polovina procentní výměry. Svůj vlastní příklad si můžete spočítat v naší kalkulačce. 

Tip: Poslanecká sněmovna schválila možnost elektronických žádostí o důchod od 1. prosince 2023

Praktický příklad – Obnova vdovského důchodu do dvou let

Vdova Marcela (datum narození 8. 1. 1964) pobírá po manželovi vdovský důchod, přičemž nárok na výplatu paní Marcele skončí uplynutím jednoho roku 20. listopadu 2023. Nyní se zaměříme na věkovou podmínku.

Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1964 je 64 let a 10 měsíců. Tento věk ponížený o 4 roky je 60 let a 10 měsíců. Vlastní řádný důchodový věk paní Marcely je 64 let a 2 měsíce (vychovala dvě děti). Pro účely obnovy vdovského důchodu se posuzuje věk 60 let a 10 měsíců, přičemž tohoto věku dosáhne paní Marcela dne 8. 11. 2024. Paní Marcela tedy dosáhne požadovaného věku ve dvouleté obnovovací lhůtě a výplata vdovského důchodu bude paní Marcele na základě podané žádosti obnovena.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 109 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY