Za porod letos můžete získat až 23 000 korun

06.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Porodila jste v letošním roce? Anebo vás to teprve čeká? Pokud jste minimálně na jednu otázku odpověděla kladně, podívejte se s námi, zda budete mít nárok na porodné.

O tom, že je narození dítěte radostná událost, není pochyb. Pro někoho však může být ještě o to radostnější, když zjistí, že má nárok získat sociální dávku zvanou porodné. Koho se to týká?

Co je porodné?

Porodné je sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce ČR. Určena je především pro domácnosti s nízkými příjmy a za splnění podmínek náleží matce, která porodila své první nebo druhé dítě. Je však nutné, aby splnila příjmové podmínky.

Příjmové podmínky porodného

Aby vznikl na dávku nárok, příjem společně posuzovaných osob musí být do limitu. V této situaci se jedná o součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Životní minimum se pak od nového roku zvýšilo z 4620 Kč na 4840 Kč. Orientační výši životního minima vaší domácnosti si můžete vypočítat na naší kalkulačce. Výpočet je vždy závislý na počtu dospělých osob v domácnosti a nezaopatřených dětí. Do rozhodného příjmu se nezapočítává přídavek na dítě.

Příjmová podmínka je pak jediná a důležité je ji dodržet k datu porodu s tím, že se posuzuje rozhodné období. Tím je kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo.

Čtěte také: Jak se změnila výše životního minima pro ostatní členy domácnosti?

Kolik dávka činí?

Za porod prvního živého dítěte můžete jednorázově získat až 13 000 Kč. Za druhé živé dítě náleží porodné ve výši 10 000 Kč, a to také jednorázově. Pokud porodíte dvojčata anebo více dětí, lze získat až 23 000 Kč.

Za třetí a každé další dítě již dávka nenáleží, i kdyby byly splněny příjmové podmínky. V žádném případě také nelze dávku vyplatit do ciziny.

Nárok na porodné 2023: výše, podmínky, žádost

Zdroj: Depositphotos

 

Má na porodné nárok otec dítěte?

Ano, v některých případech má na porodné nárok i otec dítěte. Jde však pouze o situace, kdy se jedná o první nebo druhé dítě, jehož matka zemřela a ke dni porodu splnila podmínky porodného. To však nesmělo být vyplaceno jí ani jiné osobě.

Mohou porodné získat i náhradní rodiče?

Právo na porodné za splnění příjmových podmínek náleží i osobě, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, a to i za předpokladu, že na porodné vznikl nárok biologické matce anebo otci dítěte. Opět se ale musí jednat o první nebo druhé dítě s tím, že ani jedno při převzetí do péče nesmí být starší 1 roku.

Nárok na dávku vzniká dnem převzetí dítěte do péče. Tímto dnem se pak rozumí den právní moci rozhodnutí soudu o převzetí.

I zde však stále platí, že se posuzuje příjem za rozhodné období, kterým je kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém bylo dítě převzato do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Čtěte také: Jak zažádat o rodičovský příspěvek?

Lze o porodné zažádat i zpětně?

Ano, o dávku porodného mohou osoby, které na něj mají nárok, požádat až 1 rok zpětně. Dávka jim však bude přiznána za předpokladu, že splnily příjmové podmínky k datu porodu anebo převzetí do péče.

Jak je možné o dávku požádat a kde?

Formulář žádosti o porodné, stejně tak jako ostatní přílohy, najdete volně k vyplnění i ke stažení na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Řádně vyplněné dokumenty poté doručíte příslušnému pracovišti Úřadu práce ČR podle místa skutečného pobytu žádající osoby, a to

  • osobně pracovníkům ÚP,
  • na podatelnu příslušného pracoviště,
  • poštou na adresu příslušného pracoviště,
  • datovou schránkou, pokud ji vlastníte.

Dále je možné žádost vyplnit a odeslat elektronicky přímo z domova, a to přímo přes web MPSV. K něčemu takovému je však nutné vlastnit bankovní identitu, eObčanku, NIA ID anebo mobilní klíč eGovermentu. Přihlásit se však lze i datovou schránkou anebo využít e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Čtěte také: Za jakých okolností budete mít nárok na pohřebné?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY