Co doložit k žádosti o porodné?

11.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Chcete zažádat o porodné? Pojďme se společně podívat, jaké přílohy k tomu potřebujete a co v nich budete vyplňovat.

Žádná žádost o sociální dávky se neobejde bez byrokracie a ani porodné nebude žádnou výjimkou, přestože se jedná o dávku jednorázovou.

Co potřebujete vědět o porodném?

Porodné náleží matkám živě narozeného dítěte, jejichž příjem domácnosti není vyšší než součin životního minima a koeficientu 2,7. Za první dítě je možné čerpat 13 000 Kč, za druhé 10 000 Kč, a to až rok zpětně. U dvojčat je to pak 23 000 Kč. Na třetí a každé další dítě už se však porodné nepřiznává ani za splnění příjmových podmínek.

Více se dozvíte v článku V roce 2023 můžete získat za porod až 23 000 Kč.

Jaké doklady budete dokládat k žádosti o porodné?

Samotnou žádost najdete volně ke stažení na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Společně s ní budete dokládat vyplněné přílohy a osobní doklady. Půjde především o občanský průkaz nebo cestovní pas. U dětí do 15 let bude třeba dodat rodný list. Ten navíc budou dokládat i osoby, které v průkazu totožnosti nemají uvedené rodné příjmení.

Jak doložíte příjmy?

U porodného se zjišťují příjmy v tzv. rozhodném období. Tím je kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Potřebovat tedy budete Doklad o výší čtvrtletního příjmu. Ten se vyplňuje za každou osobu v domácnosti zvlášť a po vyplnění obsahuje informace o příjmech ze závislé činnosti (zaměstnání), ze samostatné činnosti (podnikání), ale i o těch z případného nájmu, úplatného převodu nemovitosti, příležitostných činností anebo třeba z výživného a důchodů.

Tip: Kalkulačka porodného

Co doložit k žádosti o porodné

Zdroj: Shutterstock

 

Jak doložit, že jsem bez příjmu?

Fakt, že žádné příjmy nemáte, doložíte jednoduše přílohovým formulářem Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky. Do prohlášení se uvedou všechny osoby v domácnosti, které nemají v příslušném rozhodném období kromě rodičovského příspěvku a přídavku na dítě žádný jiný příjem.

Co doložit, když máte doma další nezaopatřené děti?

Nezaopatřené dítě je dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nejdéle však do 26 let věku. To jednoduše doložíte Potvrzením o studiu.

Nezaopatřené dítě je však i takové, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání z důvodu nemoci, úrazu a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, kvůli čemuž ani nemůže vykonávat výdělečnou činnost. To budete muset prokázat Potvrzením o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte a Potvrzením o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat samostatně výdělečnou činnost pro nemoc či úraz.

Za nezaopatřené dítě je pak ještě navíc považována i osoba do 18 let po skončení povinné školní docházky, která je vedena v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani při rekvalifikaci.

Nezaopatřenost však v každém případě není splněna, pokud se jedná o dítě, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Čtěte také: Životní i existenční minimum se v roce 2023 opět zvýší

Jaké další doklady budete kvůli porodnému potřebovat?

Pokud je na dítě vypláceno výživné, bude třeba vyplnit i formulář Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou, ve kterém jednoduše uvedete kalendářní čtvrtletí, měsíc a částku, kterou jste od plátce v uvedeném období přijali.

Osoba, která je občanem jiného státu EU a ke dni narození nebo převzetí dítěte do péče neměla na území ČR trvalý pobyt nebo bydliště a mezi dnem nahlášení k pobytu v ČR a dnem narození dítěte neuplynulo 365 dnů, doloží ještě pracovní smlouvu anebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti.

Pokud pak bylo dítě převzato do péče, která nahrazuje péči rodičů, Úřadu práce navíc dodáte i rozhodnutí soudu.

TIP: Kalkulačka přídavku na dítě

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY