Stěhujete se do nového bytu a pobíráte příspěvek na bydlení? Nezapomeňte to ohlásit Úřadu práce

15.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pobíráte příspěvek na bydlení a máte v plánu se odstěhovat do nového bytu, na který byste chtěli čerpat příspěvek na bydlení rovněž? Jak v takovém případě postupovat?

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory. Obecně na něj má nárok ten žadatel, který za náklady spojené s bydlením zaplatí měsíčně více než 30 % svého příjmu. Jestliže v domě bydlí i další lidé se žadatelem ve společné domácnosti, započítává se do nároku i jejich příjem.

Pro rozhodnutí nároku na dávku je povinnost dokládat příjmy a náklady na bydlení za 1. a 3. čtvrtletí. Ostatní čtvrtletí doloží pouze tehdy, když o to projeví zájem sám žadatel (například při zvýšení nákladů na bydlení, při stěhování apod.). První čtvrtletí se dokládá do konce dubna. Třetí čtvrtletí do konce října.

Pokud do konce těchto měsíců příjemce dávky dokumenty nedoloží, bude mu vyplácení příspěvku pozastaveno až do doby, než doloží nové podklady pro pokračování příspěvku na bydlení. Jestliže je však nedoloží ani do konce těchto povinných čtvrtletí (června a prosince), bude mu dávka odejmuta.

Zdroj: Shutterstock

Ukončení nájmu musíte Úřadu práce ohlásit nejpozději do 8 dnů

Změny, které mohou ovlivnit trvání nároku na dávku, je povinen příjemce ohlásit Úřadu práce nejpozději do 8 dnů od změny. Do změn patří samozřejmě také ukončení nájmu, na který příjemce pobírá příspěvek na bydlení.

Ukončení nájmu byste měli potvrdit patřičným dokumentem, tedy ukončením nájemní smlouvy nebo například předávacím protokolem.

Formulář pro oznámení změn najdete pod tímto odkazem. Vyplněný ho můžete donést na pobočku ÚP podle svého skutečného bydliště, nebo jednodušeji zaslat datovou schránkou. Včasným podáním oznámení se tak lze vyhnout případnému vrácení přeplatku na dávce, který by mohl v souvislosti se stěhováním vzniknout.

Až Úřad práce oznámení zpracuje, zašle příjemci dávky dopis s oznámením o ukončení nároku na příspěvek na bydlení – tedy na onen starý byt.

Tip: Hypotéky se pro získání příspěvku na bydlení zohledňovat nadále nebudou

Pro nárok na příspěvek na bydlení na nový byt musíte podat novou žádost

Jestliže se rozhodnete, že chcete pobírat příspěvek na bydlení i po přestěhování do nového bytu, čeká vás podání nové žádosti o příspěvek na bydlení.

Kromě této hlavní žádosti doložíte formuláře, které se musejí dokládat za povinná čtvrtletí, tedy formulář o výši nákladů na bydlení a doklad o výši čtvrtletního příjmu.

Ostatní dokumenty dokládáte podle své individuální životní situace. Jednotlivé dokumenty ÚP uvádí přímo u žádosti o dávku. Základem je doložit novou nájemní smlouvu.

Můžete zažádat o příspěvek hned v prvním měsíci, co jste se přestěhovali?

O příspěvek na bydlení můžete požádat ihned po přestěhování do bytu a nárokovat si příspěvek právě pro tento aktuální měsíc. Příspěvek na bydlení se vyplácí vždy zpětně, tedy dávku za říjen dostanete v listopadu apod. Jestliže jste se tedy přestěhovali například k 1. říjnu, což je 4. čtvrtletí, budete dokládat své příjmy a náklady na bydlení, které jste měli ve 3. čtvrtletí (tedy červen–září). Pokud byste bydleli v novém bytě již od 1. září, které spadá ještě do 3. čtvrtletí, budete muset doložit ještě nepovinné 2. čtvrtletí.

Jak se doloží náklady na bydlení, když jste v rozhodném období v nárokovaném bytě ještě nebydleli?

U příjmů je situace jasná. Jak ale doložit náklady na bydlení, když v rozhodném předcházejícím čtvrtletí jste ještě bydleli ve starém bytě? V takové situaci vyplníte do formuláře měsíční výši nákladů, které jste měli v původním bytě, na který jste pobírali příspěvek na bydlení. Není proto nutné čekat s podáním žádosti až do skončení čtvrtletí. 

V případě, že jste na původní byt příspěvek nepobírali, vezme se za dané měsíce 80 % z normativních nákladů na bydlení.

Jestliže si nejste jisti s vypsáním formuláře, který dokládá výši nákladů na bydlení, zajděte na pobočku raději osobně, kde vám úředník s vypsáním formuláře pomůže podle vaší individuální situace. Formulář nákladů na bydlení je navržen tak, aby vám umožnil uvést jak náklady ve starém bytě, tak i v tom novém.

Za další kalendářní čtvrtletí, kdy už budete mít evidované platby za bydlení, již bude příspěvek vypočítán na základě skutečných výdajů.

Orientační výši příspěvku na bydlení si můžete vypočítat v naší kalkulačce.


Čtěte také: 

Některým OSVČ se od října 2023 sníží příspěvek na bydlení. Patříte mezi ně?

Musí vám na prohlídce před koupí nemovitosti ukázat všechno?

 

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY