Jaké doklady doložit k žádosti o náhradní výživné

26.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Budete žádat o náhradní výživné? Kde seženete žádost a jaké dokumenty k ní potřebujete doložit? A co když máte více dětí, na které dávku požadujete?

Náhradní výživné jakožto sociální dávka funguje již dva roky s tím, že Poslanecká sněmovna nedávno schválila její prodloužení na další dva roky. Prozatím by tedy mělo být vypláceno i v roce 2024 a 2025.

Náhradní výživné ve zkratce

  • Náhradní výživné je sociální dávka, která náleží nezaopatřenému dítěti, u kterého jeden z rodičů dostatečně, nebo vůbec neplní vyživovací povinnost, čili neplatí alimenty.
  • Podmínkou k získání dávky je, aby rodič nezaplacené výživné vymáhal soudní cestou, resp. aby probíhala exekuce na rodiče-neplatiče apod. Příjem pro nárok není nijak zjišťován.
  • Dávka může být vyplacena maximálně 24×, tj. každý měsíc po dobu dvou let.
  • Vyplacen bude vždy rozdíl mezi měsíční dávkou alimentů a částečným plněním výživného. Nejvýše však vždy půjde o 3000 Kč měsíčně.
  • Žádost se podává pracovišti Úřadu práce ČR v místě, které je shodné s místem trvalého bydliště dítěte.

Kde sehnat žádost o náhradní výživné?

Žádost o náhradní výživné společně s instrukcemi a formulářovými přílohami naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Tiskopis můžete vyplnit online, anebo jej pouze stáhnout a vytisknout. Instrukce i vyplnění pak naleznete na webu Úřadu práce ČR.

K žádosti budete potřebovat doklad totožnosti vaší i dítěte. U vás postačí občanský průkaz nebo cestovní pas. U dítěte do 15 let věku bude nutný rodný list.

Čtěte také: Jak vymáhat dlužné výživné, aby vám bylo vyplaceno přes úřad práce?

Žádost o náhradní výživné a přílohy

Zdroj: Depositphotos

 

Čím doložit, že vymáháte výživné po druhém rodiči?

Že se snažíte situaci aktivně řešit, doložíte dokladem, který jasně osvědčuje, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce. Důležité bude dodat i exekuční titul (rozhodnutí soudu o výživném, soudem schválená dohoda o výživném). V něm musí být jasně uvedena vyživovací povinnost.

Jestliže navíc vymáháte alimenty v zahraničí, musíte přiložit i doklad, který potvrzuje podání návrhu na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušného orgánu v zahraničí, popř. žádost o vymáhání výživného přes Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Budete potřebovat přílohový formulář Potvrzení ÚMPOD.

Čtěte také: Srážky ze mzdy při exekuci: dlužník má splácet, ne upadnout do chudoby

Jak prokázat nezaopatřenost dítěte?

Nezaopatřenost doložíte jednoduše potvrzením o studiu. U dítěte, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání studiem pro nemoc, úraz anebo dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, dodáte přílohový formulář Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte nebo potvrzení o neschopnosti přípravy na budoucí povolání.

Za nezaopatřené dítě je však považována i osoba po skončení povinné školní docházky do 18 let věku, jestliže je vedena v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání, ale zároveň nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci. V takovém případě se dokládá přílohový formulář Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce.

Čtěte také: Otec dětí odmítá platit výživné. Co můžete dělat?

Jak doložit částečné plnění?

Na náhradní výživné vzniká za splnění podmínek nárok i tehdy, pokud druhý z rodičů alimenty platí, ale nepravidelně anebo v nedostatečné výši. To však budete muset úřadu práce doložit např. výpisem z účtu, poštovním poukazem anebo poukazem o zaplacení výživného.

Jak je to s žádostí, když je více dětí?

Pokud o dávku chcete žádat na více dětí, bohužel je nutné, abyste na každé dítě podali žádost zvlášť. Společně s tím pak bude samozřejmě důležité podat a vyplnit zvlášť i každý přílohový formulář.

Čtěte také: Kdy rodič od druhého dostává zálohu na výživné?

Zdroj: MPSV

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY