Vyplácení náhradního výživného stát prodlouží. Komu bude náležet?

04.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Poslanecká sněmovna schválila prodloužení náhradního výživného. Je to dobrá zpráva pro všechny samoživitele a samoživitelky, kteří aktivně řeší problémy s tím, že jim bývalý partner nehradí alimenty na dítě.

V úterý 30. srpna Poslanecká sněmovna schválila prodloužení náhradního výživného. Původně byl zákon navrhován s dvouletou platností, nyní se tato lhůta zdvojnásobí. Podle Mariana Jurečky, ministra práce a sociálních věcí, má pokračování této formy pomoci i v následujících dvou letech zásadní význam pro rodiny, které se ocitly v obtížné situaci, kdy jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost.

Co přesně je náhradní výživné?

Jedná se o druh sociální dávky, která je určena pro nezaopatřené dítě, které má trvalý pobyt na území České republiky a na které povinná osoba neplní vyživovací povinnost. To znamená, že neplatí výživné vůbec, anebo pouze částečně. Vždy je ale dávka přiznána pouze za splnění zákonem stanovených podmínek.

Čtěte také: Jaké samoživitelky budou mít nárok na náhradní výživné od státu?

Jaké podmínky je třeba splnit k získání náhradního výživného?

Podmínkou pro nárok na tuto formu pomoci je, že rodič, který má být za dítě příjemcem náhradního výživného, ho zároveň soudní cestou vymáhá po druhém rodiči. Resp. musí probíhat exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí k vymožení výživného.

Nárok však vznikne i v případě, že byly soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny pro nemajetnost dlužníka. Musí být však splněna časová podmínka. Jak vysvětluje MPSV, o náhradní výživné se podává žádost a následně se každé čtyři měsíce dokládá výše přijatého výživného za předcházející čtyři kalendářní měsíce.

Přiznání dávky pak není nijak závislé na příjmech ani jednoho z rodičů.

Prodloužení náhradního výživné: podmínky, info

Zdroj: Depositphotos

 

Jak dlouho lze pobírat náhradní výživné?

Dávku lze vyplatit maximálně 24krát, což znamená, že může být vyplácena nejdéle 2 roky. Vždy však za předpokladu, že alimenty od povinné osoby nejsou hrazeny vůbec, anebo jsou hrazeny částečně. Nejdéle jej lze také však vyplácet do 26 let věku dítěte, tedy do skončení jeho nezaopatřenosti.

Každý měsíc nyní náhradní výživné přijímá přibližně 10 tisíc dětí. Nejčastěji je vypláceno pro děti ve věku povinné školní docházky, tedy od 7 do 15 let (tři pětiny příjemců). Zbytek se rozděluje mezi děti předškolního věku a děti starší 16 let.

Čtěte také: Jaké příjmy se započítávají, když žádáte o přídavek na dítě?

Kolik činí náhradní výživné?

Nezaopatřenému dítěti bude výživné poskytováno ve výši rozdílu mezi měsíční dávkou alimentů, které určil rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném, a částečným plněním výživného v příslušném měsíci. Nejvýše však bude vyplaceno 3000 Kč měsíčně. Částka je vždy vyplácena po měsíci, za který náleží.

Není přitom nijak rozhodující, za jaký měsíc nároku je výživné plněno. Rozhoduje pouze částka alimentů, které byly obdrženy od povinné osoby, popř. jiné fyzické nebo právnické osoby.

Orientační výší vám přiznaného náhradního výživného si můžete vypočítat na portálu Úřadu práce.

Kde o dávku zažádat?

Žádost podáte na předepsaném tiskopisu společně s vyplněnými přílohami na pracovišti Úřadu práce ČR na oddělení státní sociální podpory, v Praze na Oddělení náhradního výživného. Důležité je, aby se kontaktní pracoviště shodovalo s místem trvalého pobytu oprávněné osoby, čili dítěte.

Žádost o náhradní výživné můžete stáhnout na webu ÚP, popř. je k dispozici na jeho kontaktních pracovištích. V elektronické podobě jej pak můžete najít na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tiskopis včetně příloh lze podat osobně, anebo jej v listinné podobě zaslat poštou. V elektronické podobě je možné jej ÚP doručit prostřednictvím datové schránky anebo emailem, který bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem.

Vyřízení by mělo trvat 30 dnů od chvíle, kdy pracovníci úřadu obdrží všechny potřebné a řádně vyplněné doklady. V dalším článku si pak rozebereme, jaké přílohy budete k žádosti potřebovat a jak je to v situaci, kdy žádáte o dávku na více dětí.

Čtěte také: Nemá vaše rodina na školní pomůcky či kroužky pro děti? V září vám může pomoci stát

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY