Náhradní výživné chce stát poskytovat až čtyři roky

30.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Stát plánuje prodloužit lhůtu, po jakou mohou samoživitelé pobírat náhradní výživné od státu, na 48 měsíců místo současných 24. Návrh zákona by měla Poslanecká sněmovna odsouhlasit již v prvním čtení.

O náhradní výživné mohou samoživitelé žádat stát již od 1. července 2021. Má kompenzovat to, co povinný (dlužník na výživném) nezaplatil na soudem určeném výživném pro nezaopatřené dítě.

Zdroj: Depositphotos

Doba vyplácení náhradního výživného se prodlouží na 4 roky

V současné době má samoživitel nárok pobírat náhradní výživné po dobu 24 kalendářních měsíců. Po uplynutí této doby přechází povinnost vymáhání dlužného výživného na stát.

Během uvedených 24 měsíců se ovšem často samoživitelům nedaří dlužnou částku na výživném od dlužníka vymoci. Pokud se za tuto dobu pobírání náhradního výživného nezlepší finanční situace u samoživitele, může se rodina ocitnout bez Úřadem práce vyplacené náhrady ve finančních problémech. A přesto, že tito samoživitelé i nadále splňují podmínky pro výplatu výživného (dlužník na výživném a exekuce / soudní výkon rozhodnutí), kvůli vyčerpání limitu 24 vyplacených částek náhradního výživného již nemohou od státu tuto náhradu pobírat.

Z toho důvodu navrhuje Ministerstvo práce prodloužit tuto zákonem danou lhůtu na 48 kalendářních měsíců, což znamená, že by oprávněný mohl získat náhradní výživné po dobu 4 let. Zákon má být konstruován tak, aby současní žadatelé, kteří pobírají náhradní výživné podle aktuální platnosti zákona, nemuseli žádat Úřad práce o vyplacení výživného znovu. Po 24. vyplaceném výživném bude vymáhací povinnost na dlužném výživném přecházet na stát jako dosud.

Podle důvodové zprávy novely zákona pobírá náhradní výživné v současné době cca 9 tisíc nezaopatřených dětí. Výdaje státu na tyto nezaopatřené děti v roce 2022 činily celkově necelých 160 milionů korun.

V letech 2024–2025 se předpokládá, že výdaje na náhradní výživné stoupnou na 204 až 228 milionů korun ročně. Úprava zákona má přispět k větší stabilitě neúplných rodin.

U zákona se předpokládá souhlas s jeho zněním již v prvním čtení Poslanecké sněmovny tak, aby mohl co nejdříve nabýt účinnosti. Zároveň by samoživitelé, kteří čerpají dávku již od 1. července 2021, neměli dlouhodobý výpadek příjmů kvůli 24. vyplacené dávce.

Tip: Jaké samoživitelky budou mít nárok na náhradní výživné od státu?

Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční řízení

Základem pro získání náhradního výživného je to, že povinný rodič neplatí dlouhodobě výživné na dítě vůbec, nebo pouze zčásti. Dále musí samoživitel podat na dlužícího rodiče návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

Oprávněný rodič (ten, který chce výživné vymoci) podává návrh na soudní výkon rozhodnutí na okresní soud podle místa bydliště dlužníka. Výhodou je to, že tento proces je bezplatný a veškeré soudem vymožené peníze jdou přímo oprávněnému rodiči. Povinností oprávněného rodiče je, aby soudu předal informace o zaměstnavateli dlužníka či jeho bankovních účtech, podle toho, zda jsou prováděny srážky ze mzdy, nebo zabavení peněz z bankovního účtu. Případně je musí doložit sám dlužník, což v praxi často nefunguje.

V případě exekučního řízení lze dlužníkovi sáhnout na více druhů příjmů, avšak pokud exekuce nebude úspěšná, musí výdaje na ni zaplatit sám oprávněný. Zabavené peníze jdou také nejdříve na odměnu exekutora a až potom na vymáhané výživné. Výhodou je, že informace o dlužníkovi si exekutor zjišťuje sám.

Soudní výkon rozhodnutí i exekuce mohou probíhat současně.

Současný stav vyplácení náhradního výživného

Náhradní výživné je vypláceno Úřadem práce v částce, o které rozhodl soud. Maximálně však do 3000 Kč měsíčně. Pokud se povinný rodič na výživném podílí, ale neplatí celou částku určenou soudem, bude pečujícímu rodiči vyplacen rozdíl mezi soudem stanovenou částkou a výší měsíční úhrady dlužníkem.

Náhradní výživné vyplácí Úřad práce maximálně po dobu 24 měsíců, poté nárok na výživné zaniká. Jde tedy celkově o 2 roky. Každé 4 měsíce od podání žádosti musí oprávněný rodič dokládat informace o tom, jak se povinný rodič podílí na výživném.

Rodič, kterému je náhradní výživné vypláceno, musí také neprodleně do 8 dnů informovat Úřad práce o všech skutečnostech, které by měly vliv na výplatu náhradního výživného. Například by mohlo jít o skončení nezaopatřenosti dítěte nebo přerušení exekuce / soudního rozhodnutí. Za takové situace by pak musel rodič vyplacené náhradní výživné odevzdat zpět státu.

V případě, že se dlužník podílí na placení výživného s odlišnými měsíčními částkami, se k vypočtení výše náhradního výživného počítá s průměrem uhrazených částek od dlužníka za poslední 4 měsíce.

O náhradní výživné se žádá na Úřadu práce. K podání návrhu musí oprávněný doložit rozsudek o výši výživného a podaný návrh k výkonu soudního rozhodnutí nebo exekuce. 

Pozor: Pokud mají bývalí partneři mezi sebou pouze dohodu o výživném, která není potvrzena soudem, nárok na náhradní výživné od Úřadu práce nevzniká.

Podrobný návod, jak postupovat při podání žádosti o náhradní výživné, najdete v našem článku.


Čtěte také:

Jak se změnila doporučující tabulka pro výživné a kolik by mělo vaše dítě dostat

Povídali jsme si s robotickým chatbotem na téma zdražování. Co nám řekl o inflaci?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY