Náhradní výživné 2. díl: Jak si zažádat o alimenty od státu pro dítě?

07.07.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pokud vám bývalý přítel nebo manžel neplatí dlouhodobě anebo jen částečně alimenty na vaše společné dítě, ušlé peníze vám může prostřednictvím nové sociální dávky kompenzovat stát. Jak o výplatu zažádat?

Náhradní výživné, jakožto nová sociální dávka, začalo platit od 1. července 2021 a podmínky, za kterých na něj máte nárok, jsou stanoveny v zákoně č. 588/2020 Sb. V prvním díle jsme si rozebrali podmínky nároku, jaká je výše dávky a jak dlouho je možné ji pobírat. Dnes si probereme:

Kde zažádat o náhradní výživné?

O tuto dávku můžete zažádat osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce dle místa trvalého pobytu dítěte. Zažádat jde také elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem s uznávanou identitou anebo také poštou. K tomu budete potřebovat příslušný tiskopis, který seženete přímo na úřadě. Formulář žádosti je k dostání však i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Vyplněný jej poté odevzdáte na Oddělení státní sociální podpory.

Pokud chcete o náhradní výživné žádat pro více dětí, žádost bohužel budete muset podat na každé dítě zvlášť.

Jak na žádost o náhradní výživné?

Hned na začátku žádosti budete muset uvést informace o nezaopatřeném dítěti, kterému má dávka náležet, je zde totiž bráno jako oprávněná osoba. Vyplňovat tedy budete jméno a příjmení, datum narození a dále také adresu trvalého pobytu, případně i adresu pro doručování, pokud se liší od trvalého bydliště, email a telefonní číslo.

Dále bude třeba udat, zda je žadatel v plném přímém zaopatření zařízení péče o děti nebo mládež, ale dále také to, zda dítěti nenáleží příspěvek na úhradu potřeb, což je dávka pěstounské péče. Pobírání náhradního výživného v souběhu s tímto příspěvkem se totiž vylučuje.

Pokud žádáte vy za své neplnoleté nezaopatřené dítě nebo děti, tuto skutečnost budete muset v tiskopise také zaškrtnout a v následující části uvedete i údaje o své osobě.

Čtěte také: Jak vymáhat alimenty soudně a přes exekutora

Náhradní výživné: Jak zažádat o dávku, alimenty od státu

Zdroj: Depositphotos

 

Údaje o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí v žádosti o náhradní výživné

Kromě toho, že musí mít oprávněná osoba (nezaopatřené dítě) na území České republiky trvalý pobyt, což se neuplatňuje jen u výjimek uvedených v zákoně. Další podmínkou je exekuce. Aby vznikl nárok na náhradní výživné, musí probíhat vymožení pohledávek (dlužných alimentů) v rámci exekučního řízení anebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Netýká se to však situací, kdy byly výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny pro nemajetnost v posledních 4 měsících před podáním žádosti, v průběhu řízení nároku na dávku anebo po jejím přiznání.

Právě proto budete muset v žádosti doplnit údaje o exekuci nebo soudním rozhodnutí a dále také identifikovat povinnou osobu, čili opět doplnit údaje jako jméno a příjmení (popř. i rodné příjmení), rodné číslo, datum narození a adresu trvalého bydliště, pokud je známa, anebo alespoň adresu obvyklého bydliště, a to i pokud bývalý partner nebo manžel žije v zahraničí.

Čtěte také: Další sociální dávky na děti v souvislosti s rodičovstvím

Jak se dávka vyplácí?

V oddílu E si vyberete způsobem, jakým chcete, aby vám dávka byla vyplácena. Na výběr máte hned ze čtyř možností:

  • poštovní poukázkou na adresu trvalého pobytu,
  • poštovní poukázkou na jinou adresu na území České republiky,
  • na platební účet u banky na území České republiky v CZK,
  • na platební účet u zahraniční banky v EU, EHP nebo Švýcarsku.

Náhradní výživné se pak vyplácí jednou měsíčně, a to vždy v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, za který náleží. Nejdříve se vyplatí za měsíc, ve kterém žadatel anebo zástupce žadatele podal žádost.

Pokud by však částka, na kterou máte v rámci náhradního výživného nárok, nepřesáhla 100 Kč, bude vyplácena jednou za 4 měsíce.

O tom, co je k žádosti nutné dodat za přílohy, doklady a potvrzení, si rozebereme ve 3. díle, který vyjde zítra.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY