Zateplujete nebo jinak zhodnocujete dům? Nezapomeňte aktualizovat pojištění nemovitosti

18.10.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Se snižováním energetické náročnosti budovy souvisí také vzrůstající hodnota nemovitosti. Neměli byste proto po zateplení domu nebo výměně starého kotle zapomenout aktualizovat pojištění nemovitosti, aby vám bylo v případě škody vyplaceno adekvátní plnění.

Po letní pauze mohou zájemci opět od 26. září čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám. Nově se spustily také žádosti o dotace z programu „Oprav dům po babičce“.

Jak už z názvu vyplývá, program je zaměřen především na rekonstrukce starších domů, které mají větší energetickou náročnost. O dotaci lze požádat online prostřednictvím portálu Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Konkrétně má jít o zálohovou dotaci na zateplení domu do výše 1 milionu korun. Stát uhradí náklady na rekonstrukci maximálně do 50 % celkové částky.

Jelikož jde o zálohovou dotaci, úspěšní žadatelé ji získají již před začátkem samotné rekonstrukce. Další zvýšení zálohy, a to až o 50 000 korun, mohou čekat ti, kteří mají nezaopatřené dítě.

Stavební spořitelny by taky od roku 2024 měly rodinám na rekonstrukce nabídnout zvýhodněné úvěry.

Smůlu však budou mít ti žadatelé, kteří vlastní více než jednu nemovitost, které jsou zkolaudované k bydlení. Více podmínky pro získání dotace rozebíráme v tomto článku.

Lidé s nižšími příjmy mohou stále čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám Light.

Zdroj: Depositphotos

Investice do snížení energetické náročnosti zvyšuje hodnotu domu

Ať už spotřebitelé čerpají dotace na solární panely, výměnu kotle, nebo zateplení, je potřeba myslet na to, že těmito úpravami dochází ke snižování energetické náročnosti domu. V souvislosti s tím také dochází ke zvyšování hodnoty nemovitosti

Jestliže má příjemce dotace uzavřené pojištění nemovitosti, měl by jej po dokončení rekonstrukce aktualizovat podle skutečné hodnoty nemovitosti.

V případě škody by pojišťovna nepokryla celou výši nákladů. Pojišťovny totiž mají právo krátit pojistné plnění na základě procentuálního rozdílu mezi výší uzavřené pojistky a reálnou hodnotou nemovitosti. Procentuální rozdíl se pak odečítá od výše pojistného plnění, jak uvádí občanský zákoník v § 2854: 

„Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.“

Tedy pokud má pojištěnec pojištěný dům na 3 miliony korun, ale jeho reálná hodnota se po úpravách zvýší na 6 milionů korun, nemůže očekávat v případě, kdy mu tornádo vezme celý dům, že dostane od pojišťovny celé 3 miliony korun, na které byla sjednána pojistka. Jelikož je rozdíl v tomto případě mezi výší sjednané pojistky a reálné hodnoty 50 %, dostane pojištěnec od pojišťovny maximálně 1,5 milionu korun.

Dostat 6 milionů reálné hodnoty nemovitosti, nebo pouhých 1,5 milionu, je podstatně velký rozdíl. 

Tip: 7 z 10 nemovitostí je podpojištěných. Nová kalkulačka poradí, zda i ta vaše

Nový zákon má změnit přístup pojišťoven k podpojištěným nemovitostem

Výše zmíněnému krácení chce stát dát v budoucnu brzdu. 

Nově by se měl tento procentuální rozdíl odečítat od skutečné hodnoty nemovitosti. Tedy pojišťovna by musela vyplatit na základě příkladu 3 miliony korun. Některé pojišťovny však tento postup aplikují již nyní. Novým zákonným postupem má dojít ke sjednocení pravidel pro všechny pojišťovny.

I tak však pojištěnec získá při totální zkáze domu maximálně pouze sjednanou částku, nikoliv tu, která odpovídá skutečnosti. Tedy další tři miliony do výše reálné ceny (na základě příkladu) by si musel zaplatit ze svých zdrojů.

Rekonstrukce by měla být provedena odborníkem, jinak pojišťovna plnění nemusí vyplatit

Pojišťovna také může odmítnout škodu zaplatit, pokud zjistí, že práce nebyla odvedena kvalifikovanou osobou. Domácnosti by se proto neměly do energetických úprav vrhat svépomocí, ale raději si najít odborníky. K problematice se vyjádřil i srovnávač pojištění Rixo ve své tiskové zprávě:

„Výplatu pojistného plnění může pojišťovna odmítnout, pokud zjistí, že škodu zapříčinil neodborný nebo chybný stavební technologický postup. Ačkoliv je v programu Oprav dům po babičce vaší povinností mít profesionální stavební dozor, který by měl nedostatky podchytit, raději se svěřte do rukou stavební firmy. Říkáte si, že i profesionál může chybovat a práci ‚odfláknout‘? Možné to je, ale v takové situaci se pak můžete domáhat náhrady škody na něm.“

Pokud domácnosti nemají nemovitost zatím pojištěnou, měly by tak učinit hned a nečekat až na dokončení rekonstrukce. Škoda může přijít kdykoliv a přišly by kvůli odkládání zbytečně o pojistné plnění. Pokud je již nemovitost pojištěná, měl by pojištěnec smlouvu aktualizovat až po dokončení rekonstrukce. Zároveň by si však měl dát pozor, zda má pojištěn během rekonstrukce i stavební materiál kolem domu, na kterém může rovněž vzniknout škoda.

Pojištění nemovitosti doporučují pojišťovny aktualizovat pravidelně jednou za dva až tři roky, nebo tehdy, když se navýší hodnota domu.


Čtěte také: 

Co dělat, když se sourozencem zdědíte byt a nechcete ho vlastnit společně?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ