Nová zelená úsporám Light je spuštěná. S čím vám může pomoci?

25.01.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Na začátku roku byl spuštěn nový program Nová zelená úspora Light, ze kterého mohou čerpat dotace nízkopříjmové domácnosti. Na co lze podporu využít a kolik peněz můžete čerpat?

Přestože ceny plynu nebo elektřiny pomalu klesají, v našich peněženkách se zatím nic takového neprojevuje. Jsou to pak vysoké ceny za energie a snižování výdajů za energie, kvůli kterým vznikl nový program Nová zelená úsporám Light. Právě z toho mohou za splnění podmínek čerpat podporu nízkopříjmové domácnosti.

Dozvíte se:

Pro koho je určená Nová zelená úsporám Light?

O dotaci mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu za předpokladu, že v něm měli od 12. září 2022 nahlášen trvalý pobyt. Dále lze také dotaci čerpat i na rodinné rekreační objekty, jestliže se jedná o trvale obývané stavby. I v těch však musí být nahlášen trvalý pobyt nejpozději od 12. září 2022. Důležité je být na dané adrese hlášení, v objektu nestačí jen trvale bydlet.

V každém případě je však ještě nutné splnit další podmínky. Těmi je např. to, že žadatel a všichni ostatní členové domácnosti musí být poživateli starobního důchodu anebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. To bude třeba dokázat výměrou důchodu anebo potvrzením o pobírání důchodu od OSSZ.

Důchody žadatelé pobírat nemusejí jedině tehdy, pokud v období od 12. září 2022 do dne podání žádosti čerpali příspěvek na bydlení. Něco takového lze doložit rozhodnutím o přiznání příspěvku na bydlení od Úřadu práce.

Čtěte také: Stát spouští Novou zelenou úsporám Light. Peníze dostanete předem i na úspornější řešení dělaná svépomocí

Dotace Nová zelená úsporám Light: kolik, podmínky

Zdroj: Depositphotos

 

Jak vysoká je dotace a na co ji lze čerpat?

Dotace jsou určeny na vybraná opatření, která mají žadatelům pomoci ve finanční úspoře v rámci energií a tím i s výdaji na provoz domu. Podporu je možné čerpat na zateplení fasády, střechy, stropu nebo podlahy a dále také na výměnu oken anebo vchodových dveří. Jednotlivé částky se pak odvíjí od typu výměny anebo rekonstrukce.

Typ úpravy

Výše dotace

Za co

Zateplení fasády

6000 Kč

Za 1 m2

Zateplení střechy

120 000 Kč

Kompletní opatření

Zateplení stropu

50 000 Kč

Kompletní opatření

Zateplení podlahy

60 000 Kč

Kompletní opatření

Výměna oken

12 000 Kč

Za 1 kus výplně

Výměna dveří

18 000 Kč

Za 1 dveře

Žádat můžete o dotace na více provedení. Podmínkou však je, že kompletní výše dotace za všechny stavební úpravy nebo výměnu nesmí přesáhnout částku 150 000 Kč.

Čtěte také: 4 investice, které vám pomohou ušetřit na energiích

Kdy podat žádost o Novou zelenou úsporám Light?

Zažádat o dotace z programu Nová zelená úsporám Light je možné ještě před zahájením prací. V takové situaci budete čerpat finanční prostředky předem prostřednictvím zálohy.

Rovněž je možné podat žádost v průběhu prací anebo až po jejich skončení. Není přitom nutné, aby práce prováděla pouze odborná firma. Výměnu anebo stavební úpravu můžete provést svépomocí.

Program navíc podpoří i některé provedené práce zpětně. Jsou to opatření, která byla realizovaná po 12. září 2022.

Čtěte také: Jaké dotace můžete získat na fotovoltaiku?

Od kdy je spuštěn příjem žádostí?

Příjem žádostí je spuštěn od 9. září 2023. Důležité je však vědět, že abyste mohli zažádat, potřebujete k tomu elektronickou identitu občana, neboť bude možné žádost podávat výhradně elektronicky přes AIS SFŽP ČR. Dobrou zprávou pak je, že vám s podáním může pomoci i realizační firma, kterou jste si vybrali.

Čerpání podpory z programu bude umožněno do 31. srpna 2024 anebo do vyčerpání peněz určených na dotace. To ale nebude platit v případě, že se finance vyčerpaly rychle. Dle informací na webu novazelenausporam.cz by v případě rychlého vyčerpání došlo k přidání dalších financí, aby mohl příjem žádostí pokračovat.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ