Jakým způsobem je možné čerpat podporu z programu Oprav dům po babičce?

24.10.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


O podporu ekologických opatření z programu Oprav dům po babičce je velký zájem. Jak je to s čerpáním dotací a co byste rozhodně měli vědět?

V rámci nového programu, který se týká podpory zateplení starých domů, lze na opatření získat až 1 000 000 Kč, maximálně však 50 % přímých realizačních výdajů a nad tento limit ještě i dotační bonusy. V dnešním článku si proto rozebereme, kdy a jakým způsobem podpora dorazí a proč může být nakonec nižší, než jaká byla původně stanovena.

Dostanou žadatelé peníze předem, nebo až po zateplení?

Fond poskytuje podporu dvěma způsoby:

  • formou dotace, ke které dochází u žádostí podaných po realizaci opatření,
  • formou zálohy, ke které dochází u žádostí podaných před dokončením realizace projektu.

Nutné je ještě připomenout, že podpora slouží k pokrytí přímých realizačních výdajů. Pokud by žadatel dotaci nebo zálohu využil neoprávněně anebo ji zadržoval, jedná se o porušení rozpočtové kázně. V takovém případě by mu pak bylo finanční správou vyměřeno penále.

Čtěte také: Jaké dotace můžete získat na fotovoltaiku?

Kdy a jak vám budou finance vyplaceny?

Nejprve budete muset obdržet kladné rozhodnutí ministra. V dokumentu by měla být stanovena výše dotace, která vám bude na realizaci opatření poskytnuta. Dotace nebo záloha poté dojde na bankovní účet, který žadatel uvedl ve své žádosti.

Tento dotační účet je pak nutné zřídit ještě před podáním samotné žádosti. Nelze jej navíc ani užívat k jiným účelům, musí sloužit pouze k přijetí peněz a k úhradám výdajů, které souvisí s realizací opatření. Finance z účtu ani nelze převádět. Výjimky pro převod platí pouze v situaci, kdy půjde o úhradu nákladů na realizaci projektu.

Čtěte také: Jaké doklady doložit k žádosti Oprav dům po babičce?

Čerpání podpory na zateplení – lhůty, vratka

Zdroj: Shutterstock

 

Podpora může být nakonec v jiné výši než v rozhodnutí

I s takovými případy se budeme moci setkat. V praxi půjde o to, že konečná výše podpory může být odlišná od té, která byla stanovena v kladném rozhodnutí ministra, nikoliv však vyšší. Stát se to může u žádostí, které jsou podávány před dokončením realizace projektu, a to na základě dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace projektu anebo v situaci, kdy dojde k ukončení administrace žádosti.

Jestliže dojde k ukončení administrace žádosti nebo ke snížení výše podpory oproti té, kterou stanovilo ministerstvo, záloha z dotace se zúčtuje a žadateli bude vyčíslena vratka. K ní se pak samozřejmě uvedou i platební informace, jako je bankovní účet a variabilní symbol. Chybět nebude ani termín úhrady. Fond pak všechny žadatele upozorňuje, aby bez těchto informací finanční prostředky nevraceli.

Čtěte také: Oprav dům po babičce získal majetkovou podmínku

Co je ukončení administrace žádosti?

V podstatě se jedná o zastavení řízení. K tomu může dojít kdykoliv v průběhu administrace, jestliže vyjde najevo porušení anebo nesplnění podmínek programu. O něčem takovém bude žadatel informován prostřednictvím doručení usnesení o zastavení řízení nebo rozhodnutím, ze kterého vyplyne, že žádosti nebude vyhověno.

Do kdy doložit dokumenty ohledně ukončení realizace?

Doložení dokumentů, kterými se prokáže dokončení realizace projektu, se týká jen těch žadatelů, kteří žádost podali před realizací nebo v jejím průběhu. Lhůta pro doložení potřebných dokladů je ministerstvem stanovena na 24 měsíců. Nejpozději však musí být vše dodáno do 30. června 2028, a to pro všechny oblasti podpory.

Lhůta začíná běžet ode dne, kdy ministr vydal kladné rozhodnutí.

Čtěte také: Jaké dotace můžete získat na tepelné čerpadlo?

Je možné požádat o prodloužení lhůty?

Ano, je to možné. Nicméně o tom, zda se lhůta skutečně prodlouží, rozhoduje fond. Žádost je nutné podat elektronicky prostřednictvím AIS SFZP ČR, a to před uplynutím zmíněné lhůty.
Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ