Novela zákona zjednoduší proces přijímání pěstounů a ruší domovy pro děti do 3 let

25.10.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vláda během října schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Nově by se měl zjednodušit proces přijímání a testování zájemců o pěstounství. Zvýšit se má rovněž státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Nyní návrh zákona projedná Poslanecká sněmovna.

Žadatele o zprostředkování pěstounské péče často odradí současný zdlouhavý proces, kterým si musí projít, než mohou přijmout dítě do rodiny. Celé řízení o přijetí zájemce může trvat i přes rok. V současné době musí žadatel absolvovat minimálně 48 hodin přípravy na přijetí dítěte do péče. U pěstounství na přechodnou dobu je to 72 hodin.

Novela zákona umožňuje, aby si zájemci o náhradní péči vybrali sami úřad, kde chtějí přípravu na přijetí dítěte do péče absolvovat. Neměli by tedy již být vázáni na lokalitu svého trvalého bydliště.

Zdroj: Depositphotos

V plánu je rovněž zrušení dětských domovů pro děti do 3 let

Nový a zrychlený proces by měl zvýšit počet pěstounů, a to i kvůli rušení dětských domovů (tzv. kojeneckých ústavů) pro děti do 3 let. Ty by měly přestat fungovat již s koncem roku 2024. Děti, které se v těchto zařízeních nacházejí, by tak putovaly do náhradních rodin. 

Tyto dětské domovy by pak dál vykonávaly svoji službu jen pro děti, které jsou těžce zdravotně hendikepované, nebo pro sourozenecké skupiny, pro které se těžko hledá náhradní rodina. Sloužit by také měly pro přechodný pobyt dětí na dobu jednoho měsíce.

„Počet dětí v dětských domovech pro děti do 3 let věku setrvale klesá. Nadále ale platí, že v případě pobytových služeb pro malé děti chceme umožnit výjimky pro krizové situace nebo sourozenecké skupiny, a také zvýšit věkovou hranici pro tuto službu na 4 roky věku. Ruku v ruce s tímto opatřením jde zvýšená podpora pěstounů a rodin, které se dostanou do problémů při péči o děti,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Tip: Adopce vs. pěstounská péče: svěří vám úřady dítě do péče?

Zvýší se státní příspěvek na podporu pěstounských rodin

V současné době mají organizace (převážně obecní a krajské úřady), které podporují pěstounské rodiny, nárok na příspěvek od státu ve výši 54 900 Kč ročně na služby pro jednu pěstounskou rodinu. Tento příspěvek plánuje MPSV navýšit od příštího roku na 66 000 Kč pro dlouhodobé pěstouny a na 72 000 Kč pro ty, kteří pečují o dítě přechodnou dobu.

Svěřenectví a nezprostředkovaná pěstounská péče budou na stejné úrovni

Nově se navrhuje také sjednocení svěřenectví (péče příbuzných a blízkých osob o dítě) a nezprostředkované pěstounské péče (ta co nebyla zprostředkovaná úřadem). Nově by tak měly tyto pečující osoby stejná práva a povinnosti. Nezprostředkovaným pěstounům náleží pravidelný příspěvek i další finanční zvýhodnění. Oproti osobám, které mají dítě svěřené, jsou tak mnohem více zvýhodněni.

Do konce roku 2021 neměly děti ve svěřenectví nárok na žádnou dávku od státu. Od roku 2022 jim úprava zákona umožnila alespoň čerpat příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nezprostředkovaní pěstouni mají nárok na příspěvek při pěstounské péči, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Tip: Jak se v roce 2023 zvýšila odměna pro profesionální pěstouny

Psychologické vyšetření nebude vždy nutné

Kromě rychlejšího rozhodování o zařazení zájemce do evidence žadatelů o svěření dítěte do péče má rovněž dojít ke zjednodušení procesu, při kterém se posuzuje psychická způsobilost zájemce o pěstounství nebo osvojení. Kvůli nedostatku psychologů čekají zájemci na vyšetření až několik měsíců a na samotný výsledek vyšetření několik týdnů. 

Nově bude krajský úřad vyzývat zájemce o náhradní rodinnou péči k doložení posudku a psychické způsobilosti jen tehdy, pokud konkrétní oblasti nebude schopen posoudit z již dodaných dokumentů (rejstřík trestů, posudek o zdravotní způsobilosti, z rozhovorů se žadatelem apod.). Žadatelé si budou moci vybrat sami psychologa, u kterého vyšetření absolvují. Vyšetření bude pro žadatele zdarma.

„Tyto změny jsou v souladu s odbornými analýzami a mají řešit problémy s čekacími lhůtami a nesourodostí v jednotlivých krajích,“ uvádí tisková zpráva MPSV. 

Stáhněte si: Formuláře žádostí o dávky pěstounské péče

Kolik to bude stát?

Návrh předpokládá, že celkové náklady státního rozpočtu v souvislosti se změnami v náhradní rodinné péči budou ve výši cca 1 miliardy korun. Zároveň se však předpokládá, že úpravy přinesou státu úspory v dlouhodobém horizontu.

Zefektivnění procesu náhradní rodinné péče a podpora pěstounské péče mají v budoucnu přinést snížení státních nákladů a dalších veřejných rozpočtů na zajišťování ústavní péče o děti.

V souvislosti se zrušením dětských domovů pro děti do 3 let má dojít v rozpočtu samosprávných celků k úspoře až 780 milionů ročně.

Novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí projedná nyní Poslanecká sněmovna. S účinností zákona se počítá od 1. ledna 2024.


Čtěte také:

Jak se nižší výdělky za práci při mateřské a rodičovské promítnou do důchodu

Znáte klientský portál JENDA? Zatím ho využijete jen pro rodičovský příspěvek

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY