Výpočet předčasného důchodu v roce 2024

02.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka předčasného důchodu závisí nejenom na dosahovaných příjmech a získané době pojištění, ale i na krácení za předčasnost, které se od října 2023 zvýšilo. Vypočítejme si částky předčasného důchodu v roce 2024.

Měsíční částka předčasného důchodu v roce 2024 se bude skládat ze základní výměry ve výši 4400 Kč a procentní výměry, která bude záviset na konkrétním průběhu pojištění. Od účinnosti důchodové novely je možné odcházet do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a krácení za každých 90 započatých kalendářních dní předčasnosti činí 1,5 % výpočtového základu.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad výpočtu krácení

Paní Lucie odejde v dubnu 2024 do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku. V roce 2023 nemohla paní Lucie ještě do předčasného důchodu odejít, neboť její řádný důchodový věk není vyšší než 63 let.

Při odchodu do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve by se provedlo krácení za 13 × 90 započatých kalendářních dní předčasnosti, proto je pro paní Lucii výhodnější odejít do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, kdy se provede krácení za 12 × 90 započatých kalendářních dní a bude činit 18 % (12 × 1,5 %) výpočtového základu.

Tip: Vypočítejte si, jak by vypadal váš předčasný důchod

Výpočet procentní výměry předčasného důchodu

Základním vstupním údajem pro výpočet předčasného důchodu je osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě), který se následně redukuje. Podle materiálů MPSV se bude v roce 2024 do částky 19 346 Kč započítávat ze 100 %, od částky 19 346 Kč do částky 175 868 Kč se bude započítávat z 26 % a k částce osobního vyměřovacího základu nad 175 868 Kč se nebude nepřihlížet.

Procentní výměra před krácením je redukovaný osobní vyměřovací základ (výpočtový základ) vynásobený 1,5 % za každý rok pojištění. Celková částka procentní výměry důchodu je následně výpočtový základ ponížený o krácení, které se provádí právě z výpočtového základu, který je vyšší než vypočtená částka důchodu. Měsíční předčasný důchod je nižší nejenom z důvodu krácení, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.  

Čtěte také: Bude pro vás výhodnější odejít do starobního důchodu letos, nebo v roce 2024?

Částka předčasného důchodu (dříve o 360 kalendářních dní)

V první tabulce máme pro názornost vypočten měsíční předčasný důchod v roce 2024 u jednotlivých osobních vyměřovacích základů a době pojištění při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelý rok (o 360 kalendářních dní). Při výpočtu nezohledňujeme výchovné na děti, které náleží i k předčasnému důchodu. Krácení v této variantě dosahuje 6 % (4 × 1,5 %) výpočtového základu.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

41 let

43 let

45 let

20 000 Kč

15 232 Kč

15 818 Kč

16 403 Kč

30 000 Kč

16 675 Kč

17 339 Kč

18 002 Kč

40 000 Kč

18 118 Kč

18 860 Kč

19 601 Kč

50 000 Kč

19 561 Kč

20 381 Kč

21 200 Kč

70 000 Kč

22 447 Kč

23 423 Kč

24 398 Kč

90 000 Kč

25 333 Kč

26 465 Kč

27 596 Kč

120 000 Kč

29 662 Kč

31 028 Kč

32 393 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Částka předčasného důchodu (dříve o 720 kalendářních dní)

V druhé tabulce máme pro názornost vypočten měsíční předčasný důchod v roce 2024 u jednotlivých osobních vyměřovacích základů a době pojištění při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé dva roky (o 720 kalendářních dní). Při výpočtu nezohledňujeme výchovné na děti, které náleží i k předčasnému důchodu. Krácení v této variantě dosahuje 12 % (8 × 1,5 %) výpočtového základu.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

41 let

43 let

45 let

20 000 Kč

14 061 Kč

14 647 Kč

15 232 Kč

30 000 Kč

15 348 Kč

16 012 Kč

16 675 Kč

40 000 Kč

16 635 Kč

17 377 Kč

18 118 Kč

50 000 Kč

17 922 Kč

18 742 Kč

19 561 Kč

70 000 Kč

20 496 Kč

21 472 Kč

22 447 Kč

90 000 Kč

23 070 Kč

24 202 Kč

25 333 Kč

120 000 Kč

26 931 Kč

28 297 Kč

29 662 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Částka předčasného důchodu (dříve o 1080 kalendářních dní)

Ve třetí tabulce máme pro názornost vypočten měsíční předčasný důchod v roce 2024 u jednotlivých osobních vyměřovacích základů a době pojištění při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky (o 1080 kalendářních dní). Při výpočtu nezohledňujeme výchovné na děti, které náleží i k předčasnému důchodu. Krácení v této variantě dosahuje 18 % (12 × 1,5 %) výpočtového základu.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

41 let

43 let

45 let

20 000 Kč

12 890 Kč

13 476 Kč

14 061 Kč

30 000 Kč

14 021 Kč

14 685 Kč

15 348 Kč

40 000 Kč

15 152 Kč

15 894 Kč

16 635 Kč

50 000 Kč

16 283 Kč

17 103 Kč

17 922 Kč

70 000 Kč

18 545 Kč

19 521 Kč

20 496 Kč

90 000 Kč

20 807 Kč

21 939 Kč

23 070 Kč

120 000 Kč

24 200 Kč

25 566 Kč

34 122 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY