Minimální mzda má tvořit až půlku mzdy průměrné, změny se dotknou i dovolených

31.10.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, který má za úkol spustit automatickou valorizaci minimální mzdy. Změna zákoníku práce by se na výši minimální mzdy projevila od roku 2025.

Výše minimální mzdy by měla podle návrhu odpovídat 45 %, nebo 50 % průměrné mzdy. Návrh vznikl na základě přijaté evropské směrnice ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, která doporučuje členským státům dodržovat minimální mzdu v těchto procentních hodnotách. Nyní by se tato směrnice měla začlenit také do českého právního řádu.

V současné době činí minimální mzda 17 300 Kč, což odpovídá zhruba 40 % průměrné mzdy. Oproti roku 2022 se minimální mzda zvýšila o 1100 Kč. O tom, jaká bude minimální mzda v roce 2024, se vášnivě diskutuje.

Návrh zákona má přispět k důstojné výši minimální mzdy zaměstnanců. Díky pravidelnému zvyšování a udržování v daných procentech má umožnit pracovníkům pokrýt větší podíl životních nákladů. 

Zdroj: Depositphotos

Jak by měl valorizační proces pro minimální mzdu fungovat?

Minimální mzda by se od roku 2025 měla stanovovat na základě součinu koeficientu, který stanoví vláda, a predikce průměrné mzdy na příslušný kalendářní rok. Výslednou hodnotu minimální mzdy bude vyhlašovat MPSV do 30. září předcházejícího kalendářního roku.

„Koeficient bude představovat cílenou relaci minimální a průměrné mzdy v daném kalendářním roce, při jeho stanovování musí vláda vycházet ze zákonem stanovených základních povinných kritérií přiměřenosti minimální mzdy (kupní síla zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecná úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobá vnitrostátní míra produktivity a její vývoj) a jeho výši před schválením konzultovat se sociálními partnery prostřednictvím Rady hospodářské a sociální dohody,“ uvádí předkládací zpráva návrhu zákona.

Návrh předkládá dvě varianty pro stanovení minimální mzdy

Novela zákona představuje dvě referenční hodnoty pro stanovení minimální mzdy. První referenční hodnota představuje hodnotu 50 % průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Naproti tomu druhá varianta udává jen 45 % průměrné mzdy v národním hospodářství.

Minimální mzda by tak činila 50 %, nebo 45 % průměrné mzdy v národním hospodářství.

Vyzkoušejte: Mzdová kalkulačka 2023

 

Dojde k úpravě zaručených mezd

Zaručená mzda určuje minimální přípustnou hodnotu měsíční a hodinové odměny pro pracovní skupiny (celkem 8 skupin), do kterých jsou zařazeny určité profese na základě náročnosti dané činnosti.

První varianta návrhu zákona by těchto osm pracovních skupin měla zredukovat pouze na čtyři pracovní skupiny rozdělené podle kvalifikační náročnosti činností. Minimální mzda by se v této variantě držela na 45 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Tato varianta by měla lépe ochránit nízkopříjmové skupiny zaměstnanců.

Druhá varianta návrhu zákona by minimální mzdu udržela na 50 % průměrné mzdy. Oproti prvnímu návrhu by však došlo ke zrušení zaručených mezd.

Zaměstnavatelům odpadne povinnost vydávat písemný rozvrh čerpání dovolené

Kromě výše uvedených změn má novela zákoníku práce odstranit povinnost pro zaměstnavatele vydávat písemný rozvrh čerpání dovolené. Podle návrhu je totiž takové sestavování převážně formální záležitostí.

Rozšíří se okruh zaměstnanců, kteří mají nárok na dodatkovou dovolenou

Zákoník práce v § 215 odstavci 4 definuje zaměstnance, kteří mají právo na tzv. dodatkovou dovolenou. Jedná se o zaměstnance, kteří vykonávají zvlášť obtížnou práci.

Nově by tato dodatková dovolená měla připadnout také zdravotnickým pracovníkům státní příspěvkové organizace Ministerstva spravedlnosti, kteří poskytují zdravotní služby vězněným osobám. Dále by měli mít nárok na dodatkovou dovolenou také pracovníci Probační a mediační služby.

Tip: Jaká bude minimální mzda v roce 2024? Představy zaměstnavatelů a odborů se různí…

Kdy se změny projeví poprvé?

Jestliže návrh projde legislativním procesem, je jeho účinnost navrhována na 1. července 2024.

Poprvé by se měl nový valorizační postup uplatnit pro stanovení minimální mzdy v roce 2025.


Čtěte také:

Může vám šéf přikázat čerpání neplaceného volna?

Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu nemůže zaměstnavatel odmítnout bez zdůvodnění

Podvody na bazarech. Jaké jsou nejčastější podvody na Bazoši, sBazaru a dalších?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 52 krát

Články ze sekce: DANĚ