Kdo chce dostat zpětně delší náhradní výživné, musí doložit dokumenty do konce listopadu

09.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Prezident 26. října podepsal novelu zákona, která prodlužuje vyplácení náhradního výživného státem ze 2 let na 4 roky. Novela zákona nabyla účinnosti 1. listopadu.

Náhradní výživné vyplácel stát za neplatiče výživného maximálně po dobu dvou let již od července 2021. Od začátku listopadu 2023 se doba vyplácení prodloužila ze dvou let na čtyři.

Osoby, které pobíraly náhradní výživné již od začátku (července 2021), jej tak mohly čerpat až do července letošního roku.

I na tyto příjemce však novela zákona myslí a umožňuje jim od nabytí účinnost novely zákona vyčerpat dalších 24 měsíců státní podpory

Zdroj: Depositphotos

Prodloužení délky čerpání náhradního výživného má ochránit rodiny s nízkými příjmy

Aktuálně pobírá náhradní výživné od státu cca 9 tisíc nezaopatřených dětí. Omezená délka podpory dostává některé rodiny do nepříjemné situace, a to především tehdy, když se oprávněnému rodiči nedaří dlužnou částku nadále vymoci po neplatícím rodiči.

Pokud není v takové situaci rodina dostatečně finančně zajištěná, může výpadek náhradního výživného od státu způsobit problémy s finančním zajištěním životních potřeb nezaopatřeného dítěte. I z toho důvodu připravilo MPSV návrh zákona na prodloužení podpůrčí doby u náhradního výživného.

Náhradní výživné slouží jako náhrada alimentů od neplatícího / částečně platícího rodiče k zajištění základních životních potřeb nezaopatřeného dítěte.

Tip: Ještě pořád žije. Matka dívky dokonávala ve vegetativním stavu, peníze jí proto nepřišly

Rodiče, kteří již náhradní výživné vyčerpali, musejí do konce listopadu doložit ÚP potřebné dokumenty

Rodiče, kteří již náhradní výživné 2 roky pobírali, mohou získat od nabytí účinnosti zákona náhradní výživné zpětně, a to od 1. července 2023. O pokračování náhradního výživného nebudou muset znovu podávat žádost, avšak musejí Úřadu práce doložit potřebné dokumenty.

„Aby žadatelům mohlo být výživné přiznáno zpětně, musí do konce listopadu doložit potřebné dokumenty Úřadu práce ČR. Tito příjemci budou písemně vyzvání k prokázání přijatého výživného pro pokračování nároku. Zajistí se tak, že všichni, kterých se to týká, budou informováni,“ píše se v tiskové zprávě MPSV

Finance.cz se MPSV dotazovaly, o jaké dokumenty jde. Podle vyjádření ministerstva se pro zpětné vyplacení náhradního výživného dokládají stejné dokumenty jako při žádosti o náhradní výživné. Samotná žádost o výživné se znovu ale nepodává. Jde tedy o:

  1. exekuční titul, ve kterém je uvedena vyživovací povinnost k oprávněné osobě, a to formou úředně ověřené kopie nebo předložením originálu zaměstnanci ÚP ČR, který si jej okopíruje,
  2. doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, poštovní poukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení výživného),
  3. doklad prokazující, že byla pohledávka na výživné postoupena, pokud došlo k postoupení pohledávky na výživné,
  4. doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (u dítěte do 15 let věku rodný list, u staršího dítěte pak potvrzení o studiu),
  5. doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce (je-li výživné vymáháno v zahraničí, musíte k žádosti přiložit doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí). (Zdroj: Úřad práce)

Výživné oprávněný rodič dostane zpětně pouze za situace, že i nadále splňuje podmínky pro jeho výplatu.

Výplaty výživného, které dostane oprávněná osoba naráz zpětně od 1. července 2023, se započítávají do celkového počtu 48 výplat.

„Návrh změny je z důvodu co možná nejsnadnějšího aplikování v praxi konstruován tak, že nárok na náhradní výživné zanikne po 48 výplatách měsíčních splátek náhradního výživného bez toho, že by oprávněná osoba musela po zániku nároku podle stávajícího znění zákona podávat novou žádost o náhradní výživné,“ uvádí vládní návrh zákona.

Těm, kteří ještě 24 výplat nevyčerpali, bude delší výživné vypláceno automaticky s tím, že doloží podklady pro pokračování výživného v obvyklém termínu.

Orientační výší vám přiznaného náhradního výživného si můžete vypočítat na portálu Úřadu práce.

Maximální výše náhradního výživného se nezmění

Stát vyplácí náhradní výživné prostřednictvím Úřadu práce v maximální výši 3000 Kč měsíčně. ÚP vyplácí dávku ve výši stanoveného výživného (příp. rozdílem mezi tím, co je zaplaceno, a výší stanovené částky).

Rodič, který výživné pobírá, musí každé 4 měsíce dokládat informace o povinném rodiči, jak se případně podílí na platbě výživného.

Po vyčerpání doby náhradního výživného (24 měsíců a nově 48 měsíců) přechází vymáhání výživného na stát. Ten pak prostřednictvím Úřadu práce dlužné výživné vymáhá.

Žádost o náhradní výživné se podává na Úřadu práce podle místa trvalého bydliště dítěte na oddělení státní sociální podpory. Kdo upřednostňuje elektronickou komunikaci, může podat žádost také prostřednictvím datové schránky nebo jednou z forem Identity občana.

K tomu, aby Úřad práce mohl přiznat rodiči náhradní výživné, je nutné, aby oprávněný rodič podal na neplatícího rodiče návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Tento doklad o podaném návrhu se dokládá rovněž k žádosti o náhradní výživné.


Čtěte také: Jak se změnila doporučující tabulka pro výživné a kolik by mělo vaše dítě dostat

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY