Nejdéle v EU pracují na stát Francouzi. Jak jsme na tom v Česku?

24.11.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Den daňové svobody nastává z členských zemí Evropské unie nejdříve na Kypru a Maltě a nejpozději ve Francii a Belgii. Jak si stojíme při mezinárodním srovnání v Česku?

Kalendářní rok zaměstnanců můžeme z daňového hlediska rozdělit na dvě části, když v první pracují pro stát a ve druhé pro sebe. Takzvaný přelomový den se nazývá dnem daňové svobody.

Den daňové svobody publikuje více organizací a jejich výpočtová formule se mírně liší. V článku se zaměříme na den daňové svobody publikované ve zprávě „In 2023, France will regain its title as champion of compulsory taxation on the average wage earner, ahead of Belgium and Austria (Institut économique Molinary)“.

Zdroj: Pixabay

Způsob stanovení dne daňové svobody

V uvedené zprávě je den daňové svobody vypočten u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu. Celkové daňové odvody tvoří sociální pojištění placené zaměstnancem, zdravotní pojištění placené zaměstnancem, daň z příjmů fyzických osob, sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem a podíl na dani z přidané hodnoty (DPH). Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob se počítá se základní slevou na poplatníka nebo základní nezdanitelnou položkou. Částka DPH se vypočte jako základní sazba DPH z 32,5 % čisté mzdy zaměstnance.

Tip: Mzdová kalkulačka v ČR na rok 2023

Výpočet v Česku podle údajů za rok 2023

Průměrná hrubá měsíční mzda za první pololetí roku 2023 činila podle Českého statistického úřadu 42 249 Kč. Při výpočtu tedy budeme pro zjednodušení počítat s průměrnou roční hrubou mzdou 507 000 Kč (zaokrouhleno na stokoruny). Pouze u Česka máme výpočet proveden u aktuálních údajů v roce 2023, v ostatních zemích za rok 2022.

 

Výpočet dne daňové svobody u průměrné roční mzdy 507 000 Kč

Položka

Částka

Hrubá roční mzda

507 000 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(507 000 × 24,8 %)

125 736 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(507 000 × 9 %)

45 630 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

(507 000 + 125 736 + 45 630)

678 366 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(507 000 × 4,5 %)

22 815 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(507 000 × 6,5 %)

32 955 Kč

Daň z příjmů před slevou

(507 000 × 15 %)

76 050 Kč

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Daň z příjmů

(76 050 − 30 840)

45 210 Kč

Čistá mzda na účet

(507 000 − 22 815 − 32 955 − 45 210)

406 020 Kč

DPH

(406 020 × 32,5 % × 21 %)

27 711 Kč

Celkové daně

(125 736 + 45 630 + 22 815 + 32 955 + 45 210 + 27 711)

300 057 Kč

Celkové zdanění

(300 057 Kč : 678 366 Kč)

44,2 %

Počet dní pracujících pro stát

161 dní

Den daňové svobody

10. června

Zdroj: vlastní výpočet autora

Den daňové svobody v zemích EU

V členských zemích EU se podle výše uvedené metodiky pohybuje den daňové svobody v roce 2023 od 16. dubna (na Kypru) po 17. červenec (Francie).

  • dubnu nastává den daňové svobody pouze na Kypru (16. duben) a na Maltě (27. dubna).
  • květnu nastává den daňové svobody v Irsku (15. května), v Bulharsku (24. května), v Litvě (29. května), v Dánsku (30. května) a v Chorvatsku (30. května).
  • Nejčastěji nastává den daňové svobody v červnu, konkrétně v Estonsku (1. června), ve Finsku (5. června), v Polsku (6. června), ve Španělsku (8. června), ve Slovinsku (9. června), v Česku (10. června), v Lucembursku (10. června), v Řecku (11. června), v Portugalsku (12. června), v Lotyšsku (15. června), v Nizozemí (16. června), v Maďarsku (19. června), v Rumunsku (19. června), ve Švédsku (21. června) a na Slovensku (22. června).
  • Pouze v pěti členských zemích Evropské unie, a sice v Itálii (3. července), v Německu (5. července), v Rakousku (15. července), v Belgii (15. července) a ve Francii (17. července), nastává den daňové svobody až v červenci.

Čtěte také: Které slevy na dani se od roku 2024 zruší, které omezí a které zcela skončí?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU