Každý rok pojištění navíc zvyšuje důchod víc než v minulosti, zejména lépe placeným

30.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Z důvodu zvyšování průměrných příjmů hraje každý rok pojištění vyšší roli při výpočtu starobního důchodu než v minulých letech. Pro lidi s nadprůměrnými příjmy je každý ukončený rok pojištění důležitější než pro lidi s podprůměrnými příjmy. Podívejme se na praktické výpočty v roce 2024.

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů během produktivního života, ale i na získané době pojištění v celých ukončených letech. Každý získaný rok pojištění ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Zdroj: Depositphotos

Důležitost získané doby pojištění stoupá

Při výpočtu starobního důchodu přitom platí, že každý ukončený rok pojištění zvýší měsíční důchod více lidem s vyššími příjmy. Vzhledem k tomu, jak se rok od roku zvyšuje osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu, rok od roku stoupá důležitost získané doby pojištění pro výpočet starobního důchodu.

Tip: Kalkulačka vašeho věku odchodu do důchodu

Praktické výpočty v roce 2024

V následující tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod v roce 2024 u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých měsíčních mezd za odpracované roky v současné hodnotě), vždy u dvou různých dob pojištění, a sice 44 let a 45 let.

Z tabulky je názorně vidět, že nejvíce se zvýší měsíční částka řádného starobního důchodu z důvodu ukončení dalšího celého roku pojištění lidem s vyššími příjmy. Při výpočtu starobního důchodu se nepočítá s výchovným na děti.

Osobní vyměřovací základ

Částka důchodu

Rozdíl ve výši důchodu

Doba pojištění 44 let

Doba pojištění 45 let

20 000 Kč

17 282 Kč

17 574 Kč

292 Kč

30 000 Kč

18 998 Kč

19 329 Kč

331 Kč

40 000 Kč

20 714 Kč

21 084 Kč

370 Kč

50 000 Kč

22 430 Kč

22 839 Kč

409 Kč

60 000 Kč

24 146 Kč

24 594 Kč

448 Kč

80 000 Kč

27 578 Kč

28 104 Kč

526 Kč

100 000 Kč

31 010 Kč

31 614 Kč

604 Kč

130 000 Kč

36 158 Kč

36 879 Kč

721 Kč

160 000 Kč

41 306 Kč

42 144 Kč

838 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Např. žadatel o starobní důchod s osobním vyměřovacím základem ve výši 20 000 Kč má při získání 45 let pojištění měsíční starobní důchod vyšší o 292 Kč než při získání doby pojištění v rozsahu 44 let. U osobního vyměřovacího základu ve výši 80 000 Kč je rozdíl již 526 Kč.

Tip: Důchodová kalkulačka 2023

Kontrolujte si započítané roky, počítá se každý den

Žadatelé o starobní důchod v roce 2024 mají vyšší osobní vyměřovací základ než před několika lety, neboť přepočítací koeficienty pro dřívější příjmy jsou rok od roku vyšší z důvodu zohlednění inflace. Žadatelům o starobní důchod v roce 2024 tedy zvýší každý rok pojištění měsíční starobní důchod více, než tomu bylo před několika lety, kdy byly osobní vyměřovací základy nižší.

Každý žadatel o starobní důchod by si měl v dostatečném předstihu velmi pečlivě zkontrolovat, zdali údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti, a případnou chybějící dobu pojištění včas doložit. Vzhledem k tomu, že se doba pojištění hodnotí při výpočtu starobního důchodu v celých ukončených letech, i pouze několik doložených dní může hrát při výpočtu starobního důchodu roli. Např. 44 let a 360 dní se hodnotí jako 44 let, zatímco 45 let a 2 dny jako 45 let.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY