Jak vysoké jsou odměny zastupitelů v roce 2024?

15.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. ledna 2024 nabyla účinnosti novela zákona, která stanovuje nový mechanismus pro pravidelnou valorizaci odměn zastupitelů. Současně se změnily také podmínky pro distanční účast na jednání zastupitelstev. Na kolik si přijdou zastupitelé v roce 2024?

Návrh zákona, který nabyl účinnosti 1. ledna 2024, nemá za cíl zvýšit odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, ale nastavit mechanismus, kterým se budou tyto odměny stanovovat.

Pravidelná valorizace odměn se dotýká hlavně uvolněných zastupitelů, tedy těch, kteří svoji funkci vykonávají na hlavní úvazek. Odměna neuvolněných zastupitelů, kteří vykonávají funkci vedle svého zaměstnání, nebude moci přesáhnout maximální stanovenou částku, o její konečné výši rozhoduje vždy zastupitelstvo obce a je nenároková.

Zdroj: Shutterstock

Jak se počítají zastupitelské odměny od 1. ledna 2024?

Do konce roku 2023 se výše odměn zastupitelů stanovovala na základě nařízení vlády, a to se měnilo tehdy, když se průměrná mzda zvýšila o 2,5 %.

Nový valorizační mechanismus je upraven tak, aby nevznikaly konflikty mezi samotnými obcemi a státem. I nadále bude výše odměn záviset na výši průměrné mzdy. 

Výše odměn uvolněných i neuvolněných zastupitelů se má nově stanovovat jako násobek základny a koeficientu určeného v příloze zákona (viz níže v tabulkách).

Jednotlivé koeficienty se člení na základě funkcí jednotlivých členů a velikosti obcí.

Za základnu pro výpočet odměn se považuje podle návrhu průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství za první pololetí předchozího kalendářního roku. Tuto hodnotu stanovuje Český statistický úřad (aktuálně je to 42 249 Kč). Danou výši základny má vždy stanovit Ministerstvo vnitra sdělením ve Sbírce zákonů.

„Zavedení ‚automatismu‘ valorizace odměn bude znamenat, že již nebude nutné změny ve výši odměn projednávat s územními samosprávnými celky a nebude závislé na rozhodování vlády. Bude ‚garantována‘ valorizace pro představitele územních samospráv,“ uvádí novela zákona.

Mohlo by vás zajímat: Poslanecké náhrady 2023: ubytování, asistent či kancelář za desítky tisíc

Srovnávací příklady 

 

Výše odměn v roce 2023

Postup do 31. prosince 2023

Postup od 1. ledna 2024

Odměna zvýšená o 5 %

Zvýšení v Kč

Zvýšení v %

Zákonný koeficient

Výše odměny

Zvýšení v Kč

Zvýšení v %

Uvolněný starosta obce od 601 do 1000 obyvatel

59 495

62 470

2975

5,000

1,573

66 458

6963

11,683 

Uvolněný starosta města od 10 001 do 20 000 obyvatel

86 287

90 601

4314

5,000

2,211

93 413

7126

8,258

Primátor územně statut. města (mimo Brno a Ostravu)

111 051

116 604

5553

5,000

2,845

120 199

9147

8,236

Hejtman středně velkého kraje

146 491

153 816

7325

5,000

3,753

158 561

12 069

8,238

Primátor Hlavního města Prahy

155 943

163 740

7797

4,999

3,995

168 785

12 842

8,235

Zdroj: Novela zákona o obcích + vlastní výpočet autora (základna = 42 249 Kč)

Obce i kraje si mohou zvolit, zda se chtějí usnášet na dálku

Novela zákona umožňuje rovněž zastupitelům obcí, krajů i Hlavního města Prahy, aby se mohli účastnit jednání zastupitelstev distanční formou.

Tento způsob jednání se hojně rozšířil v souvislosti s covidem-19. Zákon platný do konce roku 2023 tento druh jednání nijak nezakazoval, ale nijak nevymezoval jeho pravidla. 

Ministerstvo vnitra proto navrhlo variantu, aby si obec či kraj rozhodly samostatně o tom, zda umožní členům zastupitelstev účastnit se jednání na dálku. S podmínkou, že tato možnost musí být také uvedena v jednacím řádu.

Nebude však možné, aby jednání probíhalo pouze na dálku, vždy musí být svoláno na určité místo. O možnosti, že lze využít distanční účast, a o podmínkách této účasti musí být členové i veřejnost předem informováni.

Zastupitelé se pak rozhodnou, zda se budou účastnit jednání vzdáleně, nebo osobně. Rovněž mohou v rámci této distanční formy účasti také hlasovat a vyjadřovat se k projednávaným záležitostem, jako by byli na dané schůzi fyzicky přítomni. 

„Každý územní samosprávný celek si musí sám zvážit, zda si zejména s ohledem na finanční možnosti distanční účast ‚může dovolit‘. Návrh možnost využití distanční účasti podmiňuje tím, že ji předem připouští jednací řád příslušného orgánu,“ udává návrh zákona.

Koeficienty pro stanovení výše odměn členů zastupitelstev obcí

Koeficienty od 1. ledna 2024

Výše odměn zastupitelů od 1. 1. 2024

Výše odměn zastupitelů od 1. ledna 2024

Zdroj: Novela zákona o obcích

Čtěte také: 

Jaký je plat poslanců a funkcionářů Poslanecké sněmovny v roce 2023?

Na elektřině v roce 2024 neušetříte. Co se na vás chystá ve vyúčtování? (příklady)

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ