Poslanecké náhrady 2023: ubytování, asistent či kancelář za desítky tisíc

06.04.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Poslanci mají vedle platu nárok na různé náhrady výdajů, například na dopravu, ubytování, ale i na svoji kancelář a asistenta. Jak vysoké jsou tyto částky? A jaké výhody mají předsedové a místopředsedové orgánů Poslanecké sněmovny?

Ve včerejším článku jsme se zabývali poslaneckými platy; kolik berou předsedové a místopředsedové podvýborů a výborů, předsedkyně a místopředsedové Poslanecké sněmovny i předsedové jednotlivých koaličních klubů.

Nicméně to je základní poslanecký plat, vedle něj mají zvolení poslanci rovněž nárok na paušální náhrady.

Paušální náhrady výdajů v kostce

Poslanci mají nárok na náhradu výdajů, konkrétně na náhradu za:

 • výdaje na reprezentaci,
 • výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce,
 • výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“),
 • výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách,
 • výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“),
 • výdaje na stravování při tuzemských cestách,
 • výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
 • výdaje na ubytování při tuzemských cestách,
 • výdaje na ubytování při zahraničních cestách,
 • výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
 • výdaje na odborné a administrativní práce,
 • výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
 • výdaje na odbornou literaturu.

Náhrady výdajů jsou u poslanců odlišné, záleží na funkci nebo místě bydliště

Jednou ze základních náhrad je paušální náhrada za výdaje na stravování při tuzemských cestách ve výši 16 % platové základny, zaokrouhleno na 15 200 Kč.

Další náhradou je paušální náhrada za výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce a na výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“). Paušální náhrada se stanovuje podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla Poslanecké sněmovny nebo od obce, v níž má poslanec kancelář při vzdálenosti:

 1. do 50 km ve výši 40 % platové základny, zaokrouhleno na 38 000 Kč
 2. nad 50 km ve výši 45 % platové základny, zaokrouhleno na 42 700 Kč
 3. nad 150 km ve výši 50 % platové základny, zaokrouhleno na 47 400 Kč
 4. nad 250 km ve výši 60 % platové základny, zaokrouhleno na 56 900 Kč

Dále má poslanec nárok na náhradu prokázaných výdajů na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“) a na ubytování při tuzemských a zahraničních cestách.

Dále má nárok na náhradu výdajů na stravování a některých dalších výdajů při zahraničních cestách ve výši 2,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách.

Poslanec má rovněž nárok na náhradu prokázaných výdajů na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci, až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění ubytování v místě sídla orgánu (pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt), pokud o ni požádal místo naturálního plnění.

Předsedovi a místopředsedovi Poslanecké sněmovny ČR náleží namísto paušálních náhrad výdajů na reprezentaci a na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce víceúčelová paušální náhrada. U předsedkyně Poslanecké sněmovny má výši 58 % platové základny (zaokrouhleno na 55 000 Kč) a u místopředsedů poslanecké sněmovny ve výši 54 % platové základny (zaokrouhleno na 51 200 Kč).

Náhrada výdajů na leteckou dopravu při tuzemských cestách náleží předsedovi komory Parlamentu ve výši 3,5násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.

Poslanci si rovněž mohou vybrat jednoho či více asistentů, kteří působí jako OSVČ a faktury posílají Kanceláři Poslanecké sněmovny. Maximální poslancův rozpočet na asistenta je 55 500 Kč měsíčně.

Poslanci mohou rovněž uplatnit proplacení výdajů na odborné a administrativní práce. Výše náhrad je však omezená a může činit max. 25 % platové základny, což vychází na 23 700 Kč měsíčně.

Tip: Kolik brali poslanci v roce 2022?

Zdroj: Depositphotos

Naturální plnění – nárok na ubytování, asistenta i kancelář

Vedle náhrad výdajů mají poslanci rovněž nárok na naturální plnění (odměna za práci v nepeněžité formě) ve formě uhrazených výdajů například za telefonické služby a internet ve výši max. 5000 Kč měsíčně.

Poslanci a naturální plnění

Řadovému poslanci náleží také naturální plnění v podobě ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt. Dále užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem a nakonec přednostní zřízení účastnické telefonní stanice. Maximální ceny za pronájem poslaneckých kanceláří jsou odvozeny od počtu obyvatel města, ve kterém se tato kancelář nachází.

Výše maximálních částek za pronájmy kanceláří poslanců

Město Výše plnění
Praha 27 000 Kč
Brno, Ostrava, Plzeň 25 000 Kč
Ostatní statutární města a Fr. Lázně, Mar. Lázně, Poděbrady a Luhačovice 22 000 Kč
Ostatní města nad 25 000 obyvatel 19 000 Kč
Města nad 10 000 obyvatel 16 000 Kč
Obce nad 1000 obyvatel 10 000 Kč
Ostatní obce  9000 Kč

Na vybavení kanceláří je poskytováno maximálně 5200 Kč měsíčně.

V případě, že poslanec nevyužije přímo byty nabízené Poslaneckou sněmovnou, má právo na vyhledání svého pronájmu. Za takový pronájem mu náleží i náhrada výdajů, maximálně ovšem do výše 20 500 Kč měsíčně.

Na jaké naturální plnění má nárok předsedkyně a místopředsedové poslanecké sněmovny, komise či výborů?

Předsedkyně poslanecké sněmovny a naturální plnění

Předsedkyni poslanecké sněmovny náleží naturální plnění ve formě užívání služebního vozidla s řidičem i bez něj k výkonu funkce nebo v souvislosti s ní a k osobní dispozici, užívání přiměřeně vybaveného bytu a zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

Místopředseda poslanecké sněmovny a naturální plnění

Místopředsedovi poslanecké sněmovny náleží naturální plnění ve formě užívání služebního vozidla s řidičem i bez něj k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou a zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

Pokud má místopředseda poslanecké sněmovny místo trvalého pobytu mimo sídlo komory Parlamentu, náleží mu namísto naturálního plnění ve formě ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt, naturální plnění ve formě užívání přiměřeně vybaveného bytu. Pokud z provozních nebo jiných vážných důvodů nelze poskytnout naturální plnění, náleží místo tohoto plnění náhrada výdajů ve výši peněžité hodnoty naturálního plnění, jestliže lze účelu, pro který byl nárok na naturální plnění stanoven, dosáhnout i peněžitým plněním.

Předseda výboru, předseda poslaneckého klubu, předseda delegace Parlamentu a naturální plnění

Předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu Poslanecké sněmovny, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací dále náleží naturální plnění ve formě užívání služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, což ovšem nezahrnuje úhradu za spotřebované pohonné hmoty.

Dále jim náleží zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

Předseda komise a předseda vyšetřovací komise poslanecké sněmovny a naturální plnění

Předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise poslanecké sněmovny náleží naturální plnění ve formě zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 44 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU