Nepozvete úředníka domů? Můžete přijít o příspěvek na bydlení

21.11.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


S pobíráním příspěvku na bydlení souvisí také řada povinností. Jednou z nich je například povolit vstup úředníkům do domu, pokud chcete, aby vám příspěvek byl vyplácen i v dalších měsících. Které další povinnosti by měli lidé pobírající příspěvek na bydlení dodržovat?

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory a slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v souvislosti s užíváním domu nebo bytu. 

Obecně na něj mají nárok ti, kteří ze svého příjmu utratí více než 30 % za náklady spojené s bydlením – tedy nájem, energie a služby. Hypotéka se do nákladů nepočítá.

Z toho důvodu mají větší šanci příspěvek získat ti, kteří bydlí v nájmu. Více se o podmínkách pro nárok na příspěvek na bydlení rozepisujeme v tomto článku.

Příspěvek na bydlení se vyplácí vždy měsíc zpětně. Tedy příspěvek za listopad dostanete v prosinci apod. Díky tomu mezi dokládáním formulářů nevzniknou mezery v platbách mezi jednotlivými čtvrtletími, kdy většinou trvá minimálně 3 týdny, než dojde k přepočtu dávky.

Dosáhli byste na příspěvek na bydlení? Využijte k výpočtu naši kalkulačku.

Zdroj: Depositphotos

Dokládání příjmů a nákladů na bydlení za 1. a 3. čtvrtletí

Jednou z povinností osob pobírajících tuto dávku je dokládání rozhodného příjmu a nákladů na bydlení za 1. a 3. čtvrtletí. Obě tato čtvrtletí se dokládají až po jejich skončení. Tedy 1. čtvrtletí se dokládá až od začátku 2. čtvrtletí, takže od začátku dubna. 3. čtvrtletí se dokládá až začátkem 4. čtvrtletí, tedy nejdříve v říjnu.

Nedoloží-li se dokumenty do konce 2. a 4. čtvrtletí, nárok na příspěvek na bydlení zanikne.

Do 8 dnů ohlásit změny, které by měly vliv na nárok na příspěvek na bydlení

Osoba pobírající příspěvek na bydlení má ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce, a to tehdy, když se u ní změní skutečnosti ovlivňující nárok na dávku nebo její výši. Například může jít o změnu okruhu společně posuzovaných osob. Do 8 dnů se rovněž musí ohlásit změna bydlení, na které byl uplatňován příspěvek na bydlení.

Jestliže by poživatel toto oznámení neučinil a přijal dávku i přesto, že na ni neměl nárok, nebo mu byla vyplacena vyšší částka, je příjemce povinen tuto částku nebo její přeplatek vrátit. O povinnosti vrátit dávku nebo její část rozhoduje Úřad práce. Přeplatky může Úřad práce také strhnout z později vyplacené dávky. Přeplatky do výše 100 Kč se nevracejí.

Z praxe: Z vyřízení příspěvku na bydlení online byly tři cesty na úřad práce

 

Zašle-li Úřad práce žadateli výzvu, musí příjemce reagovat nejpozději do 8 dnů

Úřad práce má pravomoc vyzvat příjemce dávky k osvědčení skutečností rozhodných pro dávku. Může jít například o doložení nájemní smlouvy, výplatních pásek apod. Jestliže příjemce na tuto výzvu nebude reagovat a nedoloží požadované dokumenty do 8 dnů, může mu být dávka zastavena, úplně odejmuta nebo nepřiznána.

Úředníci mají právo vstupovat do domu, na který je uplatňován příspěvek na bydlení

Úředníci z poboček Úřadu práce mají se souhlasem příjemce dávky právo vstupovat do domu, na který je uplatňován příspěvek na bydlení, a to za účelem provedení šetření a zjištění skutečností pro přiznání dávky. 

Má žadatel o dávku povinnost souhlasit s návštěvou úředníků? Žadatel o dávku ani společně posuzované osoby s touto návštěvou souhlasit nemusí. Avšak v případě nesouhlasu se vstupem může Úřad práce dávku žadateli nepřiznat, nebo již vyplácenou dávku odejmout.


Čtěte také: 

Mohou o příspěvek na bydlení žádat také klienti domovů pro seniory a podobných zařízení?

Konsolidační balíček schválili senátoři. Které změny ovlivní vaše peněženky?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ