Odpracované roky zvýší důchod méně než nyní, plánuje reforma

29.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Připravované důchodové změny mimo jiné počítají se snížením zápočtu za odpracované roky. To by znamenalo, že každý další odpracovaný rok by zvýšil měsíční částku starobního důchodu méně, než je tomu v současnosti. Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují nejenom rozhodné příjmy od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, ale i celková získaná doba pojištění. Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Zdroj: Shutterstock

Jak se zjistí doba pojištění?

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom roky zaměstnání a podnikání, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu). Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění hodnotí v celých ukončených letech.

Tip: Kalkulačka vašeho důchodového věku

Doba pojištění ovlivňuje procentní výměru důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry důchodu. V roce 2023 činí základní výměra důchodu 4040 Kč a v roce 2024 bude činit 4400 Kč. Procentní výměra důchodu závisí právě na průběhu pojištění. Z rozhodných příjmů se vypočítá výpočtový základ, ze kterého se příslušným zápočtem za získanou dobu pojištění vypočítá procentní výměra důchodu. V roce 2024 bude činit zápočet za každý rok pojištění 1,5 %, stejně jako v předcházejících letech.

Plánované změny

MPSV připravuje změny, které budou v budoucnu znamenat zpomalení růstu starobních důchodů. Jedním z plánovaných opatření je postupné omezování zápočtu za odpracované roky, z aktuálních 1,5 % každoročně o několik setin procenta. Toto opatření bude mít za následek, že každý další ukončený rok pojištění zvýší starobní důchod méně, než je tomu v současnosti.

Tip: Důchodová kalkulačka pro rok 2024

Praktické výpočty

V tabulce níže máme pro názornost vypočteno zvýšení starobního důchodu v důsledku získání dalšího roku pojištění u vybraných osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých měsíčních mezd za odpracované roky v současné hodnotě).

Pro porovnání ovlivnění výše důchodu počítáme dobu pojištění ve dvou variantách 45 let a 46 let. Zápočet za dobu pojištění volíme ve třech variantách: 1,5 % (aktuální stav), 1,45 % (zvolený údaj) a 1,4 % (zvolený údaj). Výpočet je proveden podle výpočtové formule roku 2024. Při výpočtu se nepočítá s výchovným.

Osobní

vyměřovací

základ

Výše důchodu

Doba pojištění 45 let

Doba pojištění 46 let

1,5 %

1,45 %

1,4 %

1,5 %

1,45 %

1,4 %

20 000 Kč

17 574 Kč

17 135 Kč

16 696 Kč

17 867 Kč

17 418 Kč

16 969 Kč

30 000 Kč

19 329 Kč

18 832 Kč

18 334 Kč

19 661 Kč

19 153 Kč

18 644 Kč

40 000 Kč

21 084 Kč

20 528 Kč

19 972 Kč

21 455 Kč

20 887 Kč

20 318 Kč

50 000 Kč

22 839 Kč

22 225 Kč

21 610 Kč

23 249 Kč

22 621 Kč

21 993 Kč

60 000 Kč

24 594 Kč

23 921 Kč

23 248 Kč

25 043 Kč

24 355 Kč

23 667 Kč

80 000 Kč

28 104 Kč

27 314 Kč

26 524 Kč

28 631 Kč

27 824 Kč

27 016 Kč

100 000 Kč

31 614 Kč

30 707 Kč

29 800 Kč

32 219 Kč

31 292 Kč

30 365 Kč

150 000 Kč

40 389 Kč

39 190 Kč

37 990 Kč

41 189 Kč

39 963 Kč

38 737 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

V případě, že by plánované zákonné změny nakonec úspěšně prošly legislativním procesem, by snížení zápočtu za každý získaný rok pojištění znamenalo nižší starobní důchod. Při námi zvoleném snížení zápočtu na 1,45 % za každý rok pojištění je pokles značný. Současně bude platit, že každý ukončený rok pojištění navíc zvýší měsíční částku starobního důchodu méně, než je tomu v současnosti.

Větší snížení zápočtu za odpracované roky by více dopadlo na lidi s vyššími příjmy, např. při hrubé mzdě 30 000 Kč by snížení zápočtu na 1,45 % při 45 letech pojištění znamenalo nižší důchod o 497 Kč (19 329 Kč − 18 832 Kč) a při hrubé mzdě 60 000 Kč už o 673 Kč (24 594 Kč − 23 921 Kč).

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY